Kronikk: "Ikke stol på Google Maps!"

Dagfinn Nordbø har skrevet om problemet med Google Maps, spesielt med tanke på politiets bruk: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/50PJyW/ikke-stol-paa-google-maps

Tenkte den var interessant for flere her.

I tillegg lurte jeg på å skrive et svar, hvor jeg peker på OSM som et potensielt viktig alternativ, dersom staten hjelper til med data og med penger. Jeg skrev følgende om det på Reddit:

Men jeg fikk som svar at Kartverket har frigitt dataene. Og det husker jeg jo, forsåvidt, når det nevnes. Likevel er det fryktelig mange byggninger i Kartverket sine kart som ikke er i OSM. Jeg fant en liste her over hva som ble gjort tilgjengelig: https://www.digi.no/artikler/frislippet-alle-har-ventet-pa/287743 Og jeg lurer på da om byggningene ikke var en del av det som ble frigjort, og i så fall om det er andre ting som heller ikke ble det?

Jeg tar veldig gjerne imot andre tanker om ting som evt burde nevnes i en kronikk, dersom jeg klarer å somle meg til å skrive en. Gi også beskjed om du kan tenke deg å hjelpe til mer aktivt :slight_smile:

Det som er tilgjengelig av kartdata er N50, som er forholdsvis lite detaljert. Her er det nok i hovedsak bygninger som mangler, og muligens noe sti-nett i skog og mark. NVDB inneholder informasjon om de fleste veier i landet.

Hva legger du i mer aktiv hjelp? :slight_smile:

Det er mye mer enn N50 som er frigitt. F.eks. adressene som importeres til OSM som noder.