Lantmäteriet orthophoto i ID

Hur blev det med LMs flygbilder egentligen? Det är ju många som använder det när de lägger in saker i kartan, så jag antar att man får? Och finns det i så fall en guide på hur man gör någonstans, specifikt i ID?

De ska enligt tidigare uppgifter bli öppen data. Kanske nästa år. Vi får väl se.

Användning av dessa redan nu, tycker inte jag är helt självklart. Vissa säger att så är fallet. Andra säger tvärtom. Jag själv är försiktig med dem. LM:s flygbilder är dock utmärkta för att positionskalibrera andra bakgrunder.

1 Like

Oavsätt om man ska använda den för att kartera eller om man ska kalibrera andra bakgrunder behöver man lyckas få in den i editorn :slight_smile:.

Jag lyckades hitta en länk som någon påstår att de har använt (https://minkarta.lantmateriet.se/map/ortofoto/wms/v1.3?BBOX={bbox}&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&FORMAT=image/png&HEIGHT={height}&LAYERS=Ortofoto_0.5,Ortofoto_0.4,Ortofoto_0.25,Ortofoto_0.16&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&SRS={proj}&STYLES=def), men när jag stoppar den i custom-sektionen av ID blir det ändå bara svart som bakgrund. Gör jag något uppenbart fel?

Det här verkar funka:

https://minkarta.lantmateriet.se/map/ortofoto?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/jpeg&LAYERS=Ortofoto_0.5,Ortofoto_0.4,Ortofoto_0.25,Ortofoto_0.16&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&SRS={proj}&BBOX={bbox}

Hur vida det är tillåtet eller ej låter jag var och en bedöma, jag vill inte bli inblandad :upside_down_face:. Att lantmäteriet spärrat JOSM:s user agent är ju en ledtråd att LM själva inte vill att vi använder det direkt i kartläggningsverktyget i alla fall. Förhoppningsvis släpps någon form av detta som öppen data inom rimlig framtid, vi får väl se.

1 Like