LIDAR podatki reliefa

Na talk-si listi je Jaka opozoril, da je Agencija RS za okolje v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor zagotovila brezplačen in javen dostop do podatkov LIDAR (Light Detection And Ranging) snemanj za območje celotne Slovenije.

Več o tem na
Splošno: http://evode.arso.gov.si/indexd022.html?q=node/12
Podrobneje: http://evode.arso.gov.si/indexd697.html?q=node/32
Pregledovalnik in prenos: http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso

Na ARSO 26.11.2015 organizirajo brezplačno delavnico o dostopu do podatkov.

V maju se je na talk-si@ odvijala tudi debata na temo LIDAR plastnic in reliefa na topografskih kartah:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-si/2017-May/thread.html

Zanimiva je primerjava s starejšim, ameriškim SRTM modelom višin:
https://slo-osm.duckdns.org/output/topo_compare.html (levo LIDAR, desno SRTM)

Arheolog Jošt Hobič je pred časom objavil podrobna navodila za vizualizacijo LIDAR podatkov Slovenije:
https://arheologija.neocities.org/Lidar_tutorial.html

Odpiram tole temo, ker me zanima ali imate rešen prikaz Lidar podatkov kot podlago pri urejanju. Na isti način kot smo rešili Gursove Dofe, lahko zagotovim tudi rastre senčenega terena iz Lidarja ki se dobijo na Arsu.

V določenih situacijah zelo uporabno, mogoče tudi kot “Overlay” sloj ki bi se lahko risal čez dof.

Ali imaš kakšne novejše ali podrobnejše podatke na razpolago od tiste ‘ARSO Lidar hillshade default028 mm EPSG 102060’ podlage, ki je privzeto na voljo v JOSM od maja 2018 ? Res je silno uporabno, brez tega bi bile novejše steze in kolovozi bistveno bolj pomanjkljive in manj natančne.

Mislim da ne, to so isti Arsotovi rastri, jaz jih nisem nič spreminjal. Razlika je samo da je format TMS in bi jih lahko spravili v iD editor. Nisem pa vedel da so že v JOSM.

V iD-ju kakšne zadeve hitreje rešim kot JOSM, da bi imel tudi LIDAR bi bilo res super.

Če bo TMS na voljo, ga seveda lahko vključimo v iD editor in JOSM kot alternativo uradnemu, ki ga zaradi projekcije lahko uporabi le JOSM (pa še ta je imel težavo z njim in je zahtevalo popravek https://josm.openstreetmap.de/ticket/16129 )

Zelo zanimivo bi bilo, če bi bil izrisan kot prosojni PNG sloj, kjer bi se izrisale samo sence (prosojno namesto bele barve), tako, da bi sloj lahko enostavno postavili čez standardno OSM podlago.

Podobno že imamo na https://raba.openstreetmap.si/ vendar je tam relief zelooo grob, narejen s podatki SRTM.

Model reliefa na podlagi ARSO-vih LIDAR podatkov je na voljo tudi na:
https://data.opendataportal.at/dataset/dtm-slovenia

Na Ministrstvu za kulturo, kjer smo izdelali SVF vizualizacijo tla+stavbe, ki je že od 2018 javno dostopna sicer pripravljamo še nov produkt, ki bo javno dostopen maja 2021. Pri novem ne bo težav, saj bo v D96 ter tako brez transformacije v D48.

Pri pregledu v JOSM sem opazil, da je dodan sloj “tla + stavbe”. Avtorja prosim, da popravi metapodatkovni opis in ime sloja tako kot je to navedeno v izvornih atributih sloja.
https://gisserver.gov.si/arcgis/rest/services/TEMELJNE_KARTE/LidarTlaZgradbeSVF8/MapServer/

Sloj smo naredili na Ministrstvu za kulturo in ne na Direkciji za vode, je pa na voljo vsem na skupni državni infrastrukturi MJU.

Document Info:
Title: LidarTlaZgradbe_SVF8
Author: Grega Žorž, MK
Comments: LidarTlaZgradbe_SVF8
Subject: LidarTlaZgradbe_SVF8
Category:
Keywords: Lidar,tla,stavbe,SVF,Ministrstvo za kulturo,slovenija,arheology,slovenia,culture,kultura
AntialiasingMode: None
TextAntialiasingMode: Force

Hvala za opozorilo, sem dopolnil attribution in popravil projekcijo iz EPSG:3794 (D96/TM) na stari EPSG:3912 (D48/GK), ki je pravi za ta sloj (očitno sem se zmotil pri prejšnji pripravi sloja)
Spremembe: https://josm.openstreetmap.de/wiki/Maps/Slovenia?sfp_email=&sfph_mail=&action=diff&version=68&old_version=65&sfp_email=&sfph_mail=

Res, zaradi stare projekcije D48/GK je ta sloj zgolj pogojno uporaben v OSM, npr za podatke o oblikah streh, ker je precej napake v primerjavi z drugimi sloji, ki izvirajo iz novejšega D96/TM. Primer Gradu Tivoli v primerjavi z GURSovim katastrom stavb (modro):

Ko bo ta sloj za osnovo imel LIDAR podatke v D96 bi moralo biti precej bolje! Se že veselim nove majske verzije!

Hvala. Zagovorniki odprtih podatkov in odpiranja zbirk marsikdaj bijemo bitke, da so tudi kakšne nove stvari odprte in dostopne.

Kar se tiče primerjave s katastrom stavb - kdo pravi, da je poligon stavb pravilen in lidar, četudi transformiran iz d96 v d48 ne? Navsezadnje je bilo lasersko snemanje prva zbirka, ki je nastala v D96, vse ostalo je transformirano z orodjem 3tra na dve decimalki natančno. Kar se tiče odstopanj jih ima lidar najmanj, z do nekaj metri(!) mu sledi DOF, vse ostalo je krepko zadaj. Sploh ZK in zbirni GJI, kjer je vse odvisno od natančnosti izdelovalcev na občini.

Ko bo link ga objavim.

LIDAR podatki so bili uporabljeni za iskanje vrtač (članek), o uvozu katerih v OSM teče beseda na sosednji temi: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=73003

Sem nov tu naokoli, pa sem se enmalo matral kako LIDAR sloj prikazati v OSM iD urejevalniku.

Puščam tukajle ugotovljeno če bo še komu v pomoč:

V Custom Background Settings vnesemo

https://gisserver.gov.si/arcgis/services/TEMELJNE_KARTE/LidarTlaZgradbeSVF8/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=0&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

pa je.

1 Like

Kot napisano v aprilu 2021 - na Ministrstvu za kulturo smo objavili nov lidar sloj v D96 koordinatnem sistemu. Tokrat narejen v sodelovanju z ZRC SAZU. Več v metapodatkih servisa. Še vedno velja → @MK

Predvidevam, da bo StefanB poskrbel za dodajanje v JOSM?
https://gisportal.gov.si/arcgis/rest/services/TEMELJNE_KARTE/LidarTlaZgradbe_D96/MapServer

Mimogrede, za OSM ID urejevalnik je možno pripraviti tudi link za samodejno vključitev poljubne rastrske podlage po dokumentaciji na https://github.com/openstreetmap/iD/blob/develop/API.md

Nekaj primerov takšnih povezav s podlagami za Slovenijo je na https://wms.openstreetmap.de/

Enkrat ko sem preveril prej omenjeni mapserver ni deloval, potem pa se še nisem imel časa ukvarjati s tem.