Høyde meter på vann/innsjøer

Jeg tagger stier osv. En ting jeg lurer på er hvordan legger man inn høydemeter på vann/innsjø ?
Å bruke “ele” fungerer ikke

hvorfor funker ikke det? ele=* på natural=water er riktig måte å tagge høyde over havet på sjøer.

Takk for respons.
Sjekk Guritjern som jeg allerede har tagget for 1 år siden.

Ele ligger der det: Way: ‪Guritjern‬ (‪71465436‬) | OpenStreetMap

Du mener kanskje at det ikke VISES i kartflisene? Det er jo en annen sak som er per kartløsning (som bruker OSM som grunnlagsdata).

Ikke umiddelbart kjent med hvilke kart som viser ele på vann. Kanskje noen annen her har noen tips.

Har spurt rundt omkring , og ikke funnet ut av det.

Har klart å finne frem til en løsning som for de som bare skal lese kart vil fungere for.

Det er bare det at noen av de andre som også tagger , som jeg har forhørt meg med , ikke kan godta det.

Spørsmålet er hva skal jeg gjøre , fortsette å tagge på en litt ulovlig måte , men som gjør at de som kun leser kart skal bli tilfredstilt , eller høre på de som også tagger , og ikke liker den løsningen jeg har funnet frem til ?

Norgeskart har stort sett høydemeter på alt av vann og innsjøer. Egentlig utrolig at Ikke Openstreetmap har fått dette implementert.
Har sjekket rundt omkring i verden , og har ikke klart å finne frem til hødemeter noen plasser.

Hehe, dette (Node: ‪260‬ (‪11028156358‬) | OpenStreetMap) er definitivt feil måte å mappe på.

Riktig er å sette ele med metertall (over havet) på vann (sjøer etc., ikke elver).

Det virker som om du har landet på løsningen din basert på hva som får et tall til å vises på standard-kartet på openstreetmap-siden. Dette kartet kalles “Carto”: OpenStreetMap Carto - OpenStreetMap Wiki

Du bemerker at Norgeskart har stort sett høydemeter på alt av vann og innsjøer, og at det er utrolig at Ikke Openstreetmap har fått dette implementert. Da er det verdt å merke seg at formålet med Carto aldri har vært å være en konkurrent med f.eks. Norgeskart. Carto tjener som et veldig generelt kart for mange formål. Det er ikke et turkart, selv om det kan brukes til det også. Google maps viser forøvrig heller ikke høyde på vann.

Det finnes mange andre kart enn Carto som baserer seg på data fra OSM. Noen av disse forsøker å være typiske turkart, og disse bruker kanskje nettopp ele taggen for å vise høyde på vann. Derfor er det feil å si at OSM ikke har implementert dette, når bare ett spesifikt OSM-basert kart ikke har gjort dette.

Det er ikke ønskelig at du forsøker å tvinge Carto til å vise f.eks. høydemeter på vann, men den type tagging som du gjør. Om du mener de bør vise høydemeter så bør du heller foreslå dette for dem. Du kan gjøre dette med å lage et issue på github. Jeg ser at noen alt har kommet deg i forkjøpet, men du kan sikkert følge opp diskusjonen: Render elevations of lakes · Issue #393 · gravitystorm/openstreetmap-carto · GitHub

Jeg forseslår at du slutter med den alternative taggingen du gjør, og helst sletter de nodene du har laget. Det der vil bare skape forvirring, ikke bare for andre taggere, men også for karttjenester som bruker data fra OSM.

EDIT: Ser at @Gazer75 også har laget et issue som følge av denne diskusjonen. Add lake elevation to rendering · Issue #4874 · gravitystorm/openstreetmap-carto · GitHub

1 Like

Hei,
Du har stilt samme spørsmål på terrengsykkelforumet og sykkel.org tidligere, og jeg svarte det samme som du har fått vite her. (OpenStreetMap - bidra til stiregistrering - Side 2 - Stier og ruter - Sykkel.org)

Har du vært i kontakt med utvikleren av mtbmap.no om han kan legge til høydevisning på innsjøer? Fint om du kan fjerne nodene du har lagt inn for å jukse til visning av høyde.

1 Like

@Reitstoen :point_up:

1 Like

Jeg har ikke vært i kontakt med Reistoen. Mulig han kan klare å implementere dette i mtbmap.no. Jeg vil at dette , hvis mulig skal implementeres både i mtbmap + openstreetmap.

Husk at i store deler av landet så fungerer mtbmap kun opp til zoomnivå 14 , mens openstreeetmap er oppe i 19

Har nå fjernet all taggingen i Skjærsjøen.

Problemet med å innføre ting i Carto er at det påvirker hele verden og det må nok litt research til for å vise til impact/konsekvens for å overbevise vedlikeholderne av den til å gjøre dette.

Det er 100% sikkert at Reitstøen kan implementere dette i mtbmap.no hvis han ønsker det :slight_smile: Det er en svært enkel/liten endring i stilsettet, mye enklere enn det han har gjort på andre deler av kartet (f.eks. når han beregner arealet av innsjøen for å velge skriftstørrelsen på innsjøens navn, eller tilsvarende arealberegning for navn på skogområder eller myr av ulik størrelse).

Det er imidlertid ikke sikkert at høydeangivelsen på innsjøer har topp prioritet mtp. å holde lesbarheten høy. Etter min mening er mtbmap.no et pent og funksjonelt kart nettopp fordi det ikke er “overlesset” med info. Men jeg tror at høydeangivelsen kunne vært nyttig å vise når man har zoomet langt inn.

Jeg har nå sendt mail til Reistøen.
Får bare håpe på at det skjer noe positivt snart.

Har også linket til denne + tråden i Sykkel.org.

:slightly_smiling_face:

2 Likes

Eg må seia vasshøgd er noko eg ofte saknar på moderne kart, men konseptet har kanskje litt for lite internasjonal karakter til at det nokon gong blir del av hovudstraumen i kartografi. Men knakande kjekt å ha i land med ein meir vertikal profil :slight_smile: