Importvoorstel BGT- polderwater Rijnland

Vele waterschappen zijn bezig om natuurlijke oevers te maken, je krijgt dan zo’n strook van 3-8 meter wetland.
Waar vaak dan weer riet op staat. Relevant als je er met de kano langs vaart en weet waar je aan land kan gaan.
natural=wetland
wetland=reedbed

Mooi uitgewerkt voorstel, duidelijk dat je er veel moeite in hebt gestoken en goed over na hebt gedacht!

Ik zie alleen niet in waarom de tag water=drain niet geschikt zou zijn?

Thanks (-:

De reden dat ik water=drain niet zou willen gebruiken ligt erin dat de drain (die nu alleen is gedocumenteerd als waterway) een vaste stroomrichting en een verharde bodembedekking suggereert - en praktisch vooral industriële afvalkanalen zoals geïllustreerd in de Wiki

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Ddrain

Zoals hierboven beschreven past ditch voor de echte polderslotemn ook niet lekker. De meeste primaire poldersloten (de hoofdvaarten richting het gemaal, doorgaans meer dan 5m breed tot wel 20m) past canal best goed bij bovenstaande beschrijving, maar dat geldt dan weer niet voor de secundaire poldersloten (soms maar 1,5m breed, maar regelmatig ook weer richting de 5m) :confused:

Ik denk er nog even over na en zal er tzt wel een apart discussiedraadje voor maken. Alternatief voor een nieuwe water= *value * (die wil je ook niet onbeperkt toevoegen naar eigen smaak) is een aparte key voor bijvoorbeeld water_system=.
Hoewel je over canal/ditch etc lang kan discussiëren, is wel helder dat het polderwater is, en dat dat qua landschapsinrichting een daadwerkelijk verschil is met boezemwater. Ik voeg die maar vast toe aan de import tags (zit in de brondata als “type”) om te voorkomen dat later wordt verweten dat ik meer tags importeer dan toegezegd.

In die zin is overigens het voorbeeld van de Meerpolder wel weer atypisch: de meeste polders worden omsloten door boezemwater, maar voor de Meerpolder geldt dat alleen aan de noordzijde, aan de andere kanten grenst het aan een “tussenboezem” die is gemaakt voor meerdere polders in het huidige Zoetermeer. Dit was drassig land dat al was al ingepolderd, maar het gebied binnen deze polders kwamen na intensieve turfwinning echt onder water te staan (vergelijk het met de Reeuwijkse Plassen vandaag de dag).

Daardoor was de situatie rond 1745 precies omgekeerd met de situatie tot anderhalve eeuw daarvoor: rond 1600 was de Meerpolder een …meer… en lag daaromheen land, waarna de Meerpolder de eerste droogmakerij was in het gebied.

Zie voor een overzicht van de huidige polders:
http://qgiscloud.com/openkanokaart/rijnland/?bl=mapnik&st=&e=489821%3B6808749%3B511495%3B6819735&t=rijnland&l=Boezemgebied%2CBoezemwater%20%3E50cm%2CPoldergebied%2CPolderwater-naam%2CPolderwater%20primair%20%3E60cm

Zoetermeerse meer als water, daaromheen droog land (jaartal op kaart 1644 - hoewel 1614 geldt als datum afronding droogmaken Meerpolder, kaart opnieuw uitgegeven 1724, toch iets andere doorlooptijden dan nu :wink:
https://www.rijnland.net/@@archieven-proxy?mivast=319&mizig=42&miadt=319&miaet=14&micode=30&minr=1056961&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&miej=1650&mif2=412464&miview=viewer

En de situatie rond 1745:
https://www.rijnland.net/@@archieven-proxy?mivast=319&mizig=42&miadt=319&miaet=14&micode=30&minr=1055605&milang=nl&misort=last_mod%7Casc&mif2=412464&mif3=538573&miview=viewer

fragment (ander exemplaar, iets meer vervaagd):


edit:
andere rendering gewijzigd in ander exemplaar, hoewel er daadwerkelijk andere inkleuringen / wateroverlays van deze kaart bestaan lijkt het hier om twee verschillende exemplaren van dezelfde kaart te gaan

Oh? Ik gebruik drain voor sloten. Van verharde bodenbedekking heb ik nog nooit gehoord.

Dan moet je helaas nog nooit een blik op de Wikipagina van waterway=drain (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Ddrain) hebben geworpen :frowning: , die is in mijn ogen namelijk glashelder en gaat over een feature die wij in Nederland, met ons vlakke land, eigenlijk niet echt kennen, namelijk voornamelijk stormwater afvoeren met een harde betonnen bodem, waarschijnlijk om grootschalige erosie van zandige gronden in heuvelachtige gebieden met piekafvoeren, te voorkomen.

Een dergelijke constructie komt in Nederland niet bijster veel voor. Wij graven gewoon lekker in sleuf in veen of klei in het vlakke polderland…

Gezien de Wiki omschrijving, moet waterway=drain in NL zelden of nooit gebruikt worden, en zeker niet voor simpele sloten.

Wat vinden jullie -bij gebrek aan passende beschikbare tags voor essentiële landschapskenmerken van een voorstel voor de tags [water=sloot] en [waterway=sloot] ?

Is minder gek dan het misschien op het eerste gezicht klinkt:

https://en.oxforddictionaries.com/definition/sloot

(hoewel poldersloot natuurlijk nog mooier is, al is het maar om voor te stellen hoe Engelse en Duitse medemappers dat proberen uit te spreken :smiley: )

Discussie over tag voor water (sloot?) toch maar afgesplitst naar
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=61514

om te scheiden van discussie van de import zelf

Zoals hier aangekondigd heb ik het sample-bestand voor de Meerpolder dat bij het importvoorstel was geplaatst nu opgenomen en ingepast in de OSM-database.

Zie https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.0813&mlon=4.4758#map=15/52.0813/4.4758

Afbeeldingen van de oude situatie (zowel Carto-rendering als blik in data via JOSM) zijn ter vergelijking te vinden in de kantlijn van het importvoorstel:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Basisregistratie_Grootschalige_Topografie/Rijnland_polder_water_import

Nav de discussie in bovengenoemd draadje:

Alles wat potentieel bevaarbaar is voor kano’s (in de praktijk: de primaire watergangen) heeft een waterway-lijnelement meegekregen, met daarbij de breedte en diepte uit de legger. (en bij de primaire watergangen is dat ook wat je in de praktijk kan verwachten).

Alle overige vlakken (die niet bevaarbaar zijn) hebben een aanvullende tag water=ditch meegekregen, dus iedereen die om wat voor reden dan ook nog eens ditch-lijnen zou willen genereren ipv de veel informatie-rijkere vlakken kan dat aan de hand daarvan doen.

Als het mee zit komen er ook nog ingemeten brughoogtes beschikbaar; daarmee komen we weer een stap verder richting een beeld van praktische bevaarbaarheid: 100 bruggen van 75cm hoog is geen probleem, terwijl veel kanoërs na 10 bruggen van 50cm hoog er al tabak van hebben :wink:

Over ca 2 weken wil ik verder gaan met prepareren van data en invoeren van de volgende polder, daarbij rekening houdend met overwegende argumenten die eventueel hier nog naar voren komen.

Kijk, dat zoomt een stuk mooier in en uit!
Het verschil met de naastgelegen polder is duidelijk.

Enkele observaties:

  • de precisie t.o.v. de BGT-belijning heeft die van mijn handmatig werk in Kollum (gelukkig :P) nog niet overtroffen
  • de nauwkeurigheid is zeker voldoende; ik ben wel benieuwd wat de kleine afwijkingen veroorzaakt… het lijkt niet alleen door beperking van aantal nodes te komen
  • uitlijning op de ‘binnenste’ blauwe BGT-lijnen, dus op de werkelijke watergrens, en niet op de buitenste waarbij het talud wordt meegenomen; dit heeft ook mijn voorkeur en heb ik zelf zo toegepast
  • de losliggende bruggetjes tussen de landerijen: los laten liggen in de gevallen waar er fysiek niet echt een weg/pad/track is of toch op een of andere manier verbinden?
  • op deze locatie is een stukje bos gekomen, terwijl er volgens de BGT-belijning ook water is… een scherpe luchtfoto laat een eilandje in water zien.

Dan ben je een bijzonder precieze tekenaar, maar dat laat een blik op Kollum ook al zien (-;
Toen ik het nog handmatig overtekende haalde ik ook dit detailniveau niet (met ook de hoeveelheid sloten in “mijn” werkgebied in het achterhoofd).

Naast het reduceren van nodes zou ook de conversie tussen coördinaatsystemen/kaartdatum icm afronding nog voor een kleine afwijking kunnen zorgen. Voor het vervolg zal ik het aantal nodes iets minder reduceren: ondanks dat de hoeveelheid water enorm is toegenomen (vooral in aantal sloten, daarnaast ook in detail van de al aanwezige sloten) is de totale hoeveelheid data van water+gras met ca 1/3 afgenomen. Al die eerder aanwezige aangrenzende grasvlakken maakten niet alleen het bewerken bijna onmogelijk, maar kostten ook veel data.

Inderdaad, een bewuste keuze aangezien het talud ook gras is en het waterniveau erg stabiel.

Dat was een beetje een gewetensvraag:
daar waar ik begon was wel een duidelijk spoor te zien was op de foto (genoeg om later een nieuwe track op de kaart te zetten) en kwam daarna bij twijfelgevallen. Had nu geen tijd om voor elk spoor een afweging te maken (voor je het weet zit je alle paden op een boerenerf te tekenen ;)) en heb het met tracks over het water gedaan. Als iemand het wil verfijnen met een aanvullende [man_made=bridge] dan is dat prima, dat zou *als vervanging *kunnen als er in het verlengde echt geen track van te maken is.

Betrapt :open_mouth: Scherpe blik. Dit is inderdaad een bebost eilandje in een vijvertje.
Waterpartij was gesneuveld in een edit, JOSM-validatie mopperde ivm multipoly in multipoly en heb daar vanwege gering belang van het vijvertje (en trage voortgang, moest ook alle farmyards/residentials aanvullen) snelle keuze gemaakt om dit kleine beetje water weg te laten. Verderop in het proces -bij BGT-items die ik niet weg wilde laten- goedwerkende oplossing gevonden voor dit soort situaties waar de JOSM-validatie ook blij mee is en nu ook het vijvertje weer teruggezet :slight_smile:

edit:typo’s (oa. gas->gras :wink: / aanvullingen

Even snel twee slippy kaartjes onder elkaar gezet waarbij je het verschil in dekking van water tussen oud en nieuw te zien is (oud obv openstreetmap.nl, werkt voor dit doel zolang kaartbeeld nog niet is geactualiseerd aan edits van vandaag)

http://www.openkaart.net/meerpolder.html

Energierekening niet betaald of een stuk zuiniger gaan leven? :P:D

Deze eerste testcase lijkt qua output in elk geval goed geslaagd!

Een vlak met man_made=bridge zou inderdaad een goede optie zijn als van een track geen sprake is: een verschuiving van routeobject naar omtrekobject.

Goed dat het vijvertje met eiland al is gecorrigeerd en het werkproces reeds verbeterd. Prima bezig!

Hoe staat het er inmiddels voor, na de geslaagde test?

Leuk om te horen dat er interesse in is. Heb binnenkort afspraak bij het waterschap.
Zij zijn zo goed om ook bij het vervolg te helpen bij het prepareren van de data, dat waardeer ik zeer.

Daarbij nemen we de ervaringen van de proef en de hier gemaakte opmerkingen mee (oa. iets minder reduceren van aantal nodes - beschrijven generalisatiemethode, kijken naar mogelijkheden brughoogtes).

Ziet er geweldig uit jou natural=water :slight_smile:

Hoe zou het komen dat de schalen linksonder verschillen? Wat een vreemde fout.

Merkwaardig inderdaad, en een flink verschil ook.
Toevallig heeft de bovenste site een afstandmeettooltje.
Als je die langs de schaalstok legt, dan klopt het wel ongeveer.

Als je uitzoomt en op de onderste de site (van openstreetmap.nl ) -met de liniaal op het scherm :stuck_out_tongue: - de afstand meet van de havenhoofden van Scheveningen tot de plek waar de Berkel Nederland binnenstroomt, dan kom ik op meer dan 270km , wat gevoelsmatig veel te veel is.

Als ik dit nameet met de bovenste site, dan kom je op een veel logischer 170km, wat ook mooi overeenkomt met het verschil in de X-coördinaat van de twee punten (ca 77,5 en 248):
http://www.openkaart.net/kano/#map=11/52.1046/6.4957&overlays=&path=yhoOgwdPyhcPhMxP

Mijn conclusie: de schaalstok die je cadeau krijgt op http://mijn.openstreetmap.nl/ klopt niet :slight_smile:

Ik heb ondertussen de dataset voor de overige polders gekregen van het Waterschap,
daarbij hebben we aan de hand van de ervaringen en het commentaar hier de generalisatie iets teruggeschroefd (dus wat meer detail).

Voor de liefhebbers (zoals nu ook beschreven in de wiki voor de import): *
Douglas-Peucker; set to 0,2; shared boundaries=on; using FME*

Dit leidde tot een datareductie van een factor 2 en dan vooral op de nagenoeg rechte lijnen, in de bochten -die zo kenmerkend zijn voor deze geometrieën- is meer detail behouden.

Heb daarmee een nieuwe polder gedaan waar ikzelf en een andere mapper eerder zijn vastgelopen bij het intekenen van de enorme hoeveelheid slootjes.

Een heel andere polder dan de vorige (Meerpolder: droogmakerij van natuurlijk meer van 1614):
op de grens met de Oude Rijn, al veel langer bewoonbaar -vanaf ca 800 v.Chr.- door afzetting rivierklei een van de hogere en drogere stukken in het voormalige moerasgebied).

Grillig verloop van zowel de buitenkant van de polder (armen van boezemwater die het gebied inkomen) en een veel grilliger slotenpatroon binnen de polder (veel oudere ontginning). Ook geen boezemvaart tussen de oostelijk gelegen buurpolder (die moet nog…).

Replace geometry van bestaande niet-inpasbare waterarea’s bleek tot onverwacht problemen te leiden (erg onoverzichtelijk door veel en grote oude en nieuwe elementen door elkaar, niet overeenkomende samenvoegingen, vastlopende editor en na vervangen onbedoeld verplaatsen van nodes die ook een ander elemant delen zoals een boundary). Heb daarom de werkwijze aangepast en heb een kopje “Acknowledgements” toegevoegd bij de Wiki waar ik mappers van op zich correcte (maar incoomplete of minder precieze) area’s noem wiens werk niet goed viel in te passen en is vervangen door een nieuw element.

Op deze manier hoop ik een goede balans te hebben gevonden tussen behoud van geschiedenis/werk van anderen en de mogelijkheid tot voortgang van de database. Indien praktisch redelijkerwijs mogelijk gebruik ik zoveel mogelijk replace geometry, maar in bepaalde complexer gevallen is dat echt belemmerend voor de voortgang en zou je blijven zitten met een slechte kaart met een goede geschiedenis.

Door de combinatie van verantwoording in de Wiki van de import, de acknowledgements en de mogelijkheid om de oude geometrieën te vinden door de import-changeset te bekijken in Achavi is de geschiedenis herleidbaar en kenbaar zonder dat dat de voortgang van de verbetering van de kaart zelf ernstig belemmert.a

Heb daarnaast nav opmerkingen hier en validatie de “eiland” highway-bruggen (ook in de Meerpolder) vervangen door man_made=bridge area’s.

Waterways volgen -zo mogelijk ook met brughoogtes als seamark- evenals de overige polders die ik geleidelijk zal gaan invoeren.

Het resultaat van de nieuwe dataset en de eerste daarmee ingevoerde polder is hier te zien,
weer naast de oude situatie in openstreetmap.nl
(bruikbaar als vergelijking zolang die tegels niet worden ververst):

http://openkaart.net/achthoven.html

Dat ziet er goed uit.