labels bij oneway

Ik heb zojuist een knoopunt route aangepast gisteren dit stuk gereden. Deze route gaat over de Dennenlaan en deze is eenrichtingsverkeer behalve fietsers moet er nog een ander label aan deze straat
de volgende labels hangen aandeze straat :** highway residential
maxspeed 30
oneway yes**

https://www.openstreetmap.org/relation/6651689 Route

https://www.openstreetmap.org/way/84657674 Straat

Er ontbreekt nog cycleway=opposite maar beter is oneway:bicycle=no en evt oneway:moped=no als oneway ook niet geldt voor bromfietsers

en vergeet niet oneway:mofa=no

Als ik die eerste tegenkom vervang ik die door de laatste.

Ik denk dat routers wel snappen dat oneway:moped=no automatisch inhoudt oneway:mofa=no dus vind dat laatste een overbodige toevoeging. Bestaan er verkeers(onder)borden waar onderscheid wordt gemaakt in snor- en bromfiets wb eenrichtingsverkeer?

Ik ken ze niet (ook niet te zien in Bijlage 1 RVV of het meer uitgebreide overzicht op http://www.verkeersbordenoverzicht.nl/ )

Wel worden snorfietsen soms genoemd op onderborden die als doel hebben om de RVV-betekenis van het bord uit te leggen aan de weggebruiker (in OSM-kader dus wat minder van belang), gaat meestal over wie er al dan niet op een (on-)verplicht fietspad mogen komen en ik heb het nog nooit goed geformuleerd gezien (met een elektrische snorfiets mag je wel op een onverplicht fietspad).

Fietsen en snorfietsen zijn (behoudens plaatsing van het borden G13-onverplicht fietspad- en C13 -Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor) aan elkaar gelijk gesteld in artikel 2b van het RVV:

Met als kwinkslag dat een snorfiets een bepaald type bromfiets is:

Voor routers volstaat wat betreft eenrichtingsverkeer volgens mij dus de informatie die voor fietsen is gegeven.
Die volgt uit de verkeersregels (anders dan de oneway=no die soms als "needless tagging"wordt verwijderd van fietsapden, want daarvoor moet je de naast de verkeersregels ook de weg als geheel (hoofdrijbaan en bijbehorende fietspaden in ogenschouw nemen)

Voor toegankelijkheid is het complexer: met een C13 mogen fietsers er wel in en snorfietsen niet (net als bromfietsen) en met een G13 is een weg alleen toegankelijk voor elektrische snorfietsen of snorfietsen waarvan de verbrandingsmotor is uitgeschakeld (aardige illustratie van het gegeven dat de huidige snorfiets niet echt meer lijkt op de solex die de wetgever voor ogen had toen deze categorie werd geïntroduceerd)


edit1: typo G14 → G13
edit 2: typo C14-C13

Verander G14 in G13… dan klopt het wel…

Thanks! (is nu gecorrigeerd)

Ik had speciaal nog in de primaire bron gekeken: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2013-01-01#Bijlage1 ipv een afgeleide om het goed op te schrijven, maar in de RVV-bijlage ben ik al vaker de mist in gegaan door de opmaak:

Eerst plaatje van het bord, een heel stuk daaronder de toelichting daarbij en direct daaronder het nummer van het volgende bord…

Ja, daar mag eigenlijk wel een streep tussen :smiley:

De tag(s) zijn toegevoegd / veranderd onder ander door (Dick) dvdhoven en ik zelf.

Ik ken ze niet.
Zie ook geen vermelding op internet. “Uitgezonderd snorfiets”

Ik vindt wel dat mofa getagd zou moeten worden.
We taggen uit een werelds oogpunt OSM manier.
Deze afwijking is niet beschreven.
Hoe logisch het ook lijkt vanuit Nederlands oogpunt.

Nu met traffic_sign op cycleway is dat mogelijk om het aan te passen.

Juist om alle onduidelijkheid weg te nemen.

en mofa?

Het verschil tussen “Uitgezonderd fietsen” en “Uitgezonderd (fietssymbool)”

Onderbord met alleen een fiets erop is ook van toepassing voor de snorfietser. Voor zover ik weet is er geen apart symbool voor snorfietsen.

Eens.

Voor snorfietsen gelden in het algemeen de regels (en de borden) die voor fietsen gelden,
alleen met een aantal uitzonderingen om ons scherp te houden:
-C13 (nu ook gecorrigeerd ipv C14, thanks Allroads ;): hier wordt met het bromfietssymbool opeens de gehele bromfietscategorie - dus inclusief snorfietsen bedoeld
-G13: snorfietsen niet als ze een ingeschakelde verbrandingsmotor hebben
-snorfietsen mogen niet met z’n tweeën naast elkaar rijden (zoals fietsen)
-weet iemand er zo snel nog meer?

Bij nader inzien:
De gelijkschakeling tussen fietsers en snorfietsers in het RVV ziet alleen op verkeersregels en niet op verkeerstekens,
zie het eerder aangehaalde artikel 2b:

Hoofdstuk II van het RVV heet “Verkeersregels” (plek op de weg, voorrang etc.), verkeerstekens zijn een ander onderdeel en zijn opgenomen in Hoofdstuk III (genaamd; Verkeerstekens)

Onderdeel van Hoofdstuk III is artikel 63:

In artikel 67, lid 3 staat:

In Bijlage I staat de omschrijving bij het bromfietssymbool , geplaatst in een rode rand:

Dit gaat dus over de gehele bromfietscategorie (dus inclusief de subcategorie snorfiets).
Dat is consistent met de uitleg bij het verbodsbord met fietssymbool bij C14

In de verkeersborden (een vorm van verkeerstekens) wordt de snorfiets niet gelijkgesteld aan de fiets.

Op basis van bovenstaande RVV-artikelen is mijn conclusie dat de oneway niet geldt voor fietsen, maar wel voor snorfietsen (en overige soorten brommers).

Er is dus volgens dus ook geen noodzaak om MoFa apart te taggen, aangezien MoFa onder de hier algemeen aangegeven oneway valt.

De reden dat het fietssymbool bij G11 (omschrijving in Bijlage 1"Verplicht fietspad") wel toegang geeft voor snorfietsen, is dat dat via een verkeersregel gaat, namelijk artikel 5, lid 1:


edit: toegevoegd laatste alinea mbt G11

http://www.openstreetmap.org/changeset/52150345 - hier werd een discussie gevoerd over deze tags. De wiki zegt namelijk: “Bicycles (oneway:bicycle=no) are handled specially and cycleway=opposite/opposite_lane/opposite_track needs to be added for compatibility”. Daaruit maak ik op dat ze beide gebruikt dienen te worden… of niet?

oneway:moped=no en oneway:mofa=no

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:mofa

Tag direct, dan is het duidelijk.

JOSM oneway tags in NL preset.

Dan moet dus de wiki aangepast worden lijkt mij. “and cycleway=opposite/opposite_lane/opposite_track needs to be added for compatibility” is dan niet meer van toepassing. Hoezo compatibility? Compatible met verouderde fiets routers? Ik vind de wiki in ieder geval verwarrend nu, aangezien ik er uit opmaak dat het nu dubbel getagd moet worden…