Iemand verstand van seamark?

Ik kom in Friesland een jachthaven tegen met de volgende tags:

3dshapes:ggmodelk=23
landuse=harbour
leisure=marina
name:nl=Meinesloot
name=Tusken de Marren
natural=water
seamark:harbour:category=marina
seamark:name=Tusken de Marren
seamark:type=harbour
source=3dShapes

Is het niet erg overdreven al die tags? Bovendien geeft osmose een foutmelding dat er een conflict is.
Kan ik me voorstellen want er is twee keer sprake van een harbour, twee keer van een marina en het is ook nog natural=water.

Bij een andere jachthaven zie ik op de polygoon natural=water en binnen de polygoon een node met leisure=marina en name=Jachthaven…
Die jachthaven wordt prima weergeven.

Waar zijn die seamark tags voor nodig? Is dat voor een bepaald type kaart. Een waterkaart bijvoorbeeld?

René

seamark tags zijn voor OpenSeaMap.

Het conflict heeft niets met die seamark tags te maken. Als je ze weg haalt komt er bovendien toch wel weer een Duitser voorbij die ze terugzet.

Iemand op de tagging lijst heeft ooit bedacht dat een marina niet alleen het water is, maar ook de kade, de botenloots, etc. Dus heeft men de definitie aangepast. Osmose volgt braaf alle nieuwigheidjes op tagginggebied en heeft dus een test voor de combinatie leisure=marina en natural=water. Er is geloof ik ook een algemenere test voor de combinatie landuse= en natural=

Edit:
Ook landuse=harbour hoort trouwens niet alleen het water te omsluiten, maar ook de kades enzo. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Harbour

Ik heb even wat uitgeprobeerd. Een polygoon met alleen de tag leisure=marina wordt helemaal blauw. Als de gebouwen en de kades daar bij horen, dan staan die dus allemaal onder water. Al die overbodige tags gooi ik weg. Ik zie wel wat er van komt.

Ik weet niet hoe je het hebt uitgeprobeerd, maar alleen leisure=marina wordt een blauwe tweekleurige lijn. Dit is de code uit de style sheet en zoals je ziet heeft de marina geen polygon-fill.


 [natural = 'lake']::natural,
 [natural = 'water']::natural,
 [landuse = 'reservoir']::landuse,
 [waterway = 'riverbank']::waterway,
 [landuse = 'water']::water {
  [zoom >= 6] {
   polygon-fill: @water-color;
   polygon-gamma: 0.75;
  }
 }


#marinas-area {
 [zoom >= 14] {
  a/line-width: 1;
  a/line-offset: -0.5;
  a/line-color: blue;
  a/line-opacity: 0.1;
  a/line-join: round;
  a/line-cap: round;
  b/line-width: 3;
  b/line-offset: -1.5;
  b/line-color: blue;
  b/line-opacity: 0.1;
  b/line-join: round;
  b/line-cap: round;
  [zoom >= 17] {
   a/line-width: 2;
   a/line-offset: -1;
   b/line-width: 6;
   b/line-offset: -3;
  }
 }
}

Dat zou dan een probleem van de renderer zijn, maar dat is zeker geen reden om al die tags zomaar weg te gaan gooien?
Zeker niet als je geen verstand hebt van zeekaarten, want wie weet maakt er iemand gebruik van die tags die jij overbodig vind.

Ik heb zelf de op de binnenwateren en op zee gevaren. Lijkt me sterk dat een jachthaven in Akkrum al deze tags nodig heeft.
Het enige wat sommige gebruikers interesseert is de diepte van de haven en de max. lengte van het schip dat er naar binnen kan.

Ik zou me daar gewoon niet druk over maken, als ik zie hoeveel tags er op sommige fietspaden wordt gezet (zie bv Lübeck) :wink: