Λειτουργεία υου ID Editor

Στη μπάρα εργαλέιων του ID Editor υπάρχει ένα κουμπάκι με το σχήμα τριγώνου που περιέχει ένα θευμαστικό.
Είναι ένα εργαλείο εντοπισμού “λαθών” στους χάρτες. Όποιος έχει τη διάθεση, ακόμα και να μην χρησιμοποοιεί τον ID Editor, ας μπει να διορθώσει κάποια μικρολάθη που εντοπίζει αυτή η λειτουργεία.

.

1 Like