Import av byggnadshöjder (igen)?

Hej. Jag ställde den här frågan för (gissningsvis) 2 år sedan, men utifall att något har ändrats ställer jag den igen.

Som ett led i ett forskningsprojekt har jag beräknat byggnadshöjder för alla OSM-byggnader inom tätorter i Sverige, utifrån Lantmäteriets “Laserdata skog”. Byggnadshöjderna har beräknats med fokus på den tillämpning vi har, vilket innebär att vi tar 90-percentilen av höjderna inom varje byggnadspolygon. Ifall byggnaden är lägre än 4 meter använder vi 98-percentilen.
Detta innebär att det kanske inte blir riktigt samma höjd som motsvarar taknocken, men det finns ju andra osäkerheter med förstås.

Skulle det vara intressant att importera dessa höjder till OSM? För det byggnader som redan har en angiven höjd behöver man ju inte göra något förstås, men det är extremt få som har angiven höjd.

Låter intressant, men allra bäst vore förstås att para ihop detta med en import av Lantmäteriets byggnadsdata när den släpps fri.

Kommer den att bli fri? Den kanske innehåller både byggnadskropp och höjd? I så fall kan vi ju strunta i denna import, absolut.

Om jag inte missminner mig så kommer det att bli fritt under 2025 någon gång tillsammans med ortofoto, adresser, m.m.

2 Likes