Kasa za PlugIn

Kolega Amiga4000 z Austrii oferuje: http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=20335

Wychodzi cos ok. 700 Euro po obecnym kursie. Oferta jest z jego prywatnej kieszeni.