Ice rink / schaatsbaan

Verschillende schaatsbanen zijn getagged, maar dan slechts het waterbasin met de naam van de operator / beherende instantie of vereniging.
Horen de randen met opstallen (koek en Zopie) er dan ook niet bij ?
Of de omringende sloten die voor de aanvoer zorgen ?

Ik beperk me doorgaans tot het schaatsveld zelf, de leisure=pitch dus: https://www.openstreetmap.org/way/981932566

leisure=ice_rink lijkt met de huidige definitie op de wiki niet zo geschikt voor onze buitenschaatsbanen. Als die definitie breder getrokken wordt dan zou die wel voor het hele terrein gebruikt kunnen worden in aanvulling op de pitch (de sloten zou ik buiten beschouwing laten, die horen niet exclusief bij de schaatsbaan), maar ik weet niet of het nodig of wenselijk is voor seizoensgebonden schaatsbanen.

Jeroen, vaak is het slechts een bedijkt weiland, voorzien van (herkenbare)lichtmasten, met opstallen er aan van een vereniging. Het gras blijft weiland voor jaren helaas en als je het ziet weet je wat je ziet (verlichting) voor schapen, nou nee.

Is het een idee om een polygoon om het hele gebeuren te trekken en te taggen met
leisure=sports_centre
sport=ice_skating
seasonal=winter
name=*

Die lijkt me wel, de Engelstalige OSM Wiki is niet gebaseerd op dergelijke laaglandse pleziertjes, maar is een update dan geen goed idee Jeroen ? Door te roepen dat staat er niet in maak je de kaart niet rijker en completer.

Ik constateer dat de huidige definitie van leisure=ice_rink (waar je in de titel naar refereert) niet overeenkomt met waarvoor je hem nu beoogt; dat is ook waar je feedback op vraagt. Je toon komt op mij zo niet erg constructief over.

Of je de definitie op kan rekken moet je niet eenzijdig willen besluiten. Daarvoor kun je het beste eerst eens vragen of dit geschikt is, of er een alternatief is, of dat een nieuwe tag gewenst is. Andere mappers zullen een ander beeld hebben bij wat een leisure=ice_rink is. Met name deze zin is problematisch:

Omdat het doorgaans een seizoensgebonden toepassing is met minimale faciliteiten eromheen (vaak ook seizoensgebonden) kun je je ook afvragen of alleen de leisure=pitch niet volstaat. Ik heb zelf bij de schaatsbanen die ik ingetekend heb nog geen behoefte aan gehad om ze op te schalen naar een volledig sportcomplex.

of tegen wolven ?