keepright

When using Keepright I see a lot of deprecated tags (landuse=farm, please use, landuse=farmland). Is it possible to change all deprecated tags landuse=farm automaticly in landuse=farmland. This would be very nice, because there are a lot of old tags using landuse=farm. I would think it is possible by using some kind of software.

Automatisch omzetten kan theoretisch en is erg eenvoudig, maar dan mis je de boerenerven die inmiddels landuse=farmyard moeten zijn en waarvoor je wellicht landuses moet opsplitsen.
Daarnaast is er, zoveel jaar na de 3Dshapes import, inmiddels genoeg land dat geen agrarische bestemming meer heeft.
Een voorstel om dit via een mechanische edit uit te voeren gaat ongetwijfeld door deze bezwaren niet goedgekeurd worden.