ID editor, discussie, mogelijk stil leggen.

Nu na het bos revert topic, zet ik wederom vraagtekens bij de ID editor.

Ik ben geen ID editor user, dat voorop gesteld.

Wat naar voren komt is het verdwijnen van relaties, vanwege dit punt ben ik eens in de ID editor gaan kijken.
Herkenning van een probleem, uit zich in een vraagstelling, waarom?

Hoe goed zijn relaties zichtbaar binnen het scherm.
Hoe snel valt het je op dat een relatie op het selecteerde zit.
Hoe goed zijn relaties te bewerken.

Veld Bewerk:

Alles wordt bewerkt in het linker schermdeel (venster), met een uitklap methode, heb je teveel uitgeklapt staan mis je wat er onder in venster. Door scrollen zichtbaar.
En krijg je de schuifbalk functie(scrolen). Wat je frequent moet gaan bedienen om de onderste data te zien en die onderste data zijn juist de relaties of die aanwezig zijn.
Je moet teveel met de schijfbalk schuiven (scrollen) bij elke sessie dat je doet om te controleren of daar relatie tags aanwezig zijn.
Vergeet men te scrollen en dus te controleren?
Verlies je het overzicht.

Alles is behoorlijk wijd uitgevoerd, zodat schuifbalk eerder gebruikt moet worden.

Wil je een relatie aanpassen, zelfde venster, nu relatie, zelfde uiterlijk, hoe zie je welke wegen op de kaart tot een relatie behoren, met de muis in het venster over veldweg fietspad, licht op de kaart de weg niet op, druk je op veldweg, dan krijg je het bewerkingsvenster voor die veldweg, hoe kom je dan weer bij het relatie bewerkingsveld.

“Alle velden”, geeft niet aan dat er een relatie op die node/way zit.

Veld selecteer:

Een route, selecteren, je ziet niet welke route je kan selecteren op de kaart, lastig

Ik vraag me dan ook af de functie Alle velden of die onderaan moet komen te staan!
Vanwege controle oogpunt.
Als ik kijk in JOSM naar lettergrote en vrije ruimte, heb ik daar moeite mee, nee.
Je mist bij ID editor al ruimte door browser panel en dan nog de kop Openstreetmap, zuiniger om gaan met de ruimte

Om een hele relatie te zien, bijvoorbeeld en fietsrelatie, moet je uitzoomen, maar dan laat de editor geen data meer zien.
Een geselecteerde relatie wordt niet zichtbaar bij uitzoomen.

Nu na een kleine sessie, ga ik maar gauw weer naar JOSM.
Is JOSM feilloos, nee.

ID editor heeft de potentie om het overzicht te laten verliezen, maakt zaken niet in een oogopslag inzichtelijk.
Relaties moeten in zijn geheel zichtbaar kunnen zijn.

Stelling: Als het bewerken van relaties niet op orde is. Dan hoort ID editor niet opengesteld te worden voor het grote publiek.

Is dat een reden voor stillegging, …

Maar wel een punt van aandacht.

Waarom gebruiken we een kaart, om ruimtelijk inzicht te krijgen, en nu kan je met ID editor alleen op de vierkante kilometer werken. Een tegengestelde beweging.

Mijn steun heb je, dat hoeft geen betoog.

Eens… de grootste schade ontstaat door Id… potlatch2 laat altijd nog de relaties zien.

Eens!

Van de Github site:
https://github.com/openstreetmap/iD

Doelstelling niet gehaald.

Ik heb ook een testje uitgevoerd met Id. Bevindingen:

  1. Id is een fantastische editor, hulde aan de ontwikkelaars
  2. Id verbiedt het deleten van een way met een relatie
  3. Id verbiedt het disconnecten van ways als een relatie daardoor verbroken raakt

Maar ongelukkigerwijs maakt Id het de onwetende mapper wel heel gemakkelijk om dit probleem te omzeilen:

  1. Id raadt aan (zo kan je het echt wel stellen) om de relatie van de way te verwijderen
  2. Bingo, nu kan je lekker verder.

Conclusie: een mapper weet dat hij iets kapot maakt. Kennelijk is de betekenis van dit alles hem of haar onvoldoende duidelijk.

Oplossingen:

  1. Id ontraadt in duidelijke bewoordingen het deleten van relaties.
  2. Id maakt het deleten van relaties onmogelijk

Ik ben op dit moment maar even voor 2). Als er iedere nacht een roedel wilde zwijnen door mijn tuin dendert, dan plant ik niet iedere dag nieuwe viooltjes, maar begin ik met een hek en ga dan met ze in gesprek :D.

Misschien moeten we een issue aandragen. Er zijn al diverse open issues die te maken hebben met relations die stuk gaan. Zoiets als “Prevent save’s that will break or delete or fork a relation”… Goed idee? Anders formuleren? Ik wil dat wel doen.

Dat kunnen we doen, …eerst maar eens horen, wat andere hier van zeggen, Stelling.

Ik had ook al menig issue gelezen, vele raken het probleem, een editor heeft daar een verantwoordelijkheid naar bestaande data.
Ik kan nergens vernemen, dat het punt voorrang heeft. Als major issue.

oplossing 2: is een variant, maar kunnen ze dat morgen invoeren?

Gevolg is dat vele van jullie die zich met relaties bezig houden constant gemaakte fouten aan het verbeteren zijn.

Ik vroeg me nu wel af wat onder basic tasks vallen, ik heb het proberen te zoeken, maar kom er niet uit. Of het aanpassen van relaties daar onder valt.

Zo niet wie besluit dat de ID editor gebruikt mag worden voor upload naar OSM database.

Is dat de website groep (github), die de ID editor op de openstreetmap pagina zet.
Moeten we daar eigenlijk dit probleem kenbaar maken
https://github.com/openstreetmap/openstreetmap-website
Een ander punt van aandacht is de openstreetmap website.
Het plaatsen van ID editor als eerste optie om te bewerken. Is dwingend, menselijke eigenschap, daar word voor gekozen.
Een keuze van de website. Zelf had ik daar liever gezien JOSM aanbevolen.