Jämförelse med Google Maps för vägnavigation i Stockholm och öppna parkeringsdata i storstockholm

Min erfarenhet efter att ha navigerat i Stockholm är att det är halvpissig data i Google Maps. Svängfiler och filinformation saknas. Den vägleder fel ibland. Den har inte korrekt information om hastighetsbegränsningar heller. Den har inga parkeringar heller (vi saknar öppna data om parkeringar överallt i dagsläget)

Fördelar med Google Maps över Organic Maps är:

  • vägarbeten är inlagda (vill vi ha in dessa i OSM? Kan vi göra en plugin till OsmAnd eller Organic Maps så appen stödjer att visa dem?)
  • adresser är inlagda (de släpps om ca ett halvår)
  • numret på avfarter är korrekt och synliga i appen (finns dessa inlagda redan i OSM? Om inte, finns de som öppna data från Trafikverket?)

Överlag är Organic Maps väldigt bra i Stockholm. Stan är väldigt välkarterat utom när det kommer till:

  • parkeringar och huruvida lediga platser finns (vi saknar öppen offentlig realtidsdata)
  • parkeringar och villkor för parkering (jag får inget överblick över var jag tex kan stå 24h och vad det kostar)

Jag har försökt begära ut data om parkeringar nu senast från Sollentuna.

Även i en rik kommun som Sollentuna som har haft fokus på digitalisering sen ett antal år klarar inte av att släppa öppna data om sina parkeringar.

Samtidig pågår ett arbete i dataverkstaden med att ta fram en specifikation för parkeringar.

I storstockholm finns ett strategiskt nätverk för digitalisering. Jag föreslår att vi skriver ett öppet brev till dem och önskar oss bra data om parkeringar för att få lite fart på dem. Någon för?

Nätverket har möte om 4 dagar. Strategiskt nätverk Digitalisering | Storsthlm

Är det nån här som orkar nysta i om det är ett öppet dialogmöte? Om inte, skulle vi kunna efterfråga ett öppet möte så vi kan framföra våra önskemål.

Om man är okej med att lägga in parkeringsdata för hand i OSM så kan man utgå ifrån STFS som innehåller alla utfärdade trafikföreskrifter. Så har jag gjort i Linköping, dock med en stor del lokalkännedom.

1 Like

Mm, jag skulle vilja ha alla enskilda platser som öppna data istället så det kan automatiseras.
Är inget jag egentligen vill underhålla i OSM utan det ska vara lätt för min app att konsumera direkt.