Importere snublesteiner?

Noen snakker om å ta opp tradisjonen fra Tyskland med å pusse snublesteinene på en bestemt dag i året, og de snakker om å gjøre det i morgen, 26. november.

Det fikk meg til å lure på hvordan jeg finner mine nærmeste snublesteiner, og om de ligger i OSM. Det kan jeg ikke se at de gjør, men de har en egen tag: memorial:type=stolperstein.

Jødisk Museum har en oversikt over hvor de er, men jeg kan aldri tenke meg at de har noen form for API eller lignende. Så jeg lurte på, hva ville vært den mest effektive måten å importere alle sammen på? Jeg antar vi kan spørre dem om å gjøre det, og jeg antar de vil være positive til det, men vi bør kunne fortelle dem en måte å gjøre det på som ikke innebærer å plotte dem inn manuelt.

Jeg kan ingenting om det teknologiske bak noe av dette, men jeg kan gjerne sende dem en mail hvis jeg bare får vite litt først om hva jeg skal be dem om å gjøre :slight_smile:

Om jeg husker rett, så ligger det snublesteiner i et av datasettene som Oslo kommune har gitt oss tillatelse til å importere i OSM.

Så fint. Hva må til for at det skjer? Jeg kan, som sagt, ikke noe av det teknologiske med det her.