Lägga in Naturreservat - Amundön Billdals skärgård

Hej, kan någon lägga in Amundön Billdals skärgårds naturreservat? Det finns inte med i kartan men är beslutat sedan några år. Eller tipsa om hur man gör.

Kan du länka till nåt material som har området i något slags kartformat? Helst som öppna data. Då är det lättare för “någon” att utföra det.

Ja, det är klart. Det ska finnas i länsstyrelsernas geodatakatalog, men mer precist vilket lager det är kan jag inte hitta. GeodataKatalogen (lansstyrelsen.se)
Karttjänster och geodata | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Det har i alla fall tidigare funnits shapefil (Öppna data) hos Naturvårdsverket, över just naturreservat.

Sen vill jag gärna uppmuntra dig att prova att lägga in datan själv. Välkommen till OSM!