Import av ladestasjoner fra Nobil.no

Jeg ønsker å importere ladestasjoner fra Nobil.no til OSM for Norge. Importen vil medføre at antall ladestasjoner dobles fra 1153 til 2346 stasjoner. I tillegg vil det komme tagging om kontakttyper, ladeeffekt, betalingsform osv. som er nesten fraværende i dag.

Les gjerne importplanen, sjekk osm-filen med alle ladestasjonene og gi kommentarer.

Etterpå vil importplanen sendes inn til importlisten før importen kan gjennomføres.

Og her er bekreftelse på at vi har tillatelse fra Nobil til å bruke deres datasett i OSM.

Veldig bra! Jeg gleder meg til vi får noe bedre enn det som ligger i OSM i Norge nå. De er jo aldri på rett sted, har ingen access og ingen sockets eller capacity.

Dette her vil gjøre det til noe man faktisk kan bruke.

Burde name for ladestasjonene heller være bare “Fortum”, “Grønn kontakt” osv. slik som for bensinstasjoner og dagligvarebutikker?

I så fall, kan navnet i operator da brukes for de stasjonene som ikke tilhører en kjede?
Da vil mange stasjoner få navnet på hotellet, “Q-park”, “Oslo kommune” osv.

Det fulle navnet, som egentlig er et slags stedsnavn, kunne legges i branch eller i alt_name for å være søkbart.

Ta gjerne en titt i JOSM (f.eks. i tabellform vha. Data → Tag multiple objects). og gi tilbakemelding.

Som diskutert på #osm-no, må/bør ladestasjonene faktisk ha et navn?

Det er jo et interessant forslag. Kjedestasjonene kunne bare ha navnet på kjeden (siden det står på skiltet på stasjonen) mens de andre stasjonenen kunne stå uten navn.

Et annet innspill på #osm-no var å beholde navnene fordi noen app’er bare viser navnet, ikke også stedet, når man skal søke opp ladestasjonene. For eksempel viser Osmand bare stasjonsnavnet, mens Magic Earth viser både navn og sted.

Så ikke noe opplagt svar her kanskje. Kom gjerne med flere synspunkter, ellers vil jeg også høre om det er kommentarer fra importlisten.

Er det noe nytt på dette? Hvis det er noe jeg kan gjøre for å hjelpe så gjør jeg gjerne det!

Ladestasjonene i Norge ble importert for et par år siden. Det er en god del endringer siden den gang som ikke er importert. Endringene er ikke helt enkle siden flyfotoene ofte er mer enn 1-2 år gamle, så ladestasjonene vises ikke på bildene. Om du ser en ny ladestasjon på Ladestasjoner.no så kan du legge den inn manuelt i OSM.

Så at OSM dataene er litt utdatert, noen Mer stasjoner er tatt over / byttet ut med Eviny. Er det noe jeg kan fikse manuelt, eller er det planer om en organisert oppdatering? Er det noen spesielle tager som linker datasette?

Jeg har gjort noen oppdateringer mellom Eviny og Mer nå, og har gjort en ny kjøring av Nobil-filen med alle ladestasjonene. Filen ligger på samme link som vist i første post i denne tråden. Der ligger også to filer med hhv. 26 Mer-stasjoner og 99 Eviny-stasjoner som ikke er i OSM per nå. Det er bare å plukke stasjoner i filene og legge inn manuelt (i JOSM).