Import av badplatser från LM Topografi 50

Nu stödjer koden bounding box begränsning.
Angav bbox för dalarna.
Denna punkt är i norrbotten :slight_smile:


Punkt som är innanför:

1 Like

la upp 5 till som typ är i dalarna :slight_smile:
hade en väldigt bred bbox först men då kom halva gävleborg med :sweat_smile:

Kollade ett par noter (har aldrig kikat på dessa förut). I alla fall var den här (skärmdumpen) lite festlig. Jag hade för mig att just det badet var hyfsat karterat i OSM, men den fick ändå en not…

1 Like

Skälet till det är att swimming area inte är med i overpass sökningen.
Swimming area har vi ingen officiell källa på vad jag vet och det går inte att se i verkligheten heller vad jag vet så det är felaktigt att ha på en badplats.
Det här är min bedömning. Jag vet inte om det är i linje med gemenskapen, i fall du inte håller med, så tar jag tacksamt emot argument.

1 Like

3 nya noter i dalarna efter dagens körning. :smiley:

Så som jag tidigare tytt wikin (och karterat efter) så är det leisure=bathing_place som är den primära taggen som bör användas för de flesta svenska badplatser (tillsammans med t.ex. leisure=swimming_area, natural=beach o.s.v.).

amenity=public_bath, som om jag förstått det rätt det huvudsakligen utgåtts ifrån här hittills, verkar mer vara avsedd för mer “anordnade” badställen (“A facility where you can go and take a bath, e.g. an onsen, a hot spring, a hammam or a thermal bath. It must have something more than just showers, but it may be anything from bath tubs up to large swimming pools.”).

Tycker att wikin är lite svårtolkad kring detta, men det är i alla fall min tolkning.

2 Likes

Minst sagt. Har försökt förstå den artikeln flera gånger, utan att lyckas. Det som är klart är ändå att amenity=public_bath inte är det som vi brukar kalla badplatser.

Här är ett exempel som jag har taggat amenity=public_bath. Tror att det ska vara korrekt. Way: ‪Bälingebadet‬ (‪174313861‬) | OpenStreetMap

2 Likes

För referens om någon undrar så handlar det om följande sidor:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Swimming_and_bathing
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dpublic_bath
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure%3Dbathing_place
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure%3Dswimming_area

1 Like

Jo, jag håller med :confused:

En liten anekdot från Kumla, där det finns ett fd grustag som nu är vattenfyllt, och där folk badar. Säbylundssjön (OpenStreetMap). Det kan man tycka är en badplats. En skylt hade också kommit upp där, vet inte på vems bevåg.

image

När… hmm… nån kommunal nämnd som ansvarar för badplatser fick reda på det, åkte skylten ner illa kvickt. “Kommunen kan inte garantera vattenkvaliteten här. Vi kan inte hindra folk från att bada, men nån badplats är det inte”.

Hur ska en sån taggas? Nu är den otaggad. Sjön finns, stranden finns, badmöjligheter är otaggat.

  • public_bath
  • bathing_place
  • swimming_area
2 Likes

Hamnar lite off-topic från tråden, men min tankegång:

Det är definitivt inte en public_bath (är inte tillräckligt iordning gjord).

Det verkar inte som att swimming_area passar heller, då den ska vara “officially designated”.

Kvar blir bathing_place, för vilken det står “Note to use this tag it has to be verifiable for others that this is a bathing place, i.e. there has to be a sign as a minimum.”. Skulle nog tolka det som att det “måste vara identiferbart på plats på något vis”, snarare än “måste vara identifierbart på plats med en skylt” vilket är den ordagrana översättningen.

Jag hade nog valt bathing_place, den är “minst fel”.

1 Like

Som ni ser i historiken för de sidorna är det mig som har lagt till det om att bathing_place ska kunna verifieras på plats. :smiley:

Det är nu 3 år sedan och ingen har före denna tråd diskuterat de ändringarna vad jag vet.
Det grustaget som ni nämner här går inte att verifiera på plats för det finns inget som är iordningställd. Dvs det liknar en krök i en älv där folk brukar bada.

De vi kan göra då är att lägga in sanden, stigen dit, etc., men vi lägger inte in bathing_place för det går inte att verifiera.

Ett annat case:
Finns badplatsen med i kommunens lista över badplatser eller liknande men skylt saknas på plats då har vi ett problem som nog bör lyftas med kommunen. Det bör sättas upp en skylt som minimum kan jag tycka på badplatser.

1 Like

Jag har nu gått igenom ett antal noter och kollat upp kvaliteten på redigeringarna. Överlag känner jag mig nöjd, men jag önskar att ni lägger in stigar och vägar till badplatserna om de syns och om de inte syns, skapa gärna en not så att nån kan fixa det.

Alla badplatser måste ju gå att komma till med minimum en stig tänker jag.

Hm, funderat lite mer, och skulle nog säga att en bra taggning för en badplats som beskriven (inte officiell, ingen skyltning, men mer eller mindre “allmänt känd”) skulle vara leisure=bathing_place + informal=yes. Vad tror ni om det?

Det avviker möjligen lite från “kartera det som syns i fält”, men tycker ändå det är befogat.

Moderator: Skulle nog vara bra att bryta ut de inlägg som diskuterar taggningen bryts ut till separat tråd om möjligt

1 Like

För mig känns det som det saknas en tag eller att leisure=bathing_place är för strikt med sitt krav på skylt. Jag stötte på problemet vid Way: ‪Linkudden‬ (‪103223773‬) | OpenStreetMap där Länstyrelsen beskriver att klipporna är lämpliga för bad men det finns ingen skylt på plats. För mig vore det trevligt om det gick att hitta de lite mer informella baden.

1 Like

Ddet låter som en bra ide.

Men då uppkommer frågan var ska vi dra gränsen?

Vill vi ha informella badställen överallt?

Vill vi ha minst en källa på noden där stället omnämns?

Nu har 54 noter stängts :star_struck:
Det finns inga flera att lägga till i dalarna och 99 noter är öppna.

Är det något annat område ni önskar prioriterat?
Ge mig isf gärna en bbox från Bounding-Box Auswahl

1 Like

Tycker det fortfarande bör finnas någon minimumnivå, men den kan nog vara ganska godtycklig.

Men konkreta exempel som jag tycker uppfyller att inkluderas:

  • Badplats som är allmänt känd (typ att alla som bor i närheten känner till den)
  • Har ett vedertaget namn
  • Lämpar sig väl för bad (mer än omkringliggande omgivning), t.ex. för att det går en stig just dit, eller för att det är en bit strand vid en sjö som i övrigt är omgiven av vass
  • Används regelbundet som badplats

I 99% av fallen där ett av ovan punkter uppfylls så uppfylls nog samtliga.

2 Likes

12 posts were split to a new topic: Badplatser/Wikidata

@Wulfmorn skulle du kunna dela tråden med diskussion som börjar här om hur vi taggar badplatserna också?

Är det inte samma topic då? Vi behöver väl inte 2 badplatstrådar :slight_smile:
Dessutom måste du ändå avklara taggingen innan du fortsätter med importen, så det är bättre om det är samma tråd som sekvensiellt går igenom alla stegen.

1 Like