Import av Oslo kommune sine kart?

Oslo kommune har en lang rekke kart liggende ute under en NLOD-lisens her: https://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/kart-og-geodata/

Jeg sjekket og så at absolutt ikke alle offentlige toaletter fra offentlige toaletter-kartet ligger inne i OSM, så da tenker jeg at det kanskje er andre ting i andre kart som heller ikke er importert men som burde blitt det. Er det noe som hindrer oss i å importere relevante kartpunkter fra disse kartene?

Takk!

Så lenge det er NLOD så skal det ikke være noe problem med å bruke de kartene som datagrunnlag til OSM.

Jeg ville kanskje linket til både kilden i changesettet og kanskje skriblet et ord på wikien om lisensen og link til lisensen, så andre kan bekrefte at det faktisk stemmer og det ikke blir rot eller tvil. Feks på denne siden her https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Permissions

Virker litt tungvindt å tegne av de kartene så det kan jo hende Oslo kommune kunne lagt datagrunnlaget ut på http://data.norge.no/ eller https://www.geonorge.no/ (hvis de ikke allerede er det?)

Det er innhentet tillatelse fra Bymiljøetaten til å bruke dataene i OSM, dokumentert her: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=63811. I den tråden finnes det lenker for nedlasting av dataene. Det finnes også allerede et kartlag i JOSM for å se dataene i Bymiljøetatens WMS-tjeneste.

Datasettene er for små til at det kreves egne importplaner, synes jeg, så det er bare å importere. Om det er noe som bør diskuteres knyttet til et aktuelt datasett så er det jo bare å ta opp her i forumet.

Jeg kan ingen ting om hvordan man gjør slik import, jeg bare så at det lå fritt lisensierte data der som ikke lå inne i OSM, og jeg tenkte at det var dumt. Jeg håper det finnes en måte å gjøre det på automatisk, så vi slipper å sitte å tegne det over manuelt. Jeg ser de har en WMS, det er vel en slags OPML-feed for kartdata? Kan den puttes inn i et eller annet som trekker ut dataene og putter dem inn i OSM automatisk?

Web Map Service (WMS) er en standard for å overføre kartbilder. WMS støtter .jpeg og .png. Man kan ikke trekke ut noen kartdata med WMS. Kommunen tilbyr derimot en WFS tjeneste. Med den kunne du trukket ut kartdatene i f.eks Qgis.

Den enkleste måten å importere de små datasettene på her er å laste dem ned som GeoJSON. Nyeste versjon av JOSM har fått innebygd GeoJSON støtte! Støtten har tidligere vært tilgjengelig med et plugin.
Det er bare å søke etter det du er interessert på linken NKA oppga i tråden sin: https://hub.arcgis.com/search?source=bymiljoetaten.
Alternativet for å laste ned datasettene som GeoJSON er pussig nok listet opp under “API-er”, og ikke under “Last ned”. Du kan f.eks laste ned datasettet for faste griller fra https://opendata.arcgis.com/datasets/30720052ca4b406c8dd1affe5b2243dc_31.geojson.

Det gjelder i vært fall det Bymiljøetaten har lagt ut som datasett, som var skuffene 14 stykker.
Å gå til Bymiljøetatens ArcGis Feature Server, en proprietær løsning som gjør mye av det samme som WFS, var mer vellykket. På https://geodata.bymoslo.no/arcgis/rest/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/ finnes det 140 lag! Med Qgis kan man også lagre datasettene derfra.

Du må ta i bruk JOSM for å kunne importere disse datasettene, og få litt erfaring med bruk av JOSM.
Si i fra etter hvert om det er spesielle datasett du er interessert i.