Inget vatten i Vänern

Ny inom OpenStreet, men vart rapporterar man fel i kartorna?
Förstår att det är något som den händige inom kartering kan påverka, men det är inte jag. :slight_smile: .
Gissar att det är något lager som inte ligger korrekt, men Vänern är tömd på vatten just nu i de flesta kartorna. Verkar fungera i cykel-, transport- och humanitärt.

1 Like

Problemet är löst, men eftersom det är en eftersläpning på de renderade tilesen så kommer det vara kvar ett tag på vissa av kartorna.

De mer utzoomade tilesen uppdateras långsammare så där kommer problemet synas längre. På de mer inzoomade är problemet redan borta på vanliga (OSM Carto)

1 Like

Strålande.

Jag är så glad att jag hittade OpenStreetmap i jakten på karteringstjänst…

Vad var problemet?

/hca

Den icke tekniska beskrivningen på problemet är att Vänern är gul på vissa kartor och zoomningsnivåer. Jämför med Vättern i lilla bilden.
OpenStreetVanern

/Erik