Implicita trafikregler i Sverige

På vägar förutsätter man vissa accesregler, som gäller utan att man explicit taggar dessa på vägen.

För Sverige gäller:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Sweden

1 Like

Det är jag som har fyllt i den efter bästa förmåga.