Komparativ analyse af rekreative friluftsdata mellem GeoFA og OpenStreetMap Danmark

KLs GeoFA projekt har lige lanceret en QGIS plugin, hvor det så er nemmere, at se antal af rekreative friluftsdata samt typer. GeoFA har 112 forskellige typer af rekreative friluftdata og samlet ca. 18700 objekter. I denne analyse som er blevet udført 15. februar 2024 sammenlignes 34 forskellige objekter i hhv. GeoFA og OpenStreetMap.

Slutresultatet kan ses i online regnearket her.

Samlet for alle 34 objekter sammenlignet, så har OpenStreetMap Danmark ca. 101.700 flere objekter kortlagt end GeoFA. Fx har GeoFa 219 udendørskunstværker, mens OSM DK har 3104. Bord/bænkesæt har GeoFA 1509 stk., mens OSM DK har 8263 stk.

GeoFA team kører pt. en erhvervekampgange for at få flere kommuner til at deltage med rekreative friluftsdata. Dette er ikke en samfundsansvarligt forvaltning af borgernes skattepenge at se helt bort fra mange tusinde timers arbejde ud ført af OpenStreetMap DK samt alene ca. 101.700 flere åbne dataobjekter fra ovenstående komparative analyse.

Sandheden er, at hvis en kommune beslutter at fx bruge 100 timer på at få registret flere friluftsdata, så er indsatsen og ROI (Return on investment) meget højere ved at lægge data ind i OpenStreetMap database som førstevalg. Det digitale økosystem er meget højere og internationalt orienteret, bliver brugt mange steder (se fx for cyklister en oversigt her), lettere at registre nye data (forskelige redigeringsværktøjer både på pc og via smartphone apps). Endelig er geodata fra OSMs database også lettere at trække/hente ud jf. mange værktøjer som er udviklet til sådanne formål fx QuickOSM plugin til QGIS og Overpass Turbo.

Jeg har svært ved at se, hvordan GeoFA vedr. rekreative friluftsdata nogensinde kommer på datavolume omgangshøjde med OpenStreetMap DK. Hverken KL eller staten kommer med nogen pose penge med til kommuner som ikke har registret noget videre i GeoFA regi. Det er ikke en gratis omgang for kommuner at bruge mange mandskabstimer på et projekt, som de ikke synderligt får særligt meget ud af samt bidrager noget videre positivt samfundsøkonomisk til.

Jeg frygter at GeoFa vedr. friluftsdata ender som “Danmarks Kirker” projektet, som startede i 1933 og her i år 2024 har nået ca. 2/3 af alle Danmarks kirker i gennem.

NB - selvom OSM DK har kortlagt ca. 14504 bænke og ca. 7025 cykelparkering steder, så er det ikke et udtryk for en fuldstændighed af hvad der findes i Danmark. Men såfremt der mangler nogle (eller andre typer af objekter) i ens lokalområde er det relativt let at tilføje OSM.

Disclaimer: Indlægget ovenfor er forfatterens helt egen personlige holdning.

/Søren Johannessen

5 Likes

Vi har fra Ballerup Kommunes side gentagne gange rettet henvendelse til GEOFA-sekretariatet mhp. at få bragt OSM og fornuft ind i kortlægningen, bl.a. tilbudt at holde kursus i OSM for sekretariatet og andre interesserede, for at sikre at beslutninger vedr. datakredsløb tages på et så oplyst grundlag som muligt.Derudover har vi i fælleskommunalt regi også rettet en skarp kritik af den tilgang der er valgt til dataindhentning og manglende udsyn.

3 Likes

Super interessant – tak for den analyse! Det var lidt af en øjenåbner for mig, og forklarer måske hvorfor kommunerne ikke spiller ind med flere præcise data i projekter der omhandler friluftsliv i DK. Fx véd to ud af tre kommuner i mit område tilsyneladende ikke helt hvor mange offentlige toiletter der er i deres kommune og hvor de befinder sig – det er ellers en vigtig oplysning når man gerne vil have flere gæster og turister til egnen (se fx FindToilet). Og det samme kan vel så siges om mange andre emner.

3 Likes