Landuse nieuw bosgebied, advies?

Hoi,

Ben bezig om de ondergond in het Bentwoud te actualiseren. Hier is landbouwgrond omgezet in een natuur- / recreatiegebied. Meer info en kaarten / visualisaties op :
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/groen/groen-index/groenprojecten/bentwoud-0/

http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.0698&mlon=4.5484#map=15/52.0698/4.5484

Daarbij zou ik graag wat advies willen vragen, omdat het werken met landuse etc vaak arbiedsintensief (overlappende / vastgeplakte / te splitsen area;s) is en het zonde is als er van alles over zou moeten

Daarbij ben ik benieuwd naar jullie mening over het volgende:

-Leisure = park voor oostelijk deel?
Het is een gebied van één beheerder, maar wel met twee verschillende karakters en van elkaar gescheiden door een dikke streep infrastructuur (provinciale weg, spoorlijn op talud).

Het westelijk deel ( http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.0698&mlon=4.5484#map=15/52.0698/4.5484)) is aan twee van de drie kanten omsloten door woonwijken en zou je kunnen zien als een park dat aansluit op de bebouwde kom (waar je als bewoner dagelijks de hond uitlaat etc.)

Dit had deels al een Leisure=park en dat vind ik logisch en heb ik uitgebreid tot aan het de N209 (einde van woonwijken)

Het oostelijk deel heeft een ander karakter, is niet omsloten door woonwijken en veel meer een aparte bestemming waar je speciaal met de auto of fiets naartoe gaat. http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.0700&mlon=4.6052#map=14/52.0700/4.6052

Zou een andere tag, zoals leisure=nature_reserve, voor het oostelijk deel meer geschikt zijn?

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure%3Dnature_reserve

**-Nog aparte grounduse/natural voor gras invullen als de area al tot een leisure = park behoort? **

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure%3Dpark

Als je dat leest zou je verwachten dat je dus geen aparte waarden voor grasachtige ondergronden (landuse=meadow / grass of natural = grassland) hoeft in te vullen?

Ik heb een aantal farmlands in het park-gedeelte voor nu omgezet naar meadow omdat ik ze niet ten onrechte wilde weggooien, maar klopt het dat die er dus uit mogen?

-Hoe om te gaan met bos in aanbouw?
Het Bentwoud is een mengeling van meer volgroeid en net aangebouwd bos.
Klopt het dat je net aangeplant / ontkiemend bos bi Leisure=park niet apart hoeft te taggen, alleen de echte dichtere/grotere begroeiing?

**-Wel waarden voor gras bij natural= nature reserve ? En welke? **
Ik zie met de verschillende tags in de wiki soms het gazon niet meer tussen de grassprieten.

Welke waarde zou het meest voor de hand liggen als we het oostelijk deel zouden taggen met leisure=nature_reserve?

Ik dacht zelf aan natural=grassland, aangezien het om een groot gebied is dat bedoeld is als natuurgebied (en waar het grasland niet hoort bij een boerderij of wordt gebruikt voor productie van hooi) en dat geleidelijk aan zal dichtgroeien. Of is er een betere tag in dit geval?

Dank voor het meedenken!

[edit: opm over scheiding door infrastructuur]

Multimodaal,

Nu ben ik een beetje allergisch geworden door die leisure=park…, maar dat komt door al die pokemonedits die we terug hebben moeten draaien. Helaas wordt landuse gewist en vervangen door park. Weg details!

'k Zal zo even kijken hoe en wat, maar eerst even dit kwijt…
Er is een groot verschil tussen Leisure en landuse.
Leisure is wat je er kunt doen. landuse is wat je ziet.

Zie Leisure als een soort transparant die je over de landuse= park, grass, water e.d. heenlegt.
Een Leisure=park ligt helemaal los zonder ergens aan vast te plakken. Je gebruikt het ook niet als een multipolygon.

Hier een voorbeeld van een combinatie Leisure=park en landuse grass, forest, water
http://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80563/4.66608
Op de leisure=park zet je verder name=… park

edit: Wanneer je klaar bent met de “landuse” dan kun je over het hele gebied een leisure=park leggen.
Vaak in het begin van de ontwikkeling zie je in die gebieden ook natural=scrub. Wordt later misschien meer wood of forest.
Een nature_reserve denk ik aan veel grotere gebieden die afgesloten zijn vanwege het wild. 'k Denk weinig gnoes en zebra’s bij Zoetermeer.

edit2: je kunt ook leisure = park er helemaal aflaten. Evet. place=locality, name-… area=yes eroverheen vanwege de naam van het gebied.
Hier http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.0700&mlon=4.6052#map=17/51.76572/4.68423 heb ik een vergelijkbaar gebied in ontwikkeling waar ik uiteindelijk dat park weer heb weggehaald.

edit3: Advies: dat westelijk deel leisure=park laten staan (wel loskoppelen van andere landuse) G-toets in JOSM na selectie.
Dan daarbinnen de landuse=grass e.d. tekenen.

edit4: Zo te zien op de luchtfoto pdok 2016 kun je natural=scrub ook gebruiken om de landuse in te vullen. Die eilandjes kun je weer in een Multi zetten.

Succes verder… Wanneer je er niet uitkomt roep je maar.

En feitelijk zou je landcover moeten mappen om bomen en gras aan te geven en niet landuse. :slight_smile:
landuse=forest en leisure park zijn wel vreemd, niet ? in het ene worden bomen gekapt voor de houtindustrie en in het andere gaan de mensen ontspannen. Maar ja, landcover wordt niet getoond op de standaard kaart, dus gebruikt iedereen maar landuse=forest voor een gebied met bomen.

Dat laatste argument klopt…, maar het oog wil ook wat. Overigens wordt in het voorbeeld dat ik gegeven heb de landuse=forest nu uitgedund en is de aanplant wel degelijk bosbouw. (Populierenbos)
Het blijft lastig…

Dank voor jullie reacties!

Dat laatste maakt het erg verleidelijk om ook het oostelijk deel van het Benwoud als “leisure=park” te taggen (in ieder geval voor nu…)

Als ik bedenk hoeveel tijd kleine aanpassingen in landuse me al kosten om netjes te doen (nieuwe waterpartij toevoegen in weilanden met heel veel verschillende en overlappende vlakken uit 3d shapes) , begin ik wel wat tegen de operatie op te zien…

Daar liep ik ook tegenaan, en maakte het des te verleidelijker om te beginnen met het taggen als leisure=park en daarvandaan verder te werken (en die omtrek later om te zetten in een andere zoals nature reserve / locality / een beter alternatief).

De Wiki zet Landuse en Leisure wat dat betreft naast elkaar: beiden impliceren doorgaans een bepaald type ondergrond:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Landcover

Hoe meer ik erover lees, hoe meer het beeld ontstaat dat de niet helemaal consistente indeling van osm-keys op dit vlak wel voer zal blijven geven voor continue discussie…

En hoewel ik zelf park misschien niet de allermooiste tag vindt voor het oostelijk deel van het Bentwoud, vind ik 'm ook weer niet zo misplaatst dat ik 'm bij voorbaat zou willen afschieten. Met de nieuwe fiets-/voetpaden is het Bentwoud inmiddels ook aan de oostelijke kant omsloten door woonkernen, je zou het met wat goede wil wel als een interstedelijk park kunnen zien (-:

Zou dat wat zijn om het werkbaar te houden en toch snel het gebied op de kaart te kunnen zetten:
-eerst een omtrek met leisure=park maken
-achterhaalde landuses (farm) verwijderen
-forrest, scrubs, water intekenen
-daarna natural=grassland (oid, er wordt immers geen gras geoogst voor vee, zoals in de omgeving) toevoegen, als area’s of multipolygonen, naar gelang de situatie
-als alles gevuld is met ondergrond, dan zou de park-omtrek kunnen worden omgezet in een locality of nature_reserve*

*Aanwezigheid van de Big 5 is volgens http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure%3Dnature_reserve geen vereiste, er wordt een voorbeeld in London gegeven (en er zitten in het Bentwoud wel erg grote roofvogels, en hoorde geruchten dat de Andescondor van het naburige Avifauna op z’n vrije middag wel eens een vorkje komt meeprikken :wink: )

Ja, je kunt het bijna verloedering noemen.
Maar het blijft roeien met de riemen die we hebben. Je kunt het goedschiks doen, pietje precies, maar ook quick and dirty.
Ik vind het mooi genoeg dat iemand zo’n groot gebied op de kaart wil zetten. Dat is dagen werk.
Mijn respect voor de mapper, ik laat het aan jouw over :sunglasses:

Ik heb trouwens wel eens bomen gekapt in bos van, ik meen, staatsbosbeheer. Dat kostte 15€ per kuub of zo. De aangegeven bomen mochten er uit.
Maar of in alle bossen bij tijd en wijle gekapt wordt weet ik niet.

Hier vergelijkbaar de Eendragtspolder bij de roeibaan. http://www.openstreetmap.org/#map=15/51.9935/4.5779
Dat was voorlopig getagd als park en nu heb ik hier mbv de kadaster pdok 2016 de landuse en het water ingevuld. De tag leisure=park met de naam van het gebied kan gewoon blijven staan. Sterker… die moet blijven staan.
Van allerlei witte plekken op de kaart ben ik geen voorstander. Dan maar roeien met de bekende riemen…

Het Bentwoud is in meerdere fases aangelegd.

Het westelijke deel bij Zoetermeer - Benthuizen was klaar, maar is recent opnieuw ingericht. Nieuwe / gewijzigde paden, waterpartijen, etc. PDOK foto’s 2016 niet of slechts deels bruikbaar hier - survey nodig.

Het oostelijke deel bestaat uit een deel dat al enige tijd geleden is aangelegd en waar de grote structuren zoals het golfterrein, water, bos en open terrein goed te zien zijn op de PDOK foto’s. Het andere deel is recenter met jonge bosaanplant en nieuwe waterpartijen, o.a. langs het Bentwoudpad tot aan het Schravenwildertpad. De bosaanplant is op de PDOK foto’s niet te zien. Landbouwgrond zou in principe gewijzigd kunnen worden naar scrub (niet grass, want dat dekt de lading niet - het is meestal ruwe begroeing), maar zie opmerking hierna.

Dan het meest recente deel ten oosten van het Schravenwildertpad. Hier zijn op de PDOK foto’s wat ruwe structuren te zien voor aan te leggen paden, etc… Hier is recenter materiaal of survey nodig. Bestemming voor bosaanplant en ander landuse onduidelijk. Voorlopig scrub? Maar onbekend is of en welke delen landbouwgrond blijven.

Landbouwgrond: deze is in principe overal verdwenen. Echter, direct te zuiden van de Hoogeveenseweg en ten westen van het Schravenwildertpad tot aan het Bentwoudpad ligt nog grond waarop nog gewassen geteeld zijn in 2016. Status onbekend. Hier dus ook niet zomaar veranderen in scrub of zo.

Conclusie. Als je het goed wil doen, is het Bentwoud mappen echt een grote klus. M.i. lijkt de quick-and-dirty aanpak voorlopig de beste. Westelijk deel invullen na survey en oostelijk deel PDOK foto’s 2016 gebruiken voor de grote structuren en waar je het zeker weet landbouwgrond wijzigen naar scrub. Verder survey’s en recentere luchtfoto’s.
Er komt ook nog een nieuwe verbindingsweg (Verlengde Bentwoudlaan) tussen Waddinxveen en Boskoop, dus in beweging blijft het meest oostelijke deel nog wel even…

Inrichrichtingsplan 2016: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/groen/groen-index/groenprojecten/bentwoud-0/@13595/inrichtingskaart/

Kan je nagaan, dat de cartografen van Kadaster BRT, top10NL hier 8 uur per dag, een jaar rond mee bezig zijn, om elke vierkant kilometer op luchtfoto ( 10 CM en 3D visualisatie) af te speuren of er wat verandert is.

Ik heb even wat taginfo analyses gedaan om te zien hoe landuse=grass en landcover=grass zich ontwikkelen qua gebruik.
Positief is dat landcover sneller groeit (8% toename) dan landuse (2% toename), gemeten over de eerste 3 maanden van dit jaar.
Nadeel is dat in absolute aantallen gezien (2.243.248 vs 6940), landcover zover achter staat, dat het 726 jaar duurt (met dezelfde groeicijfers als nu) om op het punt te komen waar landuse nu staat. *
Voor het gemak ben ik even uitgegaan van een lineaire groei.

Als je dat proces wil sturen en versnellen zou op zijn minst dit moeten gebeuren:

  • landuse=grass moet niet meer gerenderd worden

  • landcover=grass zou gerenderd moeten worden zoals landuse=grass nu

  • Alle editors moeten de tag landuse=grass niet meer accepteren

  • De DWG moet wereldwijd - in één keer - alle landuse=grass omzetten naar landcover=grass

  • Het lezen van dit artikel heeft uiteraard ook invloed op de mate van de toename van landcover=grass, want niemand wil die 726 jaar wachten… :sunglasses:

Eens voor wat betreft alle jonge bosaanplant die houterig van aard is, maar er zijn ook in het Bentwoud gebieden die (in ieder geval nu) meer in de gras-categorie vallen (de natural=grass is een heel stuk breder dan weiland/gazon, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dgrassland verwijst naar de Poaceae zoals omschreven op https://nl.wikipedia.org/wiki/Poales

Zie bijvoorbeeld
https://www.mapillary.com/app/?lat=52.072540000000004&lng=4.620564999999942&z=17&focus=photo&pKey=VhVs0dNb0MCATepVV2SCxA

oktober 2015
https://www.mapillary.com/app/?lat=52.073288433945095&lng=4.590217245181236&z=18.09847068114364&focus=map&pKey=tAhUOAl5RZ4m1Ozkkso7JA

zelfde locatie, maart 2017
https://www.mapillary.com/app/?lat=52.07318666666666&lng=4.5899650000000065&z=17&focus=photo&pKey=jVlOvHwNGHbcIAReuDK54Q

Eens, en de situatie zoals op PDOK 2016 is misschien deels weer achterhaald, maar het is beter dan de nog oudere data en verwerkign hiervan maakt survey weer heel veel makkelijker (dan zie je op de fiets vanzelf afwijkingen die je kan markeren en met Mapillary weer verder uitwerken). Scheelt weer een flink aantal wandeltochten door het struweel met de meetketting… :wink: