key ref:rce wat houdt dat in?

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:ref:rce

Deze key bestaat als pagina nog niet zo lang in de wiki 2020.

rce staat voor Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de organisatie gebruikt ook zelf de afkorting, niet alleen voor activiteiten betreffende: De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert het rijksmonumentenregister.

Dat is niet alles wat ze beheren.

Als je ref:rce=9258 neer zet als tag weet je niet met welke dataset/register je te maken hebt.

Wil je het monumentnummer aan een object hangen, dan zal dat een combinatie moeten zijn met het Rijksmonumentenregister key, bijvoorbeeld: rmr.

ref:rce rce alleen is een verkeerde keuze.

ref:rce:rmr=9258 zou wel kunnen.

Dan kunnen andere database/registernummers ook beginnen met ref:rce:XXX

Dit vroeg ik mij af als er meerdere databases/registers van rce worden gebuikt.

De key is op basis van deze pagina denk ik:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:heritage#Rijksmonuments_.28national.29
(Althans, dat is waar ik 'm door gebruik. Bestaat al sinds het proposal van de heritage key :wink: )

Prima om een andere key te gebruiken, wellicht is een bulk edit in gevallen van [heritage] + [heritage:operator=rce] + [ref:rce] naar de nieuwe key [ref:rce:rmr of wat dan ook] dan wel op z’n plaats? Tenzij de andere registers van rce nooit overlappen met heritage’s, in dat geval is het nog altijd uniek.

Het is voor nu wat laat maar zou het niet beter zijn om ref-keys wat langere en vooral descriptievere namen te geven, zeker voor objecten die maar (relatief) weinig voorkomen?

rce is een gangbare afkorting voor Rijksdienst v.h. Cultureel Erfgoed (zeker i.c.m. de heritage key die de Rotterdamse Carnaval Entrepreneurs onwaarschijnlijk maakt), maar bijvoorbeeld iets als ref:rce:rijksmonument=XXX zou zeker meer mijn voorkeur hebben over ref:rce:rmr

Wat laat?

Wat zou daar een criteria voor zijn?

Hoeveel websites zouden er gebruik maken ref:rce?

OpenPoiMap, gebruikt het voor de verwijzing in de popup.

Uitkomend bij:

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/9258?MonumentId=9258

terwijl als men op webpagina zoekt men bij deze url uit komt.

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/9258

Mee eens.

Hebben we ook andere data van RCE in OSM dan? Zover ik weet doen we tot zover alleen dingen met hun data van rijksmonumenten.

De tag is sinds 2015 in gebruik volgens https://taghistory.raifer.tech/#***/ref:rce/ dus het werd wel eens tijd om deze aan de documentatie toe te voegen. De RCE heeft een aantal keren hun url veranderd. Ik zou nu https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/$1 gebruiken. RCE kent trouwens individuele rijksmonumenten, maar ook een rijksmonumentcomplex zoals https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/339207

Zoals hier: Vesting Gorinchem met o.a.Bastion VIII (met door mij voorgestelde tag defensive_works=bastion). De individuele rijksmonumenten en de rijksmonumentcomplexen vallen onder dezelfde dataset, dus er kan geen overlap in referentienummers bestaan.

Ik ben er door het invoeren van meerdere Rijksmonumenten nu sinds kort ook achter dat er naast de monumentnummers ook complexnummers aanwezig zijn met een uniek nummer.
Dit unieke nummer vertelt echter niet of dit een monument- of een complexnummer betreft.
Het lijkt mij logisch dat we binnen de geodata van OpenStreetMap ook de complexnummers identificeerbaar willen maken.
Zover ik heb kunnen vinden zijn dit de enige twee smaken die de rce database rijk is.

Maar wat is nou eigenlijk het beschermde deel?
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/leeswijzer
De leeswijzer (2. Wat is precies beschermd?) is hier duidelijk over.

Het complexnummer geeft dus geen rijksmonumentenstatus aan het rijksmonument, daar is het gedetailleerde monumentnummer voor.

Alleen rce is inderdaad een verkeerde keuze.

Vervolgvragen:

  • Valt het complexnummer hierdoor nog wel onder heritage=2?
  • En klopt heritage:operator=rce zonder heritage=* dan ook nog?
  • Wat zorgt voor de beste weergave van deze informatie?

ref:rce:=*, of zorgen we voor een extra tag met iets als:
description:rce=complexomschrijving
description:rce=monumentgegevens

De vraag is of wij rijksmonumentencomplexen ook willen zien als één object en als dusdanig willen mappen. De richtlijn One feature, one OSM element dicteert dat we dit niet doen: we zouden in feite een categorie “bouwwerken behorend tot rijksmonumentencomplex xxxxx” in OSM creëren, en dat is niet de bedoeling.

Maar is het wel dezelfde feature? Feitelijk zijn alleen de rijksmonumentnummers onderdeel van het rijksmonumentencomplex.

Je krijgt dan de volgende situatie:
Het Rijksmonumentnummer 519773 met 20 woningen in een relatie.
Bovenstaande situatie x24, zichtbaar in deze changeset.
Een overkoepelende relatie als Rijksmonumentencomplex met in dit geval onder andere de tag ref:rce=519771 als complexnummer.
Deze 24 relaties zijn dan onderdeel van de Rijkmonumentencomplex relatie.

Voor de Hollanderwijk is het complex zelf toevallig wel goed selecteerbaar door de aanwezigheid van een boundary=place.
Maar voor situaties als deze wordt het moeilijk / onmogelijk het complex uit de geodata te filteren met de huidige methode.

Wat je hier beschrijft is precies het soort situatie waarin OSM-objecten worden gemapt met als enige functie om RCE-nummer op de kaart te krijgen, terwijl die RCE-nummers overduidelijk meerdere bouwwerken omvatten. Dit gaat naar mijn inzicht recht tegen onze richtlijnen in, en daarom stel ik voor om deze site relations te verwijderen.

Ik stel voor dat we ons beperken tot RCE-nummers die een enkel bouwwerk omvatten, of dat we overeenkomen dat eenzelfde RCE-nummer los op elk relevant bouwwerk getagd kan worden.

Nu we het toch over monumenten hebben, in paramaribo wordt struktureel de verkeerde tag voor monument gebruikt, een osm monument is namelijk alleen voor een herinneringsmonument.
https://www.openstreetmap.org/node/3668785513
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/CheckTheMonuments