Kategorizacija zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj

Našao sam par izvora kojima bih pokušao kategorizirati naše zdravstvene ustanove:

Narodne novine: Pravilnik o uvjetima za ustroj zavoda i odjela u kliničkim bolničkim centrima i kliničkim bolnicama

Vidimo da su najviše pozicionirani Klinički bolnički centri. Malo manje, ali na istoj razini su Kliničke bolnice.

Unutar KBC-ova i KB-ova imamo klinike i kliničke zavode.

Unutar klinika imamo zavode, službe, kliničke jedinice, dnevne bolnice, specijalističke zavode i poliklinike.

Unutar kliničkih zavoda imamo samo kliničke jedinice.

I tako dalje. A onda pogledamo jedan primjer, kao KBC Zagreb. Napravite hover iznad Klinike i klinički zavodi:

Tamo imamo 7 lokacija (Rebro, Petrova, Šalata itd…) To je otprilike kao da je KBC Zagreb multipoligon sa 7 outer-a.

I imamo 29 klinika i kliničkih zavoda. Svaki od njih ima zavode, odjele, poliklinike, ambulante, dnevne bolnice, itd.

Uglavnom, to je otprilike hijerarhija. A sad, što bi točno bili svaki od tih elemenata, i kako bi se mogli tagirati za OSM, ako netko ima ideju, neka tu napiše.

Tu nismo ni dotaknuli domove zdravlja, zubare, liječničke ordinacije, itd…

Pozdrav

1 Like