In Duitsland begint men zich een beetje aan iD te ergeren

Op het duitse deel van het forum begint men zich een beetje te ergeren aan de houding van de iD ontwikkelaars omtrent het laden van plaatjes uit facebook en de daar aan hangende (en ook algemene) houding om erg snel discussies te sluiten omdat ze niet welgevallig zijn.

Zie:
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=67975 (vertaling)
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Nakaner/Forderungen_zur_Zukunft_von_iD (vertaling)
en IMHO hoort ook iD Github / Privacy Policy #7040 daar bij.

Ik ben het daar wel mee eens. Dat plaatjes (logo’s van bedrijven) standaard uit facebook geladen worden is nieuw voor mij en lijkt mij een slechte keuze, zoiets moet je uit wikipedia commons halen, niet uit facebook die alles opslaat om je te profileren. Ook hoe met die discussie op github om gegaan (door hem te blokkeren) en IMHO hoe de ontwikkelaars erg makkelijk standaardsettings doorzetten lijkt mij niet de weg die in een community gegaan moet worden.

Hoe denken jullie hierover?

Heb het ook deels gelezen…

Linken aan Gezichtboek is natuurlijk uit den boze (ben zelf, uiteraard geen FB-gebruiker); je weet nooit wat FB daar voor ge-/misbruik van kan maken, ongewild, onbewust.

De discussies zijn inderdaad nogal heftig maar voor mij geen reden mensen de mond te snoeren; er wordt voor zover ik dat gezien heb, niet op de persoon gespeeld.

Het doorzetten van standaardsettings door iD; daar ben ik niet zo gelukkig mee, vooral omdat het ook tot onjuiste tagging (door vooral beginners) leidt. Maar ik gebruik iD eigenlijk nooit meer, dus mijn ervaring daarmee neem (snel) af.

Er is een tijdje geleden een discussie op een changeset geweest waar commentaar stond van de Duitse mapper die veel tijd stopte in het weer verwijderingen van “opmerkingsballonnetjes” op de kaart die gelinked waren aan facebook.
Daar mengde zich ook het team van facebook in en er zou e.e.a. in het team besproken worden of het dan toch is dat via osm facebookachtige zaken in OSM kwamen (wat niet de bedoeling was) en dat niet via hun app.
Helemaal volgen kon ik het niet, maar dat lag waarschijnlijk aan mij. kan het nu even niet terugvinden.

De gedachten ontwikkelen zich als de tijd voorbij gaat. De privacy wetgeving, zet je wel meer aan het denken, het in de hand houden, waar wat wordt opgeslagen. Hoe er mee om te gaan. Wat wil ik.

Dan komt er een punt waar het ter discussie komt, wat wil de persoon, wat niet.
Kan de persoon een keuze maken.

Openstreetmap moet vrij toegankelijk zijn, ook voor mensen die facebook hebben afgezworen, de website openstreetmap.org moet in beginsel op zichzelf staan, vrij zijn van deze directe verlinking, in ieder geval moet de website goed te gebruiken zijn, er goed uit zien, op bepaalde punten kan er expliciete toestemming gevraagd worden. Waarbij men wellicht moet documenteren waarvoor je toestemming hebt gegeven, wanneer en door wie, veranderd.

We hebben het allemaal wel eens, dat heb ik niet zo ingesteld. Wie heeft het verandert.
Er zijn bedrijven waarbij je een vraagteken zet. Integer, gunfactor (kredietwaardigheid, gevoelsmatig).

De impact van de privacy wetgeving is nog lang niet uitgekristalliseerd.
Aan projecten werkend kom ik steeds meer vragen tegen.
Een conclusie is dat vele IT programmeurs vanuit het project denken, de doelstelling die ze hebben, de opdracht.
Niet zo zeer vanuit de client, de gebruiker.
Nu moeten hele systemen omgebouwd worden, wil je het goed doen, een privacy verklaring is niet voldoende, voordat je de privacy verklaring kan lezen, zijn er al zaken gebeurd, die je misschien niet wilt, je hebt de keuze niet gehad.
Het in de “kleine lettertjes zetten” van voor de werking van de app wisselen we gegevens uit met noodzakelijke… in die trant. Is dat voldoende of niet. (duidelijkheid, misleidend?)

Waar vroeger, toen programma’s “stand alone” werden gedraaid (je kocht het aan, “in the house”, je verwacht data in eigen beheer) zijn er nu meer apps, die bij derden draaien, waar ook taken in contract (abonnement) worden uitgevoerd. (o.a. cloudoplossingen, controle taken) Waar moet een client toestemming geven. En hoe ver reikt die toestemming. Binnen het zorgproject, wordt gebruik gemaakt van contactpersonen (mantelzorger) van de client, waar de contactpersoon aangegeven heeft contactpersoon te willen zijn. (NAW telefoonnummer) Dan is de vraag gesteld mag de client, voor gebruik van een app tekenen, die bij derden wordt gedraaid of moet de contactpersoon ook tekenen. Daarbij kwam ook ter sprake welk gegevens er doorgeven mochten worden, vaste telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, er zijn mensen, die daar een keuze in willen maken.
Zo kwamen we er achter dat een app in de appstore een privacy statement had, wat anders was dan op de website van het appbedrijf.
Wie een app download gaat accord, maar niet de client, zijn mantelzorger.
Zomaar een voorbeeld. Tot hoe ver moet je gaan om vooraf toestemming te vragen.

Die lijn doortrekkend.
Ik heb me al eens eerder afgevraagd, of er eerst toestemming moet worden gevraagd om een tile van PDOK te gaan gebruiken. Misschien wil de Osm’er helemaal geen relatie met de leverancier/eigenaar. Moeten keuzes vooraf gemaakt kunnen worden. De link naar derden partijen. Dat geldt ook voor plugins.

Het logo van Beeldmateriaal Luchtfoto, daar hebben we toestemming gevraagd om het te mogen gebruiken voor de attributie binnen Openstreetmap, te zien in JOSM en ID of elders.

Logo’s (plaatjes) hebben een licentie, Public Domain of anderszins.
Vrij te gebruiken, te vermaken of niet, wel/niet vernoemen.
De eigenaar van het logo bepaald. Ook wanneer hij ingrijpt, wat gebeurt, een logo vrij te laten gebruiken in het grijze gebied, marketing. Maar wel die slag wil behouden om misbruik aan te pakken. Concurrent zou een bijna identiek logo kunnen gebruiken. Misleiding.

Bij logo van een derden site is de status van het logo niet bekend.
Wil je het goed doen zal je dat bij de eigenaar/bedrijf moeten onderzoeken, desnoods toestemming vragen.

In gesprekken met medewerkers van deze appbouwers, komt steeds naar voren, zo had ik er nog niet tegenaan gekeken, dat zou eigenlijk anders moeten, (persoonlijke mening). Waarom doet de IT specialist het dan niet, in beginsel.

Ik ben er dan ook mee eens dat het ter discussie wordt gesteld.
Dat er keuze gemaakt worden in het belang van het individu, in het belang van Openstreetmap.

Dat kan zijn ID verbieden als er zaken worden ingebouwd, die niet in het belang zijn van.

Dit was de changeset … Wie is dit team? Daar werden dus ook vragen gesteld over de opmerkingen op de kaart.
https://www.openstreetmap.org/changeset/75201755

en hier zo’n voorbeeld https://www.openstreetmap.org/note/1944749

Standpunt van Frederick Ramm over ID: “It is time for us to end this abusive relationship”
https://www.openstreetmap.org/user/woodpeck/diary/391175