Lantmäteriet öppna data Topografi 50 vektor

Hej
Jag har skrivit ett skript i python som drar ut vandringslederna från vektordatan i Topografi 50.
Tyvärr lämnar datamängden mycket att efterfråga.
Det finns inga etapper, inga namn på leder, ingen information om dataägare, ingen källinformation, inga URI:er, etc.

En snabbkoll i Västernorrland som jag känner väl med Thunderforest outdoor som referens visade på en hel del skillnader mellan LMs dragning och den i OSM.

Överlag litar jag mera på OSM/Wikidata eftersom det finns historik och källor.

Jag har tyvärr inte hittat ett ärendehanteringssystem för denna produkt så det är inte möjligt att publikt föreslå förbättringar/anmäla fel.

Överlag lämnar det här mycket att efterfråga och är inte något bra underlag för inmatning i OSM skulle jag säga.

Ärendehanteringssystemet är nog det man hittar här.

Fast jag håller med om att det nog inte är någon lämplg datakälla för oss. Nu har jag inte kollat hur det ser ut i Topo50, men i gamla Terrängkartan var det t.ex. så att om en vandringsled följde en väg, så låg leden i datat femtio meter ut i skogen, så att det rosa strecket skulle hamna en millimeter från vägen på kartan (modulo exakta mått, men ni fattar).

Mycket riktigt, alla “felanmälningar” i Lantmäteriets kartor vill de ha till Förbättra kartan (lite trivia; som med mycket annat i myndighetsvärlden kan man även skicka in fysiska brev även för detta, och i alla fall fram till för något år sedan fick de faktiskt regelbundet in utskrivna kartor med anteckningar och skisser på).

Dock just vandringsleder är något som Lantmäteriet ofta får från kommuner (eller den aktör som “äger” den) och därför ofta tar det som kommer därifrån som sanning, men ser man något som uppenbart är fel (eller har belägg för, t.ex. foton, tror inte de skulle nöja sig med OSM-data) så tar de ändå gärna emot det och skickar även ofta vidare till kommunen. Men skadar aldrig att prova skicka!

Inte heller helt 100%, men många av de kartografiska anpassningar som fanns i de gamla produkterna (terrängkartan o.s.v.) gjordes just för att få till ett visst utseende i slutprodukten, och dessutom nästan uteslutande för hand. De nya produkterna, som Topografi 50 etc., är automatiskt framtagna och jag tror att en del av anpassningarna inte längre görs (bl.a. skulle jag nog gissa att vandringsleder numera ligger “rätt”). Dock så är allt över 1:10 000 såklart fortfarande generaliserat, varför man bör ta det med ett stort mått salt om man ska använda det som underlag för OSM eller annat i större skala.

Lederna verkar ligga “rätt” geografiskt, men de avviker ibland från OSM där jag kollade. Problemet jag ser är inte geodatan utan metadatabristen och bristen på länkar till andra resurser. Tex en databas/graf där alla kommuner lägger in sina leder och etapper med unika idn för varje.

I övrigt så önskar jag att myndigheterna överväger att göra som längre ner i Europa och byter från namngivna leder till knutpunkter istället. Det ger mera mening och är enklare att underhålla över tid tror jag. Se Node Networks - OpenStreetMap Wiki

1 Like

Du hittar nog mer (meta)data ju längre ner i skalområdena du kommer, dock så låter det inte som de data Lantmäteriet hanterar är på den nivå du är ute efter. Sen så hanterar Lantmäteriet (tyvärr) bara leder på minst 10 km, som utesluter en hel del kortare tätortsnära leder, och vad jag minns har de ingen information om etapper etc.

Närmast det du beskriver är Nationella geodataplattformen, dock så är det nog säkert 5-10 år innan vandringsleder kan väntas dyka upp där (nu gissar jag mest bara, men jag kan tänka mig att de kommer efter vägar eftersom de troligen bör kopplas till vägar, och vägar är ganska lågt prioriterade eftersom de redan finns tillgängliga i NVDB). Men när det väl gör det kan man räkna med både mer (meta)data och även kopplingar till annan information i NGP.

Kände inte till node networks, låter väldigt intressant!

2 Likes