Jachthutten in NL

De afgelopen maanden staat het vol met Jachttorens op de kaart. Fantastisch detail, is dit een import en wie gaat zoiets beheren?

Ik neem aan dat je jachthutten of hoogzitten bedoelt?

Waar is dat? Dan kan ik even meekijken.

Er is mij één online databank van jachtgerelateerde objecten bekend en de initiatiefnemers, faunabescherming, maken er geen geheim van dat ze dat ze dit doen als verkapte oproep om deze zaken te slopen. De vorige beheerder, GroenFront!, deed zelfs een regelerechte oproep hiertoe en postte vol trots updates als er weer wat gesloopt was.

Als ik iemand dit soort zaken op OSM zie toevoegen dan krijgt deze van mij een bericht: “niemand zal je dit verbieden maar dit kán mogelijk gevolgen hebben voor de jager of de grondeigenaar die een gebied aan jagers ter beschikking stelt

1 Like

Bedoel je dergelijke toevoegingen? Zoja, zie changeset discussie: Changeset: 130337747 | OpenStreetMap

2 Likes

Inderdaad, exact deze change sets bedoel ik! Fijn dat je al contact hebt gehad met deze user, exact de vragen die ik ook had. Het lijkt dus eigen werk te zijn… Poeh.

1 Like

Ik heb betreffende user een vriendelijk bericht gestuurd met mijn visie en hem naar deze post doorverwezen.

1 Like

Goed bedoeld om de mapper er op te wijzen…
Maar om die objecten van de kaart te weren omdat er kans bestaat op vernieling? Dan is het einde zoek.
Bij een ‘blijfvanmnlijfhuis’ kan ik nog iets voorstellen.

Hallo Tilia_J,

Ik begrijp jouw standpunt maar ik ga daar niet in mee.

We leven in een gereguleerd land. Illegale objecten als zonder vergunning geplaatste Jachthutten , kansels en dergelijke horen daar niet in thuis.

De gemiddelde burger moet voor de meest simpele zaken een vergunning aanvragen. Het kan niet zo zijn dat een selectief gezelschap, waar de jager/ grondeigenaar nu eenmaal deel van uit maakt, hiervan wordt gevrijwaard.

Om de locaties van deze bouwsels uit de anonimiteit te halen teneinde voor een breed publiek overzichtelijk te maken biedt OSM een prima platform.

Dat door het plaatsen van de locaties op OSM vandalisme of struinen in de hand werkt waag ik te betwijfelen. Ook om dit argument te gebruiken om de locaties van OSM te weren ben ik het met jou niet eens.

Als oprechte vegetariër pleit ik ook niet voor het weren van de tag “slager” die je in veel winkelstraten aantreft op OSM. En menig PVV-er huivert om de Moskeeën locaties op OSM.

Zelf heb ik nooit de behoefte gevoeld tot het vernielen van iemands eigendom, laat staan tot het neerschieten van weerloze dieren.

Volgspot.

2 Likes

Ik heb twee van die puzzels.

1 Ik had in Goirle alle mij bekende artwork mapped, ook die met material=bronze. Toen ontdekte ik dat deze Changeset: 133377014 | OpenStreetMap een keer gestolen was. De artist bleek de gietmallen nog te hebben dus staat er nu een exact replica.

Mijn keuze was om de tag material=bronze overal in Goirle en Riel weg te halen. Bovendien heb ik 1 beeld helemaal van de kaart gehaald omdat het me dierbaar is.

Eens?

2 Als fietser in afgelegen gebieden zijn permanente C2000 masten schaars maar erg opvallend. Hoge getuide vakwerkmasten met rondstralende GHz antenne. De eerste alinea Handleiding Antenenregister zegt: “C2000-antennes voor de hulpdiensten staan om veiligheidsredenen niet in het Antenneregister.” Maar er staat er minstens een wel op OSM. Met tags die ik niet eerder zag (e.g. seamark:radio_station:category=*) Op de bekende Chinese electronica sites kan je illegale stoorzenders kopen die zo groot zijn als een boek. Met een accu erbij leg je een mast uren plat denk ik.

Ik heb de neiging om C2000 masten uit OSM te verwijderen in samenwerking met Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Eens?

teun

1 Like

Ik zie dit als een vorm van activisme. Er kan ook overwogen worden om betreffende jachtzaken te melden bij het eerder vermelde https://www.jachthutten.nl/ van de faunabescherming die wel degelijk rechtszaken aanspant om gemeenten aan te sporen tot handhaving over te gaan.

Deze C2000 masten (ik weet er meerdere te staan) zijn voor mij een nuttig en essentieel navigatie- en orientatiemiddel. Je kunt ook de specifieke C2000 kenmerken verwijderen en de mast laten staan.

Mijn 2 cents:

Deze discussie raakt mijns inziens een belangrijk thema waar de vrijheid van nieuwsgaring op gespannen voet staat met het respecteren van zaken als belangen en eigendomsrecht van derden en, zoals @tttnnn24 terecht naar voren brengt, maatschappelijke belangen als rechtsorde en staatsveiligheid.

Openstreetmap bijdragers dragen wat dat betreft de verantwoordelijkheid om een zorgvuldige afweging te maken over wat ze wel of niet aan de kaart toevoegen.

Teun…
Kan er helemaal inkomen…snap het dilemma
en toch is het einde zoek.
Flappentappers weghalen? Ze worden opgeblazen.

Ook al eens een ‘akkefietje’ gehad over ondergrondse pijpleidingen van Duitsland naar de Botlek ivm aanslagen.
Nog actueel ook… zie de Oostzee.

Ik heb al eens het verzoek gekregen om de Joodse begraafplaatsen te verwijderen die ik grotendeels gemapt heb.
Die gaan echt niet van de kaart.

2 Likes

Over het nut van verwijderen van C2000-masten op OSM, een simpele Google-zoek: https://www.c2000masten.nl/

En een klein beetje in het verlengde hiervan: in het verleden was er een mapper die alle paadjes in de tuin van Drakestein verwijderde, zodat Beatrix meer privacy had.

Tilia, ik peins er nog even over. Ik denk dat die specifieke tags verwijderen inderdaad het juiste compromis is. Die keuze komt ook keurig overeen met mijn wel-beeld-geen-brons.

Nilodo, Auw, ik had het kunnen weten.

Egbert, “Ik heb al eens het verzoek gekregen om de Joodse begraafplaatsen te verwijderen die ik grotendeels gemapt heb. Die gaan echt niet van de kaart.”

Eggie+3

Correcte informatie van de kaart verwijderen, omdat dit mogelijk vandalen aantrekt, vind ik indruisen tegen waar Openstreetmap voor staat.

Je kan er natuurlijk voor kiezen om zelf geen jachthutten en Joodse begraafplaatsen te mappen en niet de tag material=bronze te gebruiken, maar om deze objecten of tags te verwijderen, wanneer ze door anderen zijn aangebracht, is gewoon vandalisme.

2 Likes

Ik vind een noodnet van hulpdiensten nog net iets anders dan een flappentap, een jachthut, een gejat beeld of een begraafplaats. Ik ben jong in OSM en vraag eerst als ik aarzel; en waarempel, ik luister naar de antwoorden.

In dit geval maakt de website met alle C2000 masten het hele punt overbodig. Ik blijf van C2000 af en blijf peinzen en vragen.

2 Likes