Key website naar algemene homepage of specifieke pagina filiaal

@smootheFiets
Borishag onderhoudt Kruidvat en enkele andere ketens goed, maar de website=* tag wordt misbruikt voor de algemene pagina van de keten. Dit wil ik corrigeren.

Niet meer bestaande winkels verwijderen is een proces dat niet beïnvloed wordt door wat geschuif met tags. Ik kan wel de winkels met een note=* en fixme=* tag individueel bekijken voor mogelijk relevante informatie.

@Tilia_J

  • winkels die niet op adresnodes gemapt zijn corrigeren vereist wat meer aandacht en is iets wat sowieso één voor één gedaan moet worden, daarom laat ik dit express buiten beschouwing.

  • url=* en contact:website=* kan ik best meenemen in de query.

  • Ik ben sowieso alleen van plan om grotere ketens aan te pakken waarvan ik veel incorrecte website tags in Taginfo terug kan vinden. De rest kan ook zeker aangepakt worden, maar dat kan wellicht beter op individuele basis.

  • Mijn query was een voorbeeld. Ik kan makkelijk meerdere varianten van eenzelfde website in één query stoppen. Regular expressions snap ik (nog) niet, maar ook zonder die kennis kom ik best ver in Overpass.

  • Complexe situaties laat ik uiteraard links liggen zodat een meer lokale mapper hier een betere blik op kan werpen dan ik met mijn digitale bezem kan doen.

De meeste fouten komen enkele tientallen tot honderden keren voor. Tegen de tijd dat ik daarover overeenstemming met de beheerders van Osmose heb bereikt, heb ik ook de meeste van die tags al zelf verbeterd. Dat is waarom ik dit zo voorstel.

Het kan ook je output zijn voor een filiaal

Ik denk dat deze fout zich veel vaker voordoet dan het door jou genoemde aantal.

Het kan voorkomen dat je tijdens je werk bepaalde “foute patronen” observeert die bijvoorbeeld óók kunnen optreden bij amenities, offices of parkeergarages. Het is bij klussen zoals die van jou altijd zinvol om opgedane kennis van bepaalde fouten te destillerren in een algemene query om die op te laten nemen in Osmose of een andere validator.

Die dien je in bij het betreffende project in (meestal) GitHub. En ja, er kan de nodige tijd overheen gaan voordat iemand zin heeft je verzoek aan te passen of genoeg stemmen / input van andere users heeft.

Omgekeerd is het zinvol om regelmatig een kijkje te nemen bij de issues die gelogd worden bij Omose/validators, misschien is er al een ticket aangemaakt voor het probleem wat jij op zou willen oplossen. In dat geval kun je erop stemmen en je opschoonactie even uitstellen.

https://github.com/osm-fr/osmose-backend/issues

Zoals ik de hele website issue van dit topic bekijk zou een nuttige validatorregelset als volgt kunnen zijn

ALS tag= (amenity OF company OF shop)
EN tag = (website OF url) bevat (subdomain OF path)
DAN toon waarschuwing "Tag "website" kan mogelijk verder gespecificeerd worden naar tag "contact:website" in combinatie met "brand:website" "

(Waarbij geldt subdomain = “http(s)://vestiging.bedrijf.nl” of path “https:www.bedrijf.nl/vestiging”) Ik hoop dat mijn pseudocode begrijpelijk en leesbaar is

Dan borg je namelijk dat - geheel automatisch - identieke issues buiten jouw opschoonwerk om ook inzichtelijk worden én in de toekomst afwijkingen ten opzichte van jouw voorstel gedetecteerd worden.

Helemaal voor!

Gebruiker borishag reageert helaas niet (meer) op changesetcomments (ondanks herhaalde verzoeken hier ook uitleg te geven over zijn/haar standpunt) en is van mening dat hoe hij/zij website=* gebruikt correct is. Borishag lijkt ook een zekere mate van automatisering te gebruiken, waardoor wijzigingen door andere mappers (naar de filiaalpagina) weer rücksichtslos worden teruggezet bij wijzigingen in de openingstijden, maar brand:website (wanneer deze is ingesteld op de algemene website) laat hij/zij dan weer staan.

Om dit te laten slagen zou ik aanraden in ieder geval even contact zoeken met hem/haar over wat je gaat doen.

Voor Kruidvat kun je voor elk filiaal trouwens de filiaalpagina geautomatiseerd samenstellen door de al aanwezige ref=* te gebruiken:

https://www.kruidvat.nl/nl/store/DROGISTERIJ%20KRUIDVAT%20[REF]

Voorbeeld:

https://www.kruidvat.nl/nl/store/DROGISTERIJ%20KRUIDVAT%206521

@Tilia_J
Het algemene concept van websites van ketens die onder website=* getagd worden is zeker een groter en internationaal probleem, maar ik ben niet degene die Taginfo afgaat om Osmose aan te vullen. Ik fix liever de OSM data direct. Mijn plan is om aan een behapbaar aantal winkelketens in Nederland te werken waarvan ik dankzij Taginfo weet dat ze vaak foutief getagd zijn.

Als ik een goede website=* onder url=* of contact:website=* tegenkom zal ik deze zeker aanpassen, alsmede enige andere nuttige info die ik tegenkom in de tags.

@JeroenHoek
Zodra de discussie hier wat verder gevorderd is zal ik Borishag informeren, maar gezien zijn/haar gebrek aan medewerking en gemeenschapsgevoel met OSM ben ik niet van plan om hem/haar om toestemming te vragen, als je dat niet erg vindt.

Dankje voor de tip m.b.t. filiaalpagina’s. Ik weet niet of ik de vaardigheden heb om dit te doen, dus als iemand anders zich geroepen voelt is die bij deze van harte uitgenodigd om mee te helpen.

Ik hou deze discussie zeker nog even aan en ik ga nog niet tot actie over. Iedereen moet immers de tijd krijgen om te reageren als ze dit willen.

Oh nee, toestemming zeker niet. Maar er is wel een kans dat je in een edit-war terecht komt en de DWG moet ingrijpen. Dan is het zaak dat aan onze kant alles klopt. Het zou ook jammer zijn als borishag stopt, want de data is op zich prima los van deze incorrecte tags.

Ik kan wel even kijken of ik daar een changeset voor kan maken te zijner tijd. Kwestie van even een scriptje maken. Maar ik wacht de communicatie met borishag eerst af.

Met die kanttekening over note’s en fixme’s lijkt me dit een prima plan. Bedankt!

Ik ben begonnen aan een mechanical edit pagina voor m’n eigen OSM account. Het is nu nog een draft versie, dit wordt echt nog wel uitgewerkt met details zoals Overpass queries, maar geef vooral commentaar om de edits die hier uiteindelijk uit moeten rollen nog kwalitatiever te maken.

Ik heb het scriptje en de output voor Kruidvat klaar. Wil je de OSM XML hebben?

Script:

https://gist.github.com/jdhoek/41130c1126a3561cdab1f50540840e55

Als er meer ketens zijn waarbij de filiaalpagina zo afgeleid kan worden, dan kan ik daar ook een script voor maken.

Naar aanleiding van een mail van Casper;

Het omzetten van website naar algemene homepage is akkoord mits het gedaan kan worden voor alle winkels van de formules van Kruidvat, Trekpleister, ICI PARIS XL en Prijsmepper voor alle landen (NL, BE, LU) In totaal 1758 filialen. De Belgische filialen van Kruidvat en ICI PARIS XL hebben in Wallonië deze url’s: https://www.kruidvat.be/fr en https://www.iciparisxl.be/fr

De algemene homepage ook weergegeven zal worden in apps en websites die van de data van OSM gebruik maken zoals bijvoorbeeld Maps.me en OsmAnd Maps

Het handhaven van URL’s van individuele winkels is minder wenselijk omdat:

-Deze URL’s aan verandering onderhevig zijn (verandering formule/verhuizing/verbouwing en of wijziging filiaalnummers)
-De websites van de individuele formules zullen in de toekomst aangepast gaan worden waardoor deze URL’s waarschijnlijk in zijn geheel komen te vervallen
-De inhoud van de winkelpagina’s niets toevoegen aan de al in de tag opgenomen informatie.

Borishag

Daar maakt de DWG direct bezwaar tegen want OSM noch de OSMF is verantwoordelijk voor wat andere partijen met “onze” data doen.

Dit gezien vanuit het bedrijfsoogpunt.

De gebruikers, burgers zijn gebaat bij een vaste url, die zij ook op slaan in hun favorieten, locatiegegevens.
Wil je een website gebruiksvriendelijk maken dan is dit een belangrijk punt.

Ik neem aan dat je deze post #11 ook hebt gelezen.

Het gaat om geografisch gegevens bij een locatie.

Dat valt inderdaad buiten onze verantwoordelijkheid. Boris: ik zou je zeker aanraden een issue aanmaken bij Osmand en Maps.me als je brand:website beter ondersteund wil zien, maar voor OpenStreetMap weegt het principe dat tagging zich niet laat leiden door een gebrek aan ondersteuning in apps van derden best zwaar.

Dat is natuurlijk jammer voor de klant die meer informatie zoekt over een filiaal, maar wanneer dat gebeurt verwijderen we de website-tag gewoon. Dat kan dan immers in een keer voor heel Nederland. Via brand:website=* kunnen klanten dan wellicht alsnog (aanvullende) filiaalinformatie opzoeken.

Is het een idee dat je bij A.S. Watson aanstuurt op filiaalpagina-URL’s zoals bijvoorbeeld Albert Heijn dat doet?

https://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/leeuwarden/stationsplein/5827

Die hebben het voordeel dat je ze uit de filiaalcode (in de ref-tag) kan opbouwen, net als nu met Kruidvat, maar ze zijn fijner/leesbaarder voor gebruikers. Slimmigheid: de ‘plaats’ en ‘straat’ delen van de URL zijn vrij, waardoor spellingsvarianten daar niet uitmaken. Dit is bijvoorbeeld ook een geldige URL voor dezelfde filiaalpagina:

https://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/x/x/5827

Als insider met kennis van hoe een derde partij als OSM de data gebruikt in het voordeel van de klant kun je dat vast wel op de agenda krijgen. Wij denken natuurlijk graag mee over de technische kant in OSM.

Dit lijkt me best makkelijk om internationaal uit te voeren. Ik vind het best een goede suggestie.

Daarvoor mag je zelf een pull request indienen bij de Github pagina’s van desbestreffende apps & websites. OSM is alleen de bron van de data en wij hebben simpelweg geen invloed op hoe OsmAnd, Organic Maps en wie dan ook de data gebruiken.

Volgens mij is er al meerdere keren (in ieder geval door mij) benoemd dat de filiaalpagina’s juist extra informatie toevoegen. Hoewel bij Kruidvat e.d. de informatie inderdaad minimaal is, geeft het de mogelijkheid snel de openingstijden te controleren. Zeer handig op bijvoorbeeld feestdagen.

Het winkelnummer staat ook in de ref-tag. Als je nu geautomatiseerd website-tags kunt maken op basis van de ref-tags, kun je datzelfde script later ook gebruiken om alle website-tags te updaten/verwijderen bij eventuele toekomstige wijziging van de URL-structuur van de website. Daarmee vervallen de eerste twee bezwaren.

Wat betreft het derde bezwaar: het staat iedereen in principe vrij om te mappen/taggen wat men nuttig vindt, ook als anderen het niet nuttig vinden, zolang men elkaar niet in de weg zit.

Ik heb net een mechanical edit uitgevoerd voor https://www.kruidvat.nl/ (de meest voorkomende website=* tag die brand:website hoort te zijn)
https://www.openstreetmap.org/changeset/123766567 en https://www.openstreetmap.org/changeset/123767081

Nu ook de Bruna: https://www.openstreetmap.org/changeset/123768275

En de AH (excl. XL & to go): https://www.openstreetmap.org/changeset/123783957

Ik heb tot nu toe alleen bestaande website=* tags aangepast. Nieuwe automatisch toevoegen is niet altijd even simpel, maar als ik tijd kan vinden om dat uit te zoeken komt dat vanzelf een keer.

Omdat de tag brand:webstie niet gebruikt wordt door de meeste apps, ontbreekt deze info nu bij alle NL winkels van AS Watson.
Dit is jammer. Gebruikers van deze apps willen graag naar de website en kunnen dat nu niet meer direct.
Het is een kleine moeite met een groot gevolg. Graag hierbij het verzoek om deze tag weer te vermelden voor de 1322 NL winkels van AS Watson.

Borishag

Dat zou binnen OSM technisch incorrect zijn. Je kunt beter een wijziging aanvragen bij de applicaties die je interessant vindt zodat ze brand:website=* meer gebruiken bij afwezigheid van een website=* tag, en/of je kunt voor alle filialen website=* tags toevoegen die linken naar de filialen. OSM is immers een database van geografisch gelinkte informatie.

Daar is hierboven al een prima antwoord op gegeven: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=856463#p856463

Trekpleister
Xenos
HEMA

Ik heb nog steeds niets gedaan met compleet ontbrekende brand=* tags, aangezien ik hier nog wat haken en ogen verwacht. Ik pak eerst het laaghangende fruit.