ik wil "illegale" import opbiechten

Hallo iedereen,

Ik moet mij vandaag richting het biecht hokje begeven. Ik heb een import gedaan zonder deze te overleggen.

Op 25 september 2014 was ik aan het werk in Lelystad en moest iets opzoeken op de site van de gemeenten. Daar vond ik een shape-file met bomen. Deze dataset heb ik geopend in josm en even kort bekennen. Ik heb toen de kwaliteit voldoende bevonden en de license (cc0) goed gekuurd. Ik heb toe op de upload button geklikt en een kleinen anderhalf uur later stond heel Lelystad vol met bomen. https://www.openstreetmap.org/changeset/25672210

Ik vond toen al dat eigenlijk alle bomen gecontroleerd moesten worden en heb dat geprobeerd maar met 36000 bomen is mij dit niet gelukt en heb het toen gelaten.

In maart 2015 kwamen de eerste problemen iemand had een typo gevonden en ik heb toen met een machenical edit alle “hight” van mijn bomen aangepast.

Vandaag kreeg ik een bericht van user die vragen stelde bij de grootte hoeveelheid bomen in Lelystad. Ook stelde hij vraagtekens bij de kwaliteit en de wijze waarop ik deze import heb gedaan.
Naar wat onderzoek van zijn kant zijn er een paar conclusies getrokken:
Er is een nieuwe versie van de dataset op de website van de gemeente Lelystad die maar liefst 44000 bomen bevat. Maar of dat deze van beter kwaliteit zijn is niet bekend. Het grootte voordeel van deze data set is dat er informatie over het type boom en de hoogte beschikbaar is.

Ook zijn er bomen ingetekend in het bgt die correct maar nog niet compatible met de osm license.

Dus is nu de vraag wat ik met deze situatie aan moet. En heb dus de volgende oplossingen bedacht:

Alle bomen weghalen die niet gecontroleerd zijn.
Alle bomen weghalen. Het is deel van een “illegale” import
Alles controleren op basis van de 2016 luchtfoto’s.
Wachten op het bgt en dan daar de bomen uithalen.

Ik hoor graag wat jullie denken.

En ook wil ik mijn excuses maken voor deze import. Dit soort import maken meer werk dat dat ze wegnemen. Na 2 jaar intensief mapen zie ik dit nu in.

Met vriendelijke groet,

Wvdp

Excuses aanvaard.

Ik moet zeggen dat ik, zonder de situatie ter plekke te kennen, je werk er best goed uit vind zien. Ook denk ik dat de gemeente Almere de data zelf goed gecontroleerd heeft. Overheden onderwerpen al hun bomen namelijk iedere 3 tot 5 jaar aan een visuele veiligheidscontrole. Je zou kunnen nazoeken wanneer de gemeente voor het laatst een VTA(Visual Tree Assessment) heeft laten uitvoeren, dan weet je hoe actueel de data is.

Dat er dan waarschijnlijk alsnog een paar niet bestaande bomen op de kaart staan is wel te vergeven. Problematischer is dat er geen plan is om de data actueel te houden. Het zou mooi zijn als je iedere keer als de gemeente een VTA controle heeft laten doen het bomenbestand kan vergelijken met de actuele data.

Respect voor het bespreekbaar maken.

Ik was degene met een vraag over de import, meer was ik geïnteresseerd, hoe het gecontroleerd was. Vooral zijn methode cwms.cc/trees.
Op een plek werd door een andere user bomen verwijdert, bij een enigszins misplaatst parking, waardoor er bomen verwijdert waren.
Tevens zag ik enkele bomen op een ouder gebouw staan. Gevolg de vraag. Hoe gecontroleerd?

De import van user.
Daarnaast heb ik de opendata van Lelystad bomen shape file opgehaald, blijkbaar een nieuwere versie dan de user gebruikte. Veranderingen in bomen.
Daarnaast ter vergelijking BGT vegatatie opgehaald met point bomen.
Conclusie: BGT boomnodes liggen precies op de plaats, waar je de stam verwacht op de Luchtfoto actueel.
User import boomnode wijkt hiervan af, gps lat lon.
Nieuwe opendata gps lat lon boomnodes wijkt af, ook ten opzichte van user import is een afwijking.
Deze afwijkingen zijn overal niet gelijk.

Met de komst van de BGT verwacht ik ook dat er een kwaliteit verbetering is doorgevoerd, wat betreft de plaats van de boom, die niet verwerkt in de opendata files van de Gemeente Lelystad.

Omdat de import al wat langer geleden is zullen er meer conflicten zijn wat terugdraaien niet eenvoudiger op word.
Ik kreeg de changeset niet geladen met de JOSM revert tool. Wilde zien hoeveel conflicten er waren.
Is die dan te groot?

Ik vindt het moeilijk om een antwoord op zijn vraag te geven, wat moet hij nu doen en hoe.

Je kunt in overpass ook zoeken op alle objecten laatst gewijzigd door een bepaalde gebruiker, misschien is dat een redelijk alternatief?

http://overpass-turbo.eu/s/ne2

Dat had ik even later ook gedaan.
Alle natural=tree in Gemeente Lelystad, 46283 waarvan 36424 met user=wvdp als je in JOSM een filter aan zet met user:wvdp

Of in JOSM alles selecteren en dan in de lijst autors kijken.
Kan je per naam, aanklikken autors. De objecten bekijken.

Dan zie je dat Walter Schlögl 2670 object aanpassingen gedaan heeft. Walter heeft spieces omgetagd naar genus

Stereo_ repair 6881 object aanpassingen , dit was een revert betreffende een mechanical edit spieces name door andere.

Skywave 171 vooral bomen die 6 jaar geleden er al in gezet zijn en nu dubbel zijn.

etc.

Bomen liggen goed (nagenoeg goed i.v.m. BGT) ander wijken af en er zijn missers.
Moeilijk in te schatten, wat de verhouding is.

Ik vroeg mij af doet een mapper on the ground het beter, gps bij boom, waypoint vastleggen en invoeren.

In het verleden heb ik een dorp met behulp van survey, bomen tellend, een aantal bomen met gps vastgelegd aan de hand van Bing en AHN Actueel Hoogtebestand Nederland.

Wanneer ik nu kijk, hetzelfde dorp in vergelijking met luchtfoto 2016 en de BGT vegetatie bomen, kom ik nagenoeg dezelfde afwijkingen lat/lon tegen ten opzichte waar ik de node voor natural=tree heb neergezet.
Kwaliteit ligging BGT zal per Gemeente verschillen. Hier ook missers.

Heb ik het beter gedaan als de import ligging, nee, niet echt, op een paar grote missers na die met zo’n groot import bestand mee komen.

Wat ik zie ten opzichte van AHN, dat bij BGT een rij bomen het zomaar kan voorkomen dat twee bomen goed staan en de ander twee uit lopen. AHN is in dat opzicht best wel handig. Vooral als de bomen jonger zijn niet zo’n brede kruin hebben. Dus oudere AHN in wat eerdere nieuwbouwwijken kan helpen
De ortho IR luchtfoto helpt bij herkennen van de bomen.

Ik denk, dat ik er geen probleem mee zou hebben, als het blijft staan.
Maar wanneer er overheidscodes aan de node gehangen zijn is het makkelijker te controleren. En data beter te linken.

Enige controle links en rechts is gewenst.
Skywave en andere, die kunnen er dubbel in staan.

Ik ga deze bomen binnenkort updaten met de BGT. Dan worden ze onder andere voorzien van bronvermelding en identificatienummer voor updates in de toekomst.

De oorspronkelijke bomendata van de gemeente heeft CC-BY-4.0 gekregen als licentie nu:
https://data.overheid.nl/data/dataset/47502-bomen-en-bos-lelystad

Wel jammer dat de BGT geen verdere informatie over de bomen zelf heeft. De bomendata van de gemeente heeft die wel, maar dan weer geen identificatie. :confused:

Dat is wel apart als hij eerst CC0 was.

Zo doen we het in Leeuwarden ook met de monumentale bomenset (alleen wordt die niet in zijn geheel geüpload, eerst maar eens zien of de boom er nog staat).

Neem je de soort ook mee in de update?

Het is ook best jammer dat ze het veranderd hebben. Het is nu niet zomaar meer gebruiken zonder bij de gemeente aan te kloppen voor toestemming.

In de BGT ontbreekt die volledig. Daarom is het doel om zoveel mogelijk de bestaande informatie over de soort en hoogte uit de oorspronkelijke import te behouden.

Veel bestaande bomen zijn opnieuw ingemeten en daarom op de kaart aan de wandel gegaan. Deze worden zoveel mogelijk verschoven naar de positie waar ze nu zouden kunnen staan. Dit moet ook het probleem van dubbele bomen uit meerdere datasets oplossen.

Even het aantal bomen bekeken

Het aantal bestaande bomen in de gemeente: 46267
Het aantal bomen voor de gemeente Lelystad in de BGT: 55134

Na de geplande import:
25420 bomen nieuw uit de BGT.
29714 bestaande bomen voorzien van BGT tags.

Dan blijven slechts 16553 bomen over die handmatig gecheckt moeten worden. :stuck_out_tongue:

Zonder me met de import in zijn algemeenheid te willen bemoeien en de discussie of een boom op de centimeter nauwkeurig geplaatst is - rekening houden met de continental drift: ik zie veel bomen in landuse=forest geïmporteerd.

Mijn mening is dat we dit niet moeten willen; een forest is per definitie opgebouwd uit bomen en hiermee zien we door de bomen het bos niet meer.
Losse bomen behoren imho niet in een landuse=forest gemapt te worden; hoogstens unieke bomen als een duizend jaar oude eik waar een toverfluit uit gemaakt is.

Mijn voorstel is om ‘gewone’ individueel geïmporteerde/gemapte bomen rücksichtlos uit forest te verwijderen.

Gelukkig valt het in Lelystad reuze mee met losse bomen in bossen. Ik ben daar ook niet zo’n fan van. Voel ook niet de behoefte om voor meer gemeenten zomaar bomen te gaan importeren.

De meeste van de 16000 bomen ga ik zover het kan automatisch verwijderen. Alles bij elkaar heeft de BGT zo’n 35000 verwijderde/oude versies van bomen. Grote kans dat zo’n boom in het verleden daar ooit bij gestaan heeft.