Kaartbeeld

Ik weet dat het een steeds terugkerend onderwerrp is, maar ik ga het toch weer oprakelen. Sorry alvast aan een ieder, maar ik denk voor het goede doel.

In een voorbeeld dat Boswachter ons voorschotelde was weer een prachtig staaltje van Kaart vervuiling te zien. (Niet door Boswachter natuurlijk, maar door ik denk ‘Het groene monster’; 3dshape import voor intimi)

http://www.openstreetmap.org/?lat=52.3679&lon=5.82061&zoom=17&layers=M

Hier is door 3dshape een prachtig stramien van vermeende bospaden gelegd. Dit in de vorm van witte uitsparingen tussen de verschillende bospercelen. Ik noemde ze “Niemandslandjes”. In een vorige discussie is voldoende aangegeven dat een bos opdelen in bospercelen wel degelijk informatieve waarde heeft.

Toch is er in die discussie een punt blijven liggen.

De niemandslandjes zijn ‘vermeende objecten’ zoals mogelijke bospaden of waterlopen. Als de vermeendheid van een object omgezet is naar een feitelijk object, vervalt dan noodzaak om op de uiteindelijk kaart het bospad te tonen op de kaart alsof het een pad zou zijn. In het voorbeeld lijken voor een leek tussen de Margaretha boslaan en de van Petersom Ramringweg een hoop paden te liggen. De stippellijnen geven echter aan dat er slecht een paar paden gehonoreerd zijn en volledig anders liggen. Het is goed om te horen hoe jullie dit bos perceel definitief zouden taggen. Stel dat alle daadwerkelijke objecten nu gemapt zijn.

  1. Laten jullie het perceel zo?
  2. Zouden jullie verwarrende ‘vermeende objecten’ uit de 3dshapes verwijderen?
  3. Zouden jullie de gemapte paden, ondanks de geregistreerde GPS ligging omwille van de ontegenzeggelijke GPS meetfouten bijstellen aan de hand van de 3dshapes?

Ik hoor graag jullie visie of de gewenste map kwaliteit met dit bosperceel als voorbeeld.

Hoi,

'k Denk dat er nog iets speelt. Als je een track in het bos opneemt zit je er door de slechte gps-ontvangst soms meters naast. Het pad loopt dan wel degelijk over de witte uitsparingen. Vaak zie je op de Bing dat er een pad loopt terwijl mijn track dus ernaast zit.

Ook als je gaat sleutelen aan de 3dshapes gaan er gegevens verloren. Oude kadastrale grenzen…, maar die discussie is eerder gevoerd.

Kortom. 'k ben er dus voor om het zo te laten en als je op de bing ziet dat het pad wel degelijk over de uitsparing loopt een correctie uit te voeren.

Eggie

  1. ja tenzij ik er zelf geweest ben en het overduidelijk niet zo is
  2. ja, als ik fysiek heb vastgesteld dat ze er niet zijn
  3. nee en ja. Ik loop een echt bospad 2 x en tegengesteld en neem dan het gemiddelde. Bospaden zijn niet in beton gegoten, ze ‘wandelen’. Ik geef dan dus de voorkeur aan de gps. Ligt iets wat ik meet binnen 5 a 10 meter van een uitsparing en is het een aangelegd bospad dan corrigeer ik wel naar de import. En bij het meten gebruik ik een hoge meetfrequentie, om de 2 meter / 5 sec. Rare spikes filter je er dan makkelijk uit.
    En alleen 's winters, als er geen blaadjes zijn …

In jouw voorbeeld zou ik vermoeden dat er iemand een wandeling in kaart heeft gebracht, en niet alle paden in het bos. Ik zou er dus eerst zelf gaan kijken. Dat paden niet over een uitsparing lopen kan best. Er zijn ook ‘natuurlijke’ paden, gewoon in de loop van de tijd ontstane routes tussen de bomen door. Omdat mensen niet altijd over de gebaande weg gaan …

Dus 1 & 2 is mijn uitgangspunt: zelf kijken en dan eventueel aanpassen.

====

Dit: http://www.openstreetmap.org/?lat=52.9424929618835&lon=6.31688117980957&zoom=14
is een bos waar al deze uitsparingen ook echt paden zijn. Je ziet de min of meer vierkante percelen. In Appelscha kun je een kaartje halen met de MTB route die hier doorheen loopt. Op dat kaartje zie je de percelen ook zo, met het perceelnummer erbij. Dat staat dan weer op een bordje op de hoek van het perceel.
Ze zijn er dus echt, en de import heeft ze zichtbaar gemaakt.
( NB die gelijkvloers kruisende paden met de autoweg bestaan ook echt … gelijkvloers op je MTB een autoweg oversteken, waar vind je dat nog :slight_smile: )

Dit is iets te kort door de bocht.
Ik heb alleen die paden (fout getagd, maar dat zal ik wijzigen) op de kaart gezet, die een rol speelden in in de opmerking van JanWandelaar in mijn vorige post.

Er zijn wel degelijk meer paden. Maar inderdaad, niet alle uitsparingen zijn paden.

Maar er zijn (waren) ook paden op plaatsen waar geen uitsparing is. Zie

http://www.openstreetmap.org/?lat=52.37508&lon=5.83103&zoom=17&layers=M

Op bijgaand plaatje heb ik 2 paden ingetekend die er ooit wel waren.

Het rode pad was er 10 jaar geleden nog redelijk zichtbaar. Maar is langzamerhand nagenoeg verdwenen.
Het zwarte pad was een echte track. Geschikt en gebruikt door tractoren van SBB. En van een kwaliteit dat je er met een gewone burgermansauto gebruik van zou kunnen maken. Nu is het pad aan het dichtgroeien. En door activiteit van zwijnen zou ik nu minimaal een 4WD aanbevelen.

De stelling: Waar een uitsparing is, is een pad, lijkt dus aan discussie onderhevig. Want niet overal waar een pad is (was), is een uitsparing.

Peter

Als ik ter plekke zie dat er geen doorgang meer (bv. omdat er nu bomen groeien) schuif ik de ‘bospercelen’ naar elkaar toe zodat er een blinde lijn overblijft.

De blinde lijn laat ik staan omdat anderen vinden dat het nut heeft de perceelinformatie te bewaren.
De reden om het niemandsland dicht te schuiven als er niets meer is, is omdat je steeds verwacht dat een witte lijn op de kaart een pad/zandweg is waarbij nog niemand het pad heeft ingetekend.

Als er eenmaal een pad/waterstroom/etc is ingetekend en dat dat blijkbaar de reden is voor de witte strook niemandsland is, laat ik deze strook staan.
Wel zie ik zelf het niet nut er niet van in en is het niet mooi.
Maar het is ook veel werk om de witte lijn weg te halen.

De gps track heb ik steeds op 1 punt / 3 sec. staan bij het lopen.
De witte paden komen meestal redelijk overeen met de gps tracks.
Heel soms zie ik een afwijking die er niet is, maar dit is tijdens het wandelen al zichtbaar.

Als de gps track duidelijk afwijkt van de 3dshapes en de onderliggende Bing achtergrond en laat zien dat mijn track overeenkomt met de Bing foto, dan verschijf ik de 3dshape witte lijn iets om gelijk te lopen met de Bing en de gpstrack. Dit geldt alleen voor de wegen die te zien zijn op Bing.

De meeste bospaden zijn als een blinde lijn zichtbaar. Op de Bing ondergrond is een pad meestal niet te zien.
Wijkt de gpstrack duidelijk af van de witte lijn, dan kies ik voor de gpstrack.
Zwabbert de gpstrack om de blinde lijn heen, dan teken ik het pad in de blinde lijn, iets in richting van de track.
Lopen de gpstrack en de blinde lijn parallel vlak langs elkaar, dan kies ik meestal de lijn er iets tussen in. De aanname is dan dat de fout niet groot zal zijn.