Kartverket vs Kartverket og NVDB

Hei. Jeg jobber med å oppdatere OSM for Øvre Eiker, basert på NVDB-filene til NKA på https://www.jottacloud.com/p/nilsk/_f4e21889c60d4e4aaa64cc857322b134_059baca00ab6667a0008db4b4cfdca93636/thumbs

På Rudsåsveien kom jeg over en veldig stor forskjell mellom OSM og NVDB. Sist jeg kom over noe lignende var det OSM som hadde rett, så før jeg endrer ville jeg sjekke. Jeg sjekket Kartverket og Google Maps, og begge to viser det samme som OSM… Trodde jeg! Så, mens jeg skriver dette oppdaget jeg at hvis jeg zoomer ett hakk ut på Kartverket, så viser den både det NVDB viser og det OSM viser! Og hvis jeg skifter til Graatoner-laget, så viser den begge deler untatt hvis jeg zoomer enda et hakk lenger ut, hvor den da bare viser likt som NVDB. Men den veien som er som NVDB er veldig mye tynnere enn den veien som er som OSM…Jeg skjønner ingenting! Er dette en splitter ny endring som NVDB har fått med seg, men Kartverket ikke har fått ut 100% ennå?

Det NVDB viser syns jeg ikke gir så veldig mye mening, med bilvei med sykkelveier som bare går ut i skogen, men jeg trenger å være sikker på hva som er rett. Hvordan går jeg fram i situasjoner som dette for å kunne være sikker?

Skjermbilder av forskjellen:

NVDB:

Kartverket zoomet inn:

Kartverket zoomet ut:

Her er stedet: https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6630116.06&lon=206314.08&markerLat=6630116.058828769&markerLon=206314.08007820183&panel=searchOptionsPanel&sok=Dunserudhagan

Takk!

Dette er vegar som er bygde, eller under bygging, ifbm Fiskumparken. https://www.fiskumparken.no/

Så lenge dei ikkje har nye foto så blir ikkje FKB oppdatert så langt eg veit.
På Norgeibilder.no så kan du sjå når det er planlagt nye i Kartlag fana oppe til høgre og så velje “Planlagte prosjekter”.
Dei som ikkje dekkar store flater er dei som er ein del av Geovekst samarbeidet og har best oppløysing.
Dei store flatene er omløpsfoto som Kartverket har ansvaret for. Desse vert oppdatert omlagt kvart 5-6 år.

PS! Det kan bli teke foto som ikkje nødvendig vis dukkar opp i NiB men som blir brukt for oppdatering av FKB.

Ortofotoene her er fra 2016/2017, så mange nye veier kan ha kommet til siden det. Datoen ser man på norgeibilder.no. NVDB kan også inneholde veier som nå er fjernet, f.eks. fordi det er bygget et nytt boligfelt.

Er man i tvil så vil ofte kartlagene fra Maxar eller Esri være nyere (bare for å sjekke, siden begge kan ha stor offset). En annen metode for å sjekke om en ny vei i et boligfelt finnes er å se på kartlaget for adresser, siden nye eiendommer kommer inn i Matrikkelen relativt tidlig i byggeprosessen. Strava heatmap kan også sjekkes - se egen tråd her i forumet.

Eller man kan sjekke reguleringsplanen:

https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.reguleringsplaner?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=Vertikalniva2&STYLES=&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Noen som har rede på hvordan oppdateringene i FKB og NVDB skjer kan kanskje svare på hvorfor den nye veien vises slik som her.

Hele Øvre Eiker og Kongsberg ble importert i fjor, men Drammen inklusive Nedre Eiker gjenstår.

Veger i norske kart er delt opp i flere datatyper som viser geometrien.
NVDB (FKB-Vegnett i kommunal forvaltning) inneholder kun senterlinjegeometri. Den skal danne et nettverk som muliggjør bl.a. ruteberegninger for bilister/nødetater. Dette er også slik veger blir representert i OSM - med forskjellige vegtype-tagger som bestemmer hvordan de skal vises i kartet.

I FKB-dataene så ligger geometrien til veiene som flateobjekter. Disse tegner ut bredden, asfaltkanter, m.m. Disse dataene må ikke være fra flyfoto, men kan hentes fra reguleringsplaner, tegnes etter situasjonskart, o.l. og på den måten oppdateres i mellom fotorundene. Dette skjer direkte i basen med umiddelbar oppdatering, i motsetning til NVDB hvor kommunen sender inn data cirka 2 ganger i året.

Når kommunene oppdaterer vegdataene så må man være påpasselig med at det ligger en NVDB-geometri sammen med flate-geometrien i FKB-Veg. Ellers vil man kunne få slike situasjoner som dette hvor det ligger en “spaghetti”-geometri for NVDB, men ingen flategeometri for veien som gjerne skal vises når du zoomer inn.

I dette tilfellet så ser jeg at det er en reguleringsplan som matcher NVDB-geometrien, så at veien skal se slik ut i fremtiden stemmer nok. Men frem til kommunen legger veien riktig inn i FKB-Veg så vet vi ikke med sikkerhet at den eksisterer enda. Jeg pleier å legge inn fremtidige veier som et tiltak i kartbasen FKB-Tiltak. Der ligger bygg og infrastruktur i perioden mellom byggetillatelse og ferdigattest/midlertidig bruksattest. Da skjønner man at noe er på gang.

Kartverket har utarbeidet en veileder som redegjør litt for forholdet mellom de ulike datatypene. Den finnes her:
https://kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/veileder_veitema_del1.pdf

Tusen takk for hjelpa! Jeg klarer fremdeles ikke helt å forstå om dette betyr at jeg bør tegne det inn nå, eller om det bare er planlagt og ikke bør tegnes inn helt ennå, men høres ut som at det bør tegnes inn?

Hvis du legger den inn så kommer det sikkert melding fra noen i nærmiljøet der dersom veien ikke eksisterer enda. Kjør på :slight_smile: