Importvoorstel BGT- polderwater Rijnland

Leuk om te horen dat er interesse in is. Heb binnenkort afspraak bij het waterschap.
Zij zijn zo goed om ook bij het vervolg te helpen bij het prepareren van de data, dat waardeer ik zeer.

Daarbij nemen we de ervaringen van de proef en de hier gemaakte opmerkingen mee (oa. iets minder reduceren van aantal nodes - beschrijven generalisatiemethode, kijken naar mogelijkheden brughoogtes).

Ziet er geweldig uit jou natural=water :slight_smile:

Hoe zou het komen dat de schalen linksonder verschillen? Wat een vreemde fout.

Merkwaardig inderdaad, en een flink verschil ook.
Toevallig heeft de bovenste site een afstandmeettooltje.
Als je die langs de schaalstok legt, dan klopt het wel ongeveer.

Als je uitzoomt en op de onderste de site (van openstreetmap.nl ) -met de liniaal op het scherm :stuck_out_tongue: - de afstand meet van de havenhoofden van Scheveningen tot de plek waar de Berkel Nederland binnenstroomt, dan kom ik op meer dan 270km , wat gevoelsmatig veel te veel is.

Als ik dit nameet met de bovenste site, dan kom je op een veel logischer 170km, wat ook mooi overeenkomt met het verschil in de X-coördinaat van de twee punten (ca 77,5 en 248):
http://www.openkaart.net/kano/#map=11/52.1046/6.4957&overlays=&path=yhoOgwdPyhcPhMxP

Mijn conclusie: de schaalstok die je cadeau krijgt op http://mijn.openstreetmap.nl/ klopt niet :slight_smile:

Ik heb ondertussen de dataset voor de overige polders gekregen van het Waterschap,
daarbij hebben we aan de hand van de ervaringen en het commentaar hier de generalisatie iets teruggeschroefd (dus wat meer detail).

Voor de liefhebbers (zoals nu ook beschreven in de wiki voor de import): *
Douglas-Peucker; set to 0,2; shared boundaries=on; using FME*

Dit leidde tot een datareductie van een factor 2 en dan vooral op de nagenoeg rechte lijnen, in de bochten -die zo kenmerkend zijn voor deze geometrieën- is meer detail behouden.

Heb daarmee een nieuwe polder gedaan waar ikzelf en een andere mapper eerder zijn vastgelopen bij het intekenen van de enorme hoeveelheid slootjes.

Een heel andere polder dan de vorige (Meerpolder: droogmakerij van natuurlijk meer van 1614):
op de grens met de Oude Rijn, al veel langer bewoonbaar -vanaf ca 800 v.Chr.- door afzetting rivierklei een van de hogere en drogere stukken in het voormalige moerasgebied).

Grillig verloop van zowel de buitenkant van de polder (armen van boezemwater die het gebied inkomen) en een veel grilliger slotenpatroon binnen de polder (veel oudere ontginning). Ook geen boezemvaart tussen de oostelijk gelegen buurpolder (die moet nog…).

Replace geometry van bestaande niet-inpasbare waterarea’s bleek tot onverwacht problemen te leiden (erg onoverzichtelijk door veel en grote oude en nieuwe elementen door elkaar, niet overeenkomende samenvoegingen, vastlopende editor en na vervangen onbedoeld verplaatsen van nodes die ook een ander elemant delen zoals een boundary). Heb daarom de werkwijze aangepast en heb een kopje “Acknowledgements” toegevoegd bij de Wiki waar ik mappers van op zich correcte (maar incoomplete of minder precieze) area’s noem wiens werk niet goed viel in te passen en is vervangen door een nieuw element.

Op deze manier hoop ik een goede balans te hebben gevonden tussen behoud van geschiedenis/werk van anderen en de mogelijkheid tot voortgang van de database. Indien praktisch redelijkerwijs mogelijk gebruik ik zoveel mogelijk replace geometry, maar in bepaalde complexer gevallen is dat echt belemmerend voor de voortgang en zou je blijven zitten met een slechte kaart met een goede geschiedenis.

Door de combinatie van verantwoording in de Wiki van de import, de acknowledgements en de mogelijkheid om de oude geometrieën te vinden door de import-changeset te bekijken in Achavi is de geschiedenis herleidbaar en kenbaar zonder dat dat de voortgang van de verbetering van de kaart zelf ernstig belemmert.a

Heb daarnaast nav opmerkingen hier en validatie de “eiland” highway-bruggen (ook in de Meerpolder) vervangen door man_made=bridge area’s.

Waterways volgen -zo mogelijk ook met brughoogtes als seamark- evenals de overige polders die ik geleidelijk zal gaan invoeren.

Het resultaat van de nieuwe dataset en de eerste daarmee ingevoerde polder is hier te zien,
weer naast de oude situatie in openstreetmap.nl
(bruikbaar als vergelijking zolang die tegels niet worden ververst):

http://openkaart.net/achthoven.html

Dat ziet er goed uit.

Thx, het is destijds met een erg subtiel klein schepje gegraven :slight_smile:

Domme vraag misschien, maar waar zijn die ‘witte wegen’ gebleven?

Oh nee hoor :slight_smile:
Dat zijn geen wegen, dat lijken alleen maar wegen, een Gestalt :

Op die witte strepen in de oude kaart ontbrak elke vorm van [landuse] of [natural] informatie (vlak), maar lag geen * highway= (lijnelement).

Hetzelfde zie je bij de erven: die lijken ingevuld maar die zie je eigenlijk alleen maar oppoppen door gebrek aan informatie in combinatie met aanwezige informatie rondom.

Bij een multipolygoon wordt alles -in dit geval- gras tenzij je er een ander vlak maakt en dat als inner benoemt in de relatie.
Voor alle erven heb ik dat stuk voor stuk gedaan (meestal farmyard en in dit geval ook een aantal keer residential).

Heb dat op de nette manier gedaan voor alle (vrijliggende) erven: steeds 1 (en niet meer of minder) landuse of natural op een gebied.
En dus niet twee verschillende vormen van landuse over elkaar en dan de renderer het maar laten uitzoeken wat boven en onder mag (dat gaat vaak goed, maar niet altijd, zie ander draadje met voorbeeld landgoederen).

Bij de uitlopers van stedelijk gebied heb ik het iets grover -en zoals gebruikelijk- gedaan alleen opgeknipt om overlap me boezemwater te voorkomen (dat gaf eerder problemen, ik probeer weg te blijven uit stedelijk gebied maar probeer uit te vinden wat werkbaar is) en geen lid gemaakt van de relatie.

Ik heb dus geen wegen verwijderd, maar je hebt wel een punt dat de oude situatie in ieder geval de suggestie gaf van een track en dat dat nu verdwenen is. De reden dat ik geen extra tijd heb besteed aan het alsnog toevoegen van deze doodlopende tracks :

-als normale gebruiker zie je zowel het begin als het eind niet: ze beginnen doorgaans achter op het erf (waar je normaal niet komt) en eindigen ergens in het veld (als ze echt een -zichtbare- verbinding zouden vormen tussen openbare wegen dan zou ik ze wel toevoegen

-als je daaraan begint (heb ik eerder wel gedaan), dan kom je snel van de regen in de drup: op het erf is vaak niet echt een pad zichtbaar (meer een breed verhard vlak) maar als je een weg laat beginnen op een vlak of in het niets krijg je weer validatieproblemen (eilandwegen…)

-het is vaak niet heel helder waar de track ophoudt: wordt vaak steeds vager en hangt ook af van welke luchtfoto je gebruikt (seizoen)

-toegangsbepalingen zijn op afstand niet goed in te schatten en het weglaten van access-tags leidt bij verschillende gebruikers weer tot verschillende aannames (laten we die discussie verder niet *hier *voeren :slight_smile: )

-zelfs als je voor het erf staat dan is de exacte toegang niet duidelijk, en al zou het juridisch mogen (geen gesloten hek of verbodsbord), dan nog kan het toch erg tegen de gebruikelijke maatschappelijke opvattingen ingaan om jezelf maar toegang te verlenen (en vaak is er ook een hond die er zo over denkt…)

-dus als zulke tracks er zijn dan zal ik ze -als bijdrager aan van de database niet verwijderen (heb ik als jeugdzonde ooit gedaan, nog redenerend als redacteur van papieren fietskaarten, doe ik niet meer en herstel ik ook), maar ik ga ze niet toevoegen. Mocht iemand dar wel willen; dat kan natuurlijk, maar mijn advies zou wel zijn: als je het doet, doe het dan ook goed.

-en met betrekking tot de verloren waarde van de suggestie van het pad: eerder (toen we voornamelijke de 3d-shapes hadden), was dit een interessante aanleiding voor nader onderzoek (zeker in bossen): hier lijkt iets te liggen. Tegenwoordig is die meerwaarde veel beperkter door alle andere betere e recentere bronnen: Beeldmateriaal 2017, AHN, BGT. Als je deze paden wil vinden, dan vind je ze wel, zeker in het open veld.

Vandaar de aanhaaltekens om ‘witte wegen’. Bedankt voor de uitgebreide toelichting, het helpt bij het onderdrukken van de neiging om zwevende landbouwweggetjes in te tekenen. Weer een geval waar luchtfoto’s niet de beste bron zijn. Je maakt de kaart immers voor mensen op de grond.

Je hebt er erg veel werk ingestoken en ik (als polderbewoner) vind het resultaat heel mooi!

Hoe is het inmiddels met deze import? Sinds ik erop gewezen ben zie ik overal polders die tijdens het zoemen van grasvlaktes in watervlaktes veranderen! Escher had het mooi gevonden denk ik, maar we maken niet van de kaart een kunst, we zijn bezig met de kunst van het kaartmaken.