Klassifisering av private grusveier

Hei,

Jeg har holdt på med litt oppdatering av kartet i området hvor jeg bor. Her har vi en stor mengde (tildels private) grusveier som gjerne leder til 2-3 hus langt oppe i skogen og fungerer som adkomstvei. I mitt hode er det naturlig at disse ligger som “Residential” i OSM, men av en eller annen grunn er en god del av dem lagt inn som “Minor road/unclassified”. Ut i fra beskrivelsen virker det som om sistnevnte helst bør benyttes på kommunale og fortrinnsvis asfalterte veier ment for offentlig ferdsel. Det er definitivt ikke disse adkomstveiene.

Er jeg helt på bærtur hvis jeg retter disse til “Residential” igjen?

Hadde glemt hvor morsomt redigering av OSM er, men nå skal jeg ta en sjau igjen.

I mitt hode er highway=residential veier som er inne i boligområder (tettsted) og mer eller mindre overlapper landuse=residential, men jeg vet at klassen benyttes i plasser det det generelt sett bor folk.

Jeg mener derfor at unclassified, service og track er veiklassene som brukes for mindre veier utenfor tettbyggde boligområder.

Residential og Unclassified regnes gjerne som likestilte med hensyn til kvalitet og størrelse på veien. Residential brukes om “villaveier”, dvs. boliggater, mens Unclassified brukes for bygdeveier og der det er industri, handel osv. Det høres ut som Unclassified passer bra på de veiene du beskriver, så fremt veiene er åpne for allmenn bilkjøring, og uansett om de er offentlig eller privat eid, og uansett veidekke.

Dersom allmenn kjøring ikke er tillatt eller om veien bare er en kortere stikkvei til et hus, eller om den er smal/i dårlig stand er det vanlig å bruke highway=service. Dette er også vanlig å bruke for private skogsbilveier (bilvei for tømmerbiler) som ikke har noe annet allment reisemål.

Takk! Jeg jobber med vegnett til daglig, men i FKB-standarden er klassifiseringen noe enklere. Eierskap og veiens størrelse er det mest vesentlige.

Eierskap er ikke relevant i OSM-veiene, bare om det er lov å kjøre på veien eller ikke (hvis det ikke er lov, husk å skille mellom access=private/no og motor_vehicle=private/no. Det kan tross alt vær lov å gå/sykle på veien selv om man ikke får kjøre bil der.) Dette er svært viktig for f.eks. rutingmotorer.