Ladda upp shapefil med administrativa gränser?

Hej
Är helt ny på detta men sitter med en shapefil som innehåller nyckelkodsindelningen av en kommun. Det är en slags administrativ gränsindelning som används vid befolkningsstatistik mm. Går det att ladda upp denna och få den utplottrad på kartan? Osäker på om den innehåller lat/long punkter men innehåller punkter som ligger under något som heter Shape_STAr och Shape_STLe. exempelvis värden 14912.35781620000 och 519.47416946500

Hej Pyspunka!

Tänkte du att du skulle importera detta och att datat ska bli tillgängligt genom OSM? Vad du behöver kontrollera då är om det är licensierat och i så fall att licensen passar ODbL (Open Database License) som används i OSM-projektet: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/ODbL_Compatibility

Det finns ju en hel del administrativa indelningar redan, men detta data du har är alltså en specifik indelning för just befolkningsstatistik och så? Är det något som är identiskt med “riktiga” gränser?

Gammalt inlägg - men du kan öppna shapefiler med JOSM+plugin: opendata.