Kryss mellom kjørevei og sykkelvei hvor kjørevei har vikeplikt

Finnes det noen praksis for å tegne kryss mellom kjørevei og sykkelvei hvor kjørevei har vikeplikt?

Eksempel: https://www.openstreetmap.org/edit#map=20/58.89241/5.70658

Jeg tenker at slike kryss burde tegnes slik at sykkelveien er tegnet gjennomgående, mens kjøreveien har en kryssing med vikeplikt. Altså nesten som i dette tilfellet, bare at her er kjøreveien ubrutt.

Hva tenker andre?

Jeg ville selv ha tagget dette slik du har gjort nå, dvs. med highway=give_way der vikeplikt-skiltene står. Kjøreveien kan gjerne være ubrutt.