Jaki sens ma access=unknown?

Mam wrażenie że nie różni się to zbytnio od braku tagu access. Jest tego jakieś konkretne zastosowanie w Polsce? Czy jest to tylko tag umożliwiający łatwe odfiltrowanie nowych?

2 Likes

This tagging does not make any sense…

1 Like

Nie widzę uzasadnienia dla jego stosowania.

1 Like

Też nie rozumiem w czym jest on lepszy od niewpisywania żadnej wartości.

Wołam @Mateusz_Konieczny ty wcześniej wypowiadałeś się kilka razy na temat tego tagu - Wiki, ID presets PR.

Używam go jak mapuję parking z zdjęć lotniczych i nie wiem czy jest publicznie dostępny.

Większość konsumentów danych np. OSM Carto (może błędnie?) traktuje amenity=parking jako publicznie dostępny parking a access=unknown daje informacje że nie można tego zakładać.

Alternatywą jest dodawanie access=yes do wszystkich parkingów publicznych ogólnie dostępnych (StreetComplete się o to pyta)

2 Likes

W OSM Carto nie ma chyba różnicy:


link

Nie powinniśmy raczej odradzać jego stosowania i zachęcać do wypełniania acces=*?

2 Likes

Od Remove limited catch-all for access restricted POI styling (#4717) · gravitystorm/openstreetmap-carto@aa35c89 · GitHub Remove limited catch-all for access restricted POI styling by imagico · Pull Request #4717 · gravitystorm/openstreetmap-carto · GitHub (29 października 2022)

w pełni się zgadzam

1 Like