Kanske en konstig fråga om förbättring av kartor

Hej,
Jag heter Krister och är en newbie här på OSM. Jag är gravt synskadad och använder en gps-app för Iphone som heter Voxtrek. Voxtrek använder OSM för att planera rutter och ibland verkar det, åtminstone här i Malmö där jag bor, som om det inte är så bra karttäckning. Jag undrar hur man ska kunna göra för att förbättra den. Då jag inte kan redigera kartor då jag inte ser så kanske det är svårt för mig att göra något, eller hur är det? Vad krävs för att bidra med data till en karta? Skulle det kunna göras innifrån ett gps-program eller krävs det en helt annan utrustning för sådant?
Tack på förhand för alla svar.
/Krister

Jag är också nybörjare och har ritat några bitar av gator i min hemstad Bollnäs. Jag antar att om någon annan vill rita så skulle det hjälpa med spår i GPX-format. Det kanske finns någon funktion i Voxtrek för det? Vad det gäller gatunamn, så kanske det går att spela in när du säger namnen och få en tidsstämpel vid inspelningen. Då kan man ju jämföra med spårets tidsstämplar och se var det spelades in. Ungefär som geotaggade foton, fast ljudfiler.

Hejsan Krister,

Ifall du kan använda datorskärm med skärmförstorare så borde de flesta verktyg som används inom OSM fungera mer eller mindre bra. Ifall skärmförstorare är en möjlighet så rekommenderar jag att börja med att rapportera de problem du stöter på i Open Street Bugs, det är snabbt och enkelt och är mycket behjälpligt.

Förutom att ändra i själva kartan så finns det en hel del infrastruktur som omger projektet. Exempelvis skulle du kunna hjälpa till med wiki-sidorna, översätta sidor till Svenska och så vidare. På wikin finns förresten en sida som heter OSM for the blind, där finns en del intressant information.

Om du är känner dig mycket engagerad och tålamodig så kan du försöka övertyga olika myndigheter och föreningar att bidra till kartan, exempelvis genom att tillåta import av deras geografiska data.

Sist men inte minst så prata om OSM, låt folk veta att projektet finns och att de kan bidra till en fri karta som alla kan använda.

/Robert

Jo det finns en del blinda kartläggare, ska kolla om vi kan få fram Lu-Anns föredrag från State of the Map.