Hvordan legge inn busstopp i forbindelse med gangvei/fortau/bilvei?

Se bilder her og her, som viser to busstopp med tilhørende gangvei/fortau. Nedenfor er et bilde som viser hvordan disse veiene er lagt inn i Elveg-data (OSM-data er mangelfulle her). Piler viser retningen jeg tok bildene i, og “sirklene” viser busstoppene. To spørsmål:

  1. Gir Elveg-dataene mening mtp. hvordan gangveiene er tilknyttet bilveien?

  2. Hvordan bør busstopp-noden legges inn i forhold til gangvei/bilvei? Skal noden midt mellom veiene, altså i de røde områdene jeg har tegnet? Mener å ha sett at busstoppnoder generelt skal plasseres på siden av veien, og ikke som en node på veien, regner med det er dettte vi gjør i Norge også.

Jeg har ikke tilgang til å se bildene dine.

Men det å plassere bussstopp-noden på millimetern riktig er vel uansett ikke noe stort poeng, så lenge den ligger veldig nær der den er i virkeligheten.
Jeg har pleid å sikte på skuret eller skiltet hvis det er synlig, evt. å legge noden midt i lomma.

Har oppdatert innlegget nå med bilder. Jeg er ikke interessert i å plassere det kvantitativt 100% korrekt, mer kvalitativt - spesifikt hvordan det skal være i forhold til bilvei og gangvei. Mener å ha sett at det vanligste er å plassere det som en frittstående node på siden av veien, vil bare vite at jeg også gjør det riktig i forhold til tilhørende gangveier som f.eks. slutter ved busstoppet.

Nja, sånn passe. De grønne strekene er i Elveg tag for Fortau, og det brukes ikke så ofte. Jeg har oversatt det til highway=footway, footway=sidewalk, som er fornuftig bruk der et fortau svinger litt ut fra veien det hører til (der fortauet går langs veien tagges det som en egenskap på selve veien, men dette ligger ikke i Elveg-data). Her er det kanskje mest lagt inn for å sikre ruting for gående (så de kan komme på gang- og sykkelstien og så fortsette til fortauet langs veien). Som du ser har jeg lagt inn en note-tag på fortau, for jeg har vært usikker på hvordan det brukes i praksis (har bare sett på noen eksempler). Det som er mindre fornuftig i Elveg-dataene her er at deler av fortauet har fartsgrense 50 km/t.

Jeg har stort sett sett noder på siden av veien i Norge. På wikien er det beskrevet noen mer avanserte systemer med forskjellig node for oppholdssted for folk og stoppested for bussen, alt bundet sammen i en relasjon hvis jeg husker riktig. Når busstoppet ligger på siden av veien istedenfor på veien er det ganske enkelt å se hvilken kjøreretning stoppet gjelder for.

Noe spesifikt du ville endret? Greit om communityet gjør ting konsekvent. Skal gang- og sykkelveien, som på sett og vis slutter på busstoppet, bare slutte som en blindvei uten å være koblet på veien? Merk for øvrig at det ikke er noe overgangsfelt her. Et annet eksempel som også slår meg som litt underlig på samme måte, er dette. Her er busstoppet ved motorveien, og det er ikke noe fortau noe sted - likevel er den grønne linjen (som ser ut til å være selve passasjer-området av busstoppet) koblet på motorveien. Bør det være slik - eller bør det være motsatt - eller spiller det liten rolle? Og igjen, skal busstoppet være en frittstående node som ikke er koblet på verken gangveien eller bilveien? (I OSM per i dag er den koblet på enden av gangveien her, som ikke er koblet på motorveien.)

Enig. Så jeg bør legge inn busstoppet mellom bilveien og gangveien?