Import av trær i Oslo

Bymiljøetaten har lagt ut ca 30.000 trær i et av datasettene sine. Dette er enkeltstående trær, stort sett i alléer og parker. Jeg hadde tenkt å importere dem om det ikke er noen motforestillinger. De vil i så fall erstatte eksisterende trær som er nærmere enn 20 meter, samt noen natural=tree_row. Koordinatene ser ut til å være svært gode.

Her er originale data og ferdig OSM-fil: Filer

Tillatelsen er her: Tillatelse

Jeg har kikket litt på dataene. Noen av trærne er litt feil plassert. Noen av trærne finnes ikke lenger. Mange er helt korrekt plassert.

De fleste trærne som er i OSM i Oslo er tegnet av etter Bing og derfor på feil sted.

Jeg er positiv til at disse trærne importeres.

Vi trenger vel ikke spescies:no=* i tillegg til species=*?

Vil dette fikse alle trær? Kunne vært greit å holde oversikt på de som blir til overs. De er jo som Tor sier veldig Bingish og hvis det ikke blir så mange igjen kan de jo fikses manuelt.

For oss som ikke er spesielt gode i botanikk så kan det jo være nyttig å se at species:no=Spisslønn, mens species=Acer platanoides?

Det er 18.500 OSM-trær i Oslo i dag (noen har vært flittige). Ca 4.500 av disse vil bli erstattet av de nye (stort sett alléer som får mer nøyaktig plassering). Da blir det igjen 14.000 gamle trær. Siden avskoging ikke er populært for tiden får vi kanskje la dem stå?