HOT tasking manager

Wie een bijdrage wil geven aan het Humanitarian OpenStreetMap Team voor het gezamenlijk uitvoeren van OpenStreetMap projecten ter ondersteuning van rampen en calamiteiten kan terecht op

http://tasks.hotosm.org/

Dit i.v.m de aangerichte schade door de orkaan Matthew op o.a. Haïti