IJzeren Rijn als name tag?

Aardige wet, maar die lijkt zich vooral te richten op de revitalisering van het ongebruikte / afgebroken stuk spoor en niet over het traject Weert - Roermond.
Het betoog van @SekeRob waar een aaneenschakeling van trajecten tot een railwaycorridor kan leiden lijkt me dan beter.
Analoog aan een (fiets)route die uit een aaneenschakeling van verschillende straten met ieder hun eigen naam kan bestaan. De naam van de route wordt dan ook niet de naam van de straat.

Hoe meer je erover leest hoe lachwekkender de zeepserie wordt. Gaat domweg niet meer gebeuren.

Voor wie nog twijfelt wat precies de IJzeren Rijn is, hier de toelichtende nota.

En hoe staat het er in de praktijk mee? Is er al enig zicht op naambordjes langs de rails?
PS de Belgen en Duitsers zien er praktisch ook weinig heil meer in, en alle partijen hebben prima alternatieven die ze ook niet willen bedreigen… maar de diplomatie zal er tot ver na de klimaatapocalyps mee doorgaan. Ik zou de beoordeling voor OSM baseren op veldwaarnemingen.

Toen schoot het me weer te binnen, de Betuwelijn ofwel Betuweroute - Wikipedia

Na alle argumenten gedeeld te hebben nu dan maar een stemronde:

Name tag weg of niet
  • De name-tag IJzeren Rijn tussen Weert en Roermond kan verwijderd worden
  • De name-tag IJzeren Rijn tussen Weert en Roermond dient gehandhaafd te worden

0 voters

En wat dan Martin?
Aan deze discussie hebben 5 mensen deelgenomen, gaan die bepalen hoe alle andere mappers dat stukje spoorweg moeten noemen?

1 Like

Dat denk ik niet Marc. Ik weet ook niet wat je met alle mappers bedoelt, maar als een overduidelijke meerderheid zich voor een optie uitspreekt (geen discussie over overduidelijke meerderheid graag), dan kan in ieder geval voor het stukje Weert - Roermond duidelijkheid ontstaan. Ik vind, uiteraard, dat je niet het werk van anderen botweg moet verwijderen (vandalisme en overduidelijke fouten uitgesloten), maar als in deze poll 90 % van, zeg, minstens 10 mensen, zich uitspreekt voor A of B, schept dat duidelijkheid. Ik was dit topic aangegaan met de vraag wat “alle mensen” vinden van de bewuste name-tagging en na het uitwisselen van vaak achtergrondinfo, hoe interessant ook, zag ik geen duidelijke consensus of voorkeur, vandaar de poll.
Alle mappers, behalve deze vijf, vinden het onderwerp niet relevant of is het überhaupt niet opgevallen; wat is er dan mis als deze vijf (liever iets meer) tot consensus komen voor dit stukje spoor?

Nee, maar ze kunnen wel inschatten of dat stukje spoorweg in het veld daadwerkelijk die naam heeft.

Een discussie die op 10 juli begint op 13 juli al als afgerond beschouwen is veel te kort door de bocht en geeft lang niet iedereen de kans daarop te reageren. Mensen zijn op vakantie, lezen het forum niet iedere dag (met heel gegronde redenen) of waren om andere redenen niet in staat om te reageren.
En hoewel jouw voorstel niet echt een ‘proposal’ is (zoals OSM dat kent), de meeste proposals hebben een doorlooptijd van maanden…
[edit: typefout]

Wat er daarna volgt is dus niet van toepassing. Maar wat meer tijd nemen kan geen kwaad.

Het stuk spoor tussen Weert en Roermond heet net zozeer IJzeren Rijn als het stuk spoor tussen de Belgische grens en Weert en het voormalige stuk spoor tussen Roermond en de Duitse grens.

Als je een voorstel in stemming wilt brengen, werk dan een algemeen voorstel uit hoe je de taggingrichtlijnen voor spoorwegen in Nederland wilt aanpassen, want de huidige tagging van de naam past prima binnen de huidige richtlijnen.

Ik ben het met Jeroen eens dat dit dan wel consistent toegepast moet worden. Dus als IJzeren Rijn niet in de name-tag mag, zal dat ook voor andere spoorwegnamen gelden.

Er wordt gevraagd om naambordjes, maar volgens mij staan nergens namen van spoorwegen op bordjes. Deze zul je alleen in documenten tegenkomen en eventueel in de naam van horeca-gelegenheden aan het spoor.

De discussie over enorme relaties voor spoorwegcorridors ging over TENT-corridors. Dit zijn stelsels van wegen, spoorwegen en waterwegen, waarin door de EU wordt geïnvesteerd omdat het belangrijke schakels van Europees belang zijn. De IJzeren Rijn is wel een enkele spoorlijn (Antwerpen - Mönchengladbach), waarvan enkele delen buiten gebruik zijn.

Op een deel van het traject rijden andere treinen, waarvoor de benaming IJzeren Rijn niet van toepassing is.
Op een ander deel: “zijn in het voorjaar van 2018 over het tracé tussen Roermond en de Duitse grens op nagenoeg alle overwegen de sporen verwijderd.”

Er is dus zelfs geen railverbinding meer. Als er ooit weer een lijn komt, gaat die over nieuw spoor lopen, en het (in dat geval wsch tunnel-)traject moet nog bepaald worden.

Hier in Zuidplas staat trouwens nog een spoorlijn op de kaart waar helemaal niets van over is. Zelfs het oude stationsgebouw, wat nog een tijd als horecagelegenheid “Perron” door het leven ging, heet nu anders, ongerelateerd aan welk spoor dan ook.

Van het Duitse Lijntje zijn stukken verdwenen, maar grote delen worden toeristisch/historisch onder die naam nog in stand gehouden. De stukken met rail zijn “disused”; als er fiets- of wandelpad voor in de plaats is gekomen heet het pad vaak Duits Lijntje.

Dat vind ik toch van een heel andere orde.

Veel last heb ik er ook niet van als de werknaam op de kaart staat terwijl het in het veld niet te vinden is, maar het is toch een beetje “liegen met de kaart”.