Leisure=park, eller?

Hejsan, letar lite input på hur man taggar öppna gräsytor inom tätorter.

Sidan för leisure=park får det att låta som lite mer större, anlagda parker som är tydligt en “park”. Men ska man använda taggen även för öppna gräsytor (med klippt gräs) inom tätorter utan en tydlig parkbenämning i dagligt tal?

Exempel (Google Maps för att Mapillary saknar bilder här).

Vad? Mitt förslag
Klippt yta mellan två rader hus Google Maps landuse=grass
Stor öppen yta med klippt gräs och en damm LM Flygfoto leisure=park
Klippt yta som ansluter till större öppen yta med lekplats Google Maps / LM Flygfoto leisure=park

Ni förstår nog vad jag funderar på. Hade ni andra taggat detta som leisure=park? Det finns andra förslag (se bland annat listan under landuse=grass), men inga verkar passa särskilt bra.

Som vanligt är smaken som bak, dvs. delad.

Exempelvis i Köping är vissa gräsytor mellan bostadshusen, satta som: leisure=park, vilket jag tycker är fel. Dessa är inte parker. Åtminstone som jag tolkar “park”. “Leisure” i översättning är “fritid”. Dvs. en plats för fritidsaktiviteter. Gräsytor mellan eller anslutning till i bostadsbyggnader tycker jag därför inte passar som “leisure”.Jag tycker att sådan ytor bör sättas till “landuse=grass” eller “area=yes, surface=grass”.

Däremot större kommunala gräsytor, som inte är i anslutning till byggnader, och används för någon typ av fritidsaktivitet, så är väl leisure ok.

Man får dock tänka på osm-wiki är för alla länder, och att gräsytor kan mappas på olika sätt i olika länder.

I närheten av där jag bor finns tre angränsande gräsytor, som inte skiljer sig på något uppenbart sätt i verkligheten, men som är taggade olika: natural=grassland (mycket tveksamt — den svenska översättningen på osm.org kallar det för betesmark!), leisure=park och landuse=grass. Konsekvent och bra! =)

(Ja, jag borde fixa, men jag skjuter upp det hela tiden för att jag inte orkar reda ut vilka flygbilder som ligger rätt och inte…)

För övrigt undrar jag om inte diverse översättningar (“betesmark”, i exemplet) i diverse användargränssnitt gör mer skada än nytta. Man tar en nyckel-värde-kombination, som förhoppningsvis har en (1) entydig definition (fast i praktiken finns det antagligen minst två, ömsesidigt motsägande, i wikin och tre i gamla mailinglistetrådar…). Sedan gör någon en “preset” av det i JOSM och ID, och väljer ett engelskt ord att stoppa i menyerna, vars betydelse avändarna kommer att associera fritt runt. Sedan översätts detta till svenska, baskiska och rätromanska (utan hänsyn till kontexten!) och sedan kan det betyda vad som helst…

Ja, helt tydligt och konsekvent är det inte. Jag hoppas lite på att vi skulle kunna komma fram till något (halv-)bra här så en del av det blir konsekvent.

För att sammanfatta då (Vegetation):

  • landuse=meadow, äng (som brukas) eller betesmark.
  • natural=grassland, naturliga ängar (ovanliga i Europa tydligen)
  • landuse=grass, klippta mindre partier av gräs i städer
  • landuse=greenery, överblivna partier av vegetation i städer (som inte är klippt gräs)
  • leisure=park, parker, relativt avgränsade och namngivna inom städer/tätorter
  • landuse=village_green, en specifik yta inom byar ämnad för allmänheten (se särskilt delen om “Incorrect use”)

Jag kan gå med på att använda “park” för de större öppna ytorna (här, här och här), men jag blir inte klok på hur jag ska tagga korridorerna (här, här och här).

Jag hade nog taggat de korridorerna som landuse=grass, eller t.o.m. bara låtit dem ingå i landuse=residential.

Mycket möjligt att det sparkas någon boll där ibland, men det skulle ju inte kallas fotbollsplan, och ser varken ut att vara något ställe man tar sig en trevlig promenad eller sätter sig på en bänk för att ta det lugnt (något av vilket jag tycker bör vara möjligt i en park), så ingen markanvändning i det vanliga användningen av ordet. Alternativ skulle du kunna sätta landcover=grass, men den är få som använder (tyvärr).

Allt gräs måste inte mappas, men landuse=grass är nog det jag också skulle använt i urbana miljöer. Greenery hade jag inte hört talas om men det verkar subjektivt och svåranvänt :slight_smile: Village green är väl nåt som bara finns i England, vad jag har erfarit.

Jag kan gå med på att använda “park” för de större öppna ytorna här…

På den första ser det mer ut som en leisure=playground omgiven av landuse=grass. Om det där är en park så kan ju vad som helst vara en park.

För mig känns det som ett grundkrav för “park” at det är nån som har anlagt en park og gett den ett namn som innehåller ordet “park”. Det är ju inte storleken som förvandlar en gräsmatta till en park.

De-park Sweden 2024!