Ingangen van ondergrondse (stations-)fietsenstallingen aangeven

Bewaakte ondergrondse stationsfietsenstallingen worden op osm wel aangegeven, maar vaak is het maar raden waar de ingang is.
Hoe kan ik die het beste ingeven? Ik dacht zelf aan
amenity: parking_entrance / access: no / bicycle: yes / foot: yes / layer: -1, maar dat lijkt me niet ideaal.

In ieder geval de toeleidende (fiets)paden nauwkeurig intekenen lijkt mij een goede start.
Amenity parking_entrance lijkt mij niet juist. Een ingang van een amenity is immers geen amenity.

Maar die staat wel degelijk in een wiki:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dparking_entrance

En anders gewoon entrance gebruiken op de plaats waar het fietspad die garage ingaat.

Tsja, de Wiki is natuurlijk ook het werk van iedereen.

Oxford dictionary: “something, such as a swimming pool or shopping centre, that is intended to make life more pleasant or comfortable for the people in a town, hotel, or other place

De ingang van ‘something’ is niet something in die zin van het woord :slight_smile:

Ik zie op dit forum steeds vaker dat zaken die op de wiki staan afgedaan worden als “ach ja, maar iedereen kan de wiki bewerken”, vooral als men een andere mening is toegedaan. Ook op de wiki worden voorstellen gedaan, kan overleg worden gepleegd en zaken worden benoemd waarmee men het oneens is. We kunnen ervan uitgaan dat wat (al lange tijd) op de wiki staat, klopt, en de gewenste praktijk is op OSM. Als dat uitgangspunt zo makkelijk wordt weggewuifd, welk bestaansrecht heeft de wiki dan nog?

Ik wuif niks weg en ik haal niks weg en ik pas de wiki niet aan.

Maar als de fietsenstalling de amenity is (terecht), dan vind ik dat we de ingang van die *amenity *niet nogmaals als *amenity *behoeven te taggen.

En ik behoud mij de vrijheid voor om dat te zeggen. :wink:

Achterliggende gedachte zou kunnen zijn dat het aangeven van de in/uitgang het ook nog eens intekenen van (onzichtbare) ondergrondse gebouwen overbodig maakt.

In Venlo heb ik bij het station ook een ondergrondse fietsstal. Op OSM staat eerst een footway, daarna steps naar beneden en vlak bij de laatste node een poi amenity=bicycle_parking.
Die poi kan ik ook aan de steps vastmaken, nooit bij nagedacht eigenlijk :stuck_out_tongue:

Was dat maar zo Martin, maar in feite is de betreffende wiki (sinds 2011) geschreven en bijgehouden door 23 mappers. Afgezet tegen de meer dan vijfmiljoen geregistreerde mappers vind ik “het werk van iedereen” lichtelijk overdreven. Je kunt beter stellen dat de wiki het werk is van vrijwel niemand. Dat is natuurlijk ook de tragiek van OSM, iedereen klaagt maar niemand doet wat.
Dat is in feite een soort Brexit-probleem. Als voldoende mensen hun stem hadden laten horen was er helemaal geen Brexitprobleem geweest.

En als dan uit allerlei vormen (tagging-list, fora) van volkomen idioot en ongestructureerd overleg[1], waar ook maar een paar mensen meepraten en de meeste mappers het worst zal wezen wat daar wordt besproken, de conclusie wordt getrokken dat we het klaarblijkelijk eens zijn, dan komt dat dus in de wiki te staan.

En ik ben het met je eens: een amenity=parking_entrance is zelf geen voorziening, maar dat is nu eenmaal het karakter van het OSM key/value systeem, volkomen onlogisch zoals in die discussie over de milestone al bleek: de milestone is geen stone en hij geeft ook de afstanden niet in miles aan maar in kilometers.

We moeten het er maar mee doen Martin…

[1](zie bv. deze discussie over het gebruik van de milestone als adres)

Als de contouren van de parking op OSM staan zou ik de eigenschappen van de parking op die contouren zetten, bv
amenity=bicycle_parking
fee=yes/no
capacity=100
layer=-1 of zo
parking=underground

En de laatste node van het pad vastmaken aan de contour en die node meegeven entrance=yes

Zo zou ik het doen.