Kerkelijke denominaties

Het samengaan van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken tot een nieuw kerkverband met de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) was voor mij de aanleiding om de aangesloten gemeenten onder de loep te nemen en waar nodig te voorzien van actuele namen. Daarbij werd ik (terecht) teruggefloten over het gebruik van de afkorting NGK in de naam van het kerkgebouw.

Op de wiki wordt er voor zulke situaties vaak gekozen om de specifieke kerkgemeenschap in operator te zetten, en denomination op de grove categorie te zetten (reformed, roman_catholic, etc.). In de praktijk zie ik echter veel (waarschijnlijk goedbedoelde) willekeur. Zijn hier in het verleden duidelijke afspraken over gemaakt? Ik ben benieuwd naar jullie input!

1 Like

Ik had @Grimbaert hier inderdaad op attent gemaakt. De name-tag van een object is immers voor de naam zoals men die gebruikt, niet voor toevoegingen.

Een voorbeeld is het Witte Kerkje in Sneek. Die wordt momenteel gebruikt door de NCGK. Nu staat name op Het Witte Kerkje (NCGK).

@Grimbaert stelt terecht de vraag of er een handige manier is om om te gaan met de verschillende kerkelijke stromingen in Nederland. Als ik de wikipagina van denomination-tag lees, dan lijkt daar een voorkeur uitgesproken te worden dat in de combinatie van religion en denomination de hoofdcategorieën staan, en dat specifieke kerkgemeenschappen dan in operator gaan.

Voor bovenstaand voorbeeld kom ik dan op deze set tags (aanvullende tags zoals building even buiten beschouwing latend):

name=Witte Kerkje
amenity=place_of_worship
religion=christian
denomination=reformed
operator=Christelijk Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
operator:abbr=CGKV
website=https://www.wittekerkje.nl/ 

Met operator en operator:abbr kunnen de verschillende gemeenschappen dan goed aangeduid worden. Is dat iets waar we goed mee uit de voeten kunnen?

Dit lijkt echter niet de enige manier te zijn. Sommige mappers lijken de voorkeur aan specifiekere waarden in denomination te geven. Dat brengt dan wel het probleem met zich mee dat het lastig is om die een goede waarde te geven die eventueel ook aansluit bij gebruik van dezelfde stromingen uit andere landen.

Het lijkt mij wenselijk dat daar niet al te specifieke termen gebruikt worden. Zo kan een data consumer eenvoudig religieuze objecten opvragen op de grove categorieën zonder kennis te hebben van lokale waarden die in denomination zouden kunnen staan. Voor Nederland lijkt het me ook wel nuttig om de operator en operator:abbr-tags te documenteren.

1 Like

Mee eens. Met ook in gedachten dat een samenvoeging van kerken A en B gemakkelijk leidt to 3 kerken (A, B en AB) en twee extra splinters (AB1 en AB2).

1 Like

Dit is makkelijkst vindbare en meest voor de hand liggende tag, dus ik heb hier ook vaak voor gekozen. Je zult waarschijnlijk veel opruimwerk hebben als je denomination wilt generaliseren.

Werkt de operator tag wel als een kerk zowel lokaal beheerd wordt als dat het een onderdeel is van een grotere gemeenschap?

Puntkommagescheiden waarden kan altijd waar er meerdere zijn, maar ik geloof niet dat operator veel gebruikt wordt voor losse beheerders bij kerken. Er zijn er zo te zien een paar, zoals deze.

Overigens zou ik het niet heel raar vinden om bijvoorbeeld de Stichting Alde Fryske Tsjerken in zo’n geval in building:operator te stoppen. Zij beheren immers het pand, niet het geestelijke deel.

Wel zullen er een aantal zijn met meerdere kerkgemeenschappen, maar dat lijkt me niet heel bezwaarlijk. Pas als je meerdere kerkgemeenschappen hebt die niet allemaal protestants zijn wordt het lastig (ook met denomination en religion), maar dat is niet anders dan nu. In zo’n geval zou ik neigen naar meerdere amenity=place_of_worship nodes binnen het gebouw, net als bij een schoolgebouw met meerdere scholen.

1 Like

Ik heb twee kerken even als voorbeeld uitgewerkt op de kaart.

Een waar gebouw en functie nog volledig samen vallen:

amenity=place_of_worship
building=church
denomination=reformed
name=De Haven
operator=Nederlandse Christelijke Gereformeerde Kerk
operator:abbr=NCGK
ref:bag=72100000295224
religion=christian
source=BAG
source:date=2014-09-06
start_date=2008
website=https://dehavenharlingen.nl/

En een waar het gebouw waarschijnlijk ook andere functies heeft:

amenity=place_of_worship
building=church
building:operator=Stichting Alde Fryske Tsjerken
denomination=reformed
name=Mariakerk
operator=Protestantse Kerk in Nederland
operator:abbr=PKN
ref:bag=59100000837071
religion=christian
source=BAG
source:date=2014-03-24
start_date=1613
website=https://www.pknbuitenpost.nl/

Hier dus een building:operator.

@Grimbaert Heb jij een idee wat bij een PKN-kerk nou de juiste denomination is? Wikipedia stelt dat de geloofsrichting gereformeerd calvinisme en lutheranisme is, maar aangezien er maar 55 gemeentes in de PKN van oorsprong luthers waren zal denomination=lutheran;reformed wel niet juist zijn voor de meeste kerken. Alleen reformed dan?

Volgens wikipedia kent de PKN vier typen gemeenten: hervormd, gereformeerd, luthers en protestants. Hervormd en gereformeerd zijn gemeenten die prima passen in het internationale hokje ‘reformed’, want in de calvinistische traditie. De lutherse gemeenten kunnen dan als denominatie gewoon ‘lutheran’ krijgen en de protestantse gemeenten ‘protestant’.

Ah, ze maken dus onderscheid? Goed om te weten dat je bij PKN-kerken dus verschillende denomination kan hebben.

Maar de hervormden, lutherianen en gereformeerden zijn toch alle protestant? Daarmee is protestant niet nevenschikkend maar overkoepelend?

Ja. De wiki raadt protestant enkel af als er specifiekere waarden uit die tabel bekend zijn. Bij gebrek aan meer informatie over de plaatselijke gemeenschap is denominiation=protestant zonder meer correct, maar als iemand weet dat een bepaalde kerk een Lutherse gemeente is dan is denomination=lutheran ook juist, en specifieker.