Landuse residential overlapt rivier?

Meestal teken ik een landuse=residential om de grenzen van de bebouwde kom. Daarbij ontkom je er niet aan dat je de landuse=grass binnen de bebouwde kom afdekt. Maar meestal wordt dat wel goed gerenderd.
Maar als er duidelijke afscheidingen en grensgebieden zijn (bv. dus een rivier of een industriewijk/gebied, dan breng ik die scheiding ook in de landuse=residential aan.
Werkende aan het sluizencomplex bij Cothen viel me op dat daar de landuse=residential nogal grof de rivier oversteekt en wat huizen omsluit aan de noordzijde:

Maar dat zou ik zo oplossen: (of ben ik te pietluttig?)

We hebben het hier al eens eerder over gehad:

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25187
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25189

Als ik een slordig verloop van de grens van een landuse=residential tegenkom kan ik het meestal niet laten om die te verleggen. Even bezig zijn voor een mooie rendering. :smiley:
Ik ga uit van één landuse=residential per woonplaats, in elk geval voor niet al te grote plaatsen. Splitsen in meerdere gebieden zou ik niet zo snel doen. Wel als een dorp uit twee kernen bestaat die enige afstand uit elkaar liggen. Er zijn ook dorpen/gehuchten die vooral bestaan uit verspreide huizen waarbij je jezelf moet afvragen of er wel of niet een landuse=residential aan te passen moet komen of eventueel meerdere kleine.

In bovenstaand geval zou ik de landuse over de rivier heen laten liggen. Een stadsgracht is toch ook geen reden om een landuse=residential af te splitsen. En als je bepaalt dat een huis of groep huizen nog echt bij de plaats hoort en niet in het buitengebied ligt, laat ze dan helemaal meedoen in hetzelfde woongebied.

Als de rivier als vlak ingetekend is (waterway=riverbank) dan zou het kunnen dat de rendering verkeerd gaat als je landuse=res. er overheen tekent. Zeker in dit geval zou ik de l.u.=res. splitsen.
Het gebruik om l.u.=res. met layer=-1 uit te rusten om daarmee alle vlakken die je er binnen tekent ‘automatisch’ goed te laten renderen is feitelijk onjuist.

Even een argument uit het ongerijmde: stel het water is de Rijn of Waal en dus aanzienlijk breed; zou je dan ook de landuse=res. over die rivier heen trekken? Uitgaande van het antwoord ‘nee’, wat is dan de bovengrens van de breedte van een waterway waar je landuse=res. wel gewoon er overheen tekent?

Uiteraard is splitsen de meest nette oplossing, maar waarom mag je wel over landuse = grass heen tekenen, en niet over een rivier? Hoe is dit dan in grote steden als Amsterdam en Rotterdam, met resp Amstel en Maas opgelost?
Ik heb meegekregen dat landuse=res de meest ‘tolerante’ tag is om te gebruiken v.w.b. overlappingen.

Rivier of grasland, het maakt niet uit: de bovengrens van de breedte van een tussenstrook waarbij de landuse=residential nog net niet wordt gesplitst is hoe dan ook arbitrair. Een tussenliggende brede rivier is net als een compleet weiland een goede reden om te splitsen.

Andersom kan ook: de Friese dorpen Delfstrahuizen en Echtenerbrug worden slechts gescheiden door een kanaal van zo’n 10 meter breed. In OSM delen ze één landuse=residential.

Je mag er niet van uitgaan dat dit overal in OSM het geval is. Er wordt niet verwacht dat er een 1-op-1 correspondentie tussen landuse and woonplaatsen. landuse-residential is voor gebieden waar er hoofdzakelijk gewoond wordt. Er wordt mijn inziens nog te weinig rekening gehouden met landuse=retail, industrial, commercial, etc.

Als je het heel strict zou doen, dan mag een kerk niet tot landuse=residential behoren, noch scholen, gemeentehuis, enz.

Uit deze discussie (en eerder ook al uit deze) blijkt dat we hier een aantal manieren van mappen tegenkomen die meestal ook wel verdedigbaar zijn…

De wiki is duidelijk wanneer je hem niet moet gebruiken:

Met name dat laatste punt - niet gebruiken als administratieve afbakening (bebouwde kom, gemeentegrens) - is duidelijk.
De meest voorkomende oplossing - ruwweg de bebouwing volgend - geeft qua rendering ook vrijwel nooit problemen met ingesloten grasvelden, vijvers, rivieren enz. En dat verandert ook niet als je er bv. een grote multipolygon van zou maken met al die andere vormen van landuse als eilandjes binnen die residential. Dat zou ook bovendien een enorme hoeveelheid extra werk zijn met zeer veel kans op fouten…

En over het gebruik van de name=* tag in combinatie met landuse:

*cursivering van mij

In Spanje ken ik veel voorbeelden van dorpjes en gehuchten waarbij de naam aan de landuse=residential is toegevoegd.
In Nederland en België weet ik niet of dat voorkomt.

Ze zouden hier wel wat concreter mogen zijn wat deze voordelen dan wel zijn. Ik zie vooral nadelen.

In Nederland hebben all dorpen bijvoorbeeld een administratieve grens die meestal ver buiten de dorpskern ligt.

Daarnaast neemt de Carto renderer de grootte van een area in acht bij het bepalen van het minimale weergaveniveau, dit kan je als een nadeel zien (immers, hoe belangrijk een plaats is hangt niet enkel af van het oppervlak van de bebouwing). Overigens doen de meeste andere renderers dit niet zo voor areas getags met “place=”
En als de landuse niet symmetrisch is zal je label op een rare plek kunnen komen. Bij een C-vormige landuse valt je label bijvoorbeeld buiten de landuse zelf…

En puur praktisch voor de mappers, als je de place= tags op een node plaatst kun je in een oogopslag zien of een place tag ontbreekt or foutief is, terwijl je voor een area wat meer aan het zoeken bent.

edit:

Na de zin in de wiki nogmaals gelezen te hebben, het lijkt erop dat dit voor wijken is bedoeld. Dan nog is het voor Nederland, waar onze wijken niet uit vierkante stadsblokken bestaan, niet erg geschikt imo.

Hier zie je een voorbeeld zoals het in Spanje vaak wordt gebruikt:

Eerst de landuse=residential om het dorp heen: http://www.openstreetmap.org/way/42131746
Daarna nogmaals met een node: http://www.openstreetmap.org/node/1432103061#map=17/37.25634/-3.09745

De consequentie daarvan is dat bij zoom > 12 ieder dorp de naam 2x vermeld krijgt.

Maar landuse is toch niet gebonden aan vierkanten? Ik begrijp niet zo goed wat je daarmee bedoelt.

Je label zal nooit op de meest relevante locatie worden gerenderd, en je hebt als je het precies doet vaak een multipolygoon of enorm veel nodes nodig om het netjes aan te sluiten. In het geval van stadsblokken is het een kwestie van 4 nodes verbinden en het ziet er al netjes uit.

Mijn uitgangspunt van één landuse=residential per woonplaats komt voort uit de praktijk: voor de meeste plaatsen is dat afdoende. In grote steden kan een andere opzet gewenst zijn. En er kunnen dorpen zijn waarbij de bewoning helemaal wordt doorsneden door bijv. industriegebied en het vasthouden aan één landuse=residential tot een geforceerd U-vormig gebied zou leiden.

Het totaal aantal landuses per woonplaats zal inderdaad vaker meer dan één zijn omdat er genoeg dorpen zijn met industrieterrein en/of winkelgebied van enige omvang.

Overigens lijkt mij dat het aanmaken van een aparte landuse binnen een dorp of wijk vanwege één enkel gebouw eerder een afwijking zou zijn van de regel ‘gebied waar hoofdzakelijk gewoond wordt’ dan een strikte toepassing ervan.