Importen fra sortere.no er gjort

Importen fra sortere.no er nå gjennomført. Ca. 6.000 returpunkter og gjenbruksstasjoner ble lagt inn, hvorav ca 500 var oppdateringer av eksisterende punkter i OSM. Eksisterende punkter innenfor en avstand på 200 meter ble flettet uten å flytte plasseringen eller å fjerne gamle tagger. De fleste punktene er temmelig nøyaktig plassert, men noen kan ligge litt unna virkelig plassering og kan gjerne justeres.

Alle punktene kan sees på dette kartet: Gjenvinning kart
Her kan man også flytte på punktene eller oppdatere taggingen, om ønskelig.

Etter diskusjon og granskning av wikien er det gjort en forenkling av kategoriene avfall for returpunktene:

  • Glass- og metallemballasje: recycling:glass_bottles=yes (inkluderer recycling:cans)

  • Papp, papir og kartong: recycling:paper=yes (inkluderer recycling:cardboard)

  • Plastemballasje: recycling:plastic_packaging=yes

  • Restavfall: recycling:waste=yes

  • Klær og sko til gjenbruk: recycling:clothes=yes

  • EE-avfall (elektrisk/elektronisk): recycling:electrical_items=yes (inkluderer recycling:small_appliances)

Det er flere katagorier for gjenbruksstasjonene, se i importplanen her: Import/Catalogue/Recycling_Import_Norway

Den nye taggen sortere:ref brukes til oppdateringer fra sortere.no i fremtiden.