Is het nou highway=residential of highway=unclassified?

Hallo allen, ik ben sinds deze week bezig mijn omgeving in Apeldoorn bij te werken, en het viel me op dat wegen gemarkeerd als highway=unclassified of highway=residential dat op een niet erg consequent toegepaste manier zijn.

Hieronder wat voorbeelden van wijken in Apeldoorn:

  • Imkersdreef en Kooikersdreef zijn praktisch hetzelfde, maar de ene is unclassified, de ander residential.
  • Glazeniershorst is grotendeels unclassified, maar wordt vlak voor de kruising met de Matenpoort residential. Beide helften zijn op een paar plekken verbonden aan opritten van huizen.

Voor veel wegen lijkt het erop alsof de keuze ruwweg is gemaakt als “staat er een huis met voor- of achterdeur relatief dichtbij de weg? Dan is het een residential road, anders unclassified”, maar zoals de voorbeelden tonen is ook dit niet overal waar.

Als ik op de wiki opzoek hoe het precies de bedoeling is dat deze wegen gelabeled worden kom ik op een iets ander antwoord uit:

highway=unclassified | Overige wegen binnen de bebouwde kom die toegang bieden tot een beperkt gebied (bijvoorbeeld 1 wijk).

– NL:Tagging_van_Nederlandse_wegen

unclassified – roads with the lowest priority in the interconnecting road network. Use instead of highway=residential when the traffic is not just for residential access, even if residential properties may also be accessed by this road.

– Tag:highway

Het is dus in ieder geval niet zo dat een huis langs de weg automatisch betekent highway=residential. Mijn interpretatie is nu:

  • Unclassified is voor wegen door een wijk met veel aftakkingen en die niet parallel lopen aan huizenrijen (hier en daar mogelijk voor een kort stuk wel), auto’s rijden hier nog wel eens als ze ergens in de buurt moeten zijn. Dit soort wegen komen altijd wel ergens anders uit (niet doodlopend dus), en het zou onmogelijk een woonerf kunnen zijn.
  • Residential is voor de aftakkingen van deze weg (wĂ©l parallel aan huizenrijen), deze aftakkingen lopen regelmatig dood (maar niet per se) en rij je dus alleen in als je bij een specifiek huis in die straat moet zijn. Dit soort straten zouden best een woonerf kunnen zijn, ook al zijn ze dat wettelijk niet. (verduidelijking)

Uit mijn voorbeelden van eerder zou dan de Imkersdreef goed zijn en Kooikersdreef fout, en dat stukje Glazeniershorst voor de kruising zou ook unclassified moeten zijn.

Is deze interpretatie goed? Fout? Half goed? Is dit zo’n discussie waar iedereen een net iets andere mening over heeft waardoor als je naar de geschiedenis van verschillende wijken kijkt je ziet dat deze iedere paar jaar van unclassified naar residential naar opnieuw unclassified worden veranderd? (daar begint het op te lijken…) Graag hoor ik van meer ervaren mensen voordat ik aan deze mogelijk eeuwige cyclus bijdraag.

Dat is de grove richtlijn die ik aanhoud, mits het niet gaat om een enkel huis in wat anders puur een bedrijventerrein of ander soort buitengebied zou zijn.

Hou er rekening mee dat veel straten sinds de import van 2007 niet meer door mappers aangepast of op classificatie gecontroleerd zijn. Dat is de voornaamste bron van inconsistenties.

Zeker wel, dat heb je goed bekeken.

We hadden ook eens een online meeting waarin iemand het zo schetste dat unclassified ook voor doorgaand verkeer door woonwijken gebruikt zou moeten worden, zeg maar het soort straten waar je ook busroutes kunt verwachten. Daarmee wilde hij van unclassified een soort highway=quaternary maken.
Is dat goed? Is dat fout? Ik denk dat we eeuwig kunnen discussiëren over welke wegen er nou wel en niet aan zo’n onderscheid voldoen.

3 Likes

… terwijl in die import heel veel straten en straatjes ten onrechte als unclassified zijn aangemerkt. Men had “unclassified” opgevat als “ongeklasseerd”, terwijl in feite “unclassified” een officiële Britse wegklassering is (of was, ik weet niet hoe het nu is) voor doorgaande (plattelands-)wegen, dus met verbindingsfunctie in het wegennet tussen woonplaatsen en gebieden.
Nu is er nog steeds heel veel unclassified binnen woonwijken, dat zou allemaal residential moeten worden. Ik denk dat we het daarover eens zijn.

De discussie of er uberhaupt unclassified wegen in Nederland zijn, en welke dat dan zijn, daar komen we denk ik nooit uit. Officiële indelingen erkennen wel dat sommige wegen niet voldoen aan de kwaliteits- en inrichtingseisen die er vanwege hun functie aan gesteld worden, ik denk dat je die wel vaak tegenkomt als unclassified, maar ook als tertiary.

Ieder land kan in OSM zijn eigen wegennet omzetten naar het OSM-systeem, en voor trunk/primary/secondary is dat meestal wel redelijk duidelijk gedaan. Tertiary wordt al wat lastiger, unclassified blijft voor problemen zorgen en wordt nog altijd vaak als “zonder klassificatie” opgevat.

2 Likes

Bij de donatie-import van kaartenmaker AND hadden we nog weinig smaken.
residential en living_street kende de import niet.
… highway=service bestond ook niet en was dan getagd met highway=pedestrian. Bv op- en afritten vanaf de dijk naar een boerderij. Ik kom ze nog steeds tegen.
De afhandeling in de routering tussen residential en unclassified is gelukkig wel gelijk.

Er zijn wijken en dorpen waar nog nooit naar is gekeken en alles inderdaad nog unclassified is.
Genoeg te doen dus.

Het mooie van de import was wel dat we in Ă©Ă©n keer een kaart hadden waar we op verder konden bouwen.

2 Likes

[quote=“ssandermann, post:1, topic:112792”]
Dit soort straten zouden best een woonerf kunnen zijn, ook al zijn ze dat wettelijk niet.[/quote]

Hiermee moet je uitkijken. woonerf is living_street in OSM en daaraan hangt de max snelheid van 15 km/h.
Als je straten, die geen woonerf zijn, toch als living_street gaat taggen, kun je daar geen snelheid van 30km/h op taggen. Als je dat wel doet, is de kans groot, dat een andere mapper dat gaat corrigeren naar 15 km/h.
Een tijdje geleden had een mapper ook heel veel residential uitlopers en dat soort straatjes als living_street getagd met 30 km/h. Vervolgens corrigeerde een andere mapper dat weer naar 15 km/h. Fout! Want de straat was geen living_street, maar een residential.
living_street moet je uitsluitend gebruiken als er een woonerf bord staat.
Dat wordt in Apeldoorn de Maten, nog best een uitdaging, omdat er best nogal wat woonerven zijn en dan moet je exact de grenzen verkennen.
Al is het niet zo erg als in Almelo Windmolenbroek, waar straten beginnen als 50 km/h, overgaan in 30 km/h en uiteindelijk eindigen als woonerf met 15 km/h.
Overigens kunnen woonerven nog best lastig zijn.
Ik verkende eens Terwolde voor de FB, had alle bebouwde kom borden en zone 30 borden bekeken, mooi de hele kern van Terwolde is 30 km/h. Wat later kwam ik erachter dat dat mis was, er liggen nog 2 straten woonerf in Terwolde.
Zelf woon ik in een “bloemkoolwijk”, die eigenlijk woonerf zou moeten zijn, maar de Gemeente Deventer was lang allergisch voor woonerven, dus alles staat hier als residential met 30 km/h

Herkenbaar wat @dvdhoven schrijft over living_streets, recent nog in Doetichem living_street’s zonder G5/G6 omgezet naar residential na eerst de betreffende mapper te hebben gemaild.

Zo vaak kom ik geen dorpen of wijken meer tegen die helemaal unclassified zijn. Als je naar de statistieken kijkt lijkt me het grootste deel van het omtaggen zo eind 2022 gedaan:

Screenshot_20240505_082446

Bron: Ohsome query.

Zonder die hele discussie aan te zwingelen, maar unclassiefied dekt toch prima de lading voor een ruilverkavelingsweg? Puur en alleen omdat het geen residential en geen tertiar is.

1 Like

Het verkeersbordenoverzicht toont gelukkig ook de erfborden.

Dat weet ik. Wat ik bedoelde is hoe ik op een gevoelsmatige manier het verschil zou beslissen tussen unclassified en residential.

  • Residential is een weg die, als je daar rondloopt, best voor woonerf door zou kunnen maar dat niet is omdat er geen bordje staat, alleen als de gemeente er ooit een zou hangen zou dat niet vreemd zijn.
  • Unclassified is dan voor wegen die, als je daar rondloopt, duidelijk nooit een woonerf zouden kunnen zijn zonder dat de weg eerst verbouwd wordt.

Het was me al eerder opgevallen dat living_street expliciet gebruikt wordt voor wettelijk erkende woonerven, en dat wordt ook benoemd bij de Nederlandse wiki link die ik in mijn vraag had genoemd.

Wow! Die kaart is niet alleen goed voor verkeersborden maar ook voor perkjes, kleine voetpaadjes, parkeerplaatsen… Allemaal dingen die ik vond dat mijn wijk in OSM miste – en ik bezig was toe te voegen – staan daar op. Ik weet niet zo veel over het importeren van datasets, maar die zou een goede kandidaat zijn. Of is dat zo’n geval van een licentie die we niet kunnen gebruiken?

Is de definitie in Wiki niet een goed omschrijving?
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Tag:highway%3Dresidential

" De tag highway=residential wordt gebruikt voor wegen in woongebieden maar die doorgaans niet gebruikt worden als doorgaande routes (deze zijn meestal unclassified of tertiary wegen)."

Eigenlijk dus alle wegen in een woonwijk, behalve de doorgaande wegen waar verkeer kan rijden dat niet in die woonwijk hoeft te zijn.

Importeren zijn we voorzichtig mee. Dat moet eerst bediscussieerd worden even los van of je die dataset mag gebruiken.
Wat wel handig is voor jouw doel is de transparant van de BGT omtrekgericht aanzetten. Alles is immer ingemeten. Dan kun je de perkjes netjes intekenen.
Ik zelf zet altijd gewoon de BGT omtrekgericht aan over de luchtfoto heen.

Zie
BGT implementeren

Forumdraadje … De beste imagery layers om NL OSM te mappen met JOSM.

Hier kun je zien hoe je de .jos file kunt gebruiken binnen JOSM.

Dank, ga ik doen! Ik had al geprobeerd wat paadjes die op luchtfoto’s door bomen verborgen waren met behulp van OSMTracker traces in kaart te brengen, maar de precisie van zulke GPS data is niet erg hoog.

Je zou het voor nu even simpel kunnen houden om alles netjes recht te trekken met de residential tag. Dan is het zooitje opgeruimd en gestroomlijnd. Dan kan er altijd achteraf nog unclassified of tertiary van gemaakt worden.

Als je het mappen leuk gaat vinden kijk zeker even naar JOSM en de bijbehorende BGT en luchtfoto lagen, zoals hier boven al getipt is. Ga je leuk vinden!

1 Like

Bospaden die je niet op de luchtfoto kunt zien, zijn over het algemeen zeer goed zichtbaar op een AHN laag (maaiveld hillshade).

Ook waterplassen en beken (met water!) zijn goed herkenbaar.

1 Like