Is het sportveld van een school zelf ook een school?

Deze situatie:

http://www.openstreetmap.org/edit#map=17/51.67738/5.31612

is volgens mij niet helemaal correct.
Het gaat om het sportterrein van van het St. Jans Lyceum.
Hoe kun je dat het beste markeren?
Het staat nu als amenity=school, maar dat is ook gebruikt voor het schoolgebouwencomplex dat aan de overkant van het water ligt.
Ik zou het willen markeren als sportveld, maar hoe kan ik dan aangeven dat het bij die school hoort en dat het geen schoolgebouw is.

Als je op het schoolterrein zelf kijkt zie je ook nog een rare fout: ref:bag 796100000438766 (het zuidelijkste gebouw) wordt overwoekerd door een grasveld afkomstig van 3dshapes. Kan ik dat grasveld verwijderen? Daar klopt nl. niets meer van en is van jaren geleden. De school is eroverheen gebouwd.
Wat doet trouwens de BAG import in zo’n geval? Als je een gebouw plaatst waar eerst iets anders was (bos, gras, water), moet dat “andere” dan niet worden verwijderd? Of komen er meldingen bij degene die de import doet die hij/zij (zijn er vrouwen onder de mappers?) dan zelf op moet lossen?

amenity=school is ook voor het gehele schoolterrein. De schoolgebouwen zelf tag je met building=school of building=yes.

Natuurlijk kun je data uit de 3dShapes-import aanpassen/verwijderen indien de situatie veranderd is.

De plek waar een gebouw staat hoef je niet uit te zonderen van het (landuse) vlak waarin deze valt. Bij een gebouw in een bos hoef je van het bos dus geen multipolygon te maken met het gebouw als gat daarin. Daarom kijken we hier ook niet naar tijdens de import.

Uitzondering: vlakken met highway=residential. Hierin wordt het gebouw wel vaak als gat gezien.

Alles doen zoals Ldp schreef. Je kan verder het sportterrein nog taggen met leisure=pitch, sport=… enz. Eventueel access=private