Hoort lanes=1 op weg zonder middenstreep?

N.a.v. deze wijzigingenset van dvdhoven: https://www.openstreetmap.org/changeset/62190539.
Een goede discussie over de juiste telling van lanes op normale wegen heb ik niet kunnen vinden.

De lanes-key gebruik ik zelf hoofdzakelijk op trajecten waar het aantal rijbanen nogal wisselt.
Ik zou eerder aan lanes=2 denken als default.
Al zou het ook lanes=0 kunnen zijn, oftewel geen indeling in rijstroken.
Op Wikipedia en de Wegenwiki staat dat erftoegangswegen meestal geen indeling in rijstroken hebben.

Een weg zonder middenmarkering of zelfs helemaal zonder markering hoort volgens mij niet lanes=1 te zijn, tenzij het duidelijk voor één rijbreedte is ingericht.
Het zal er ook van afhangen wat precies de functie is van de lanes-key binnen OSM.

Lanes=1 betekent in dit geval dat tegenliggers frontaal dienen te botsen. Immers mag je op een rijstrook niet naast mekaar gaan of staan.
Ik zou nooit lanes=1 gebruiken hier.

In de gemeente Horst ad Maas wordt de middenmarkering gebruikt als indicatie van de maximum snelheid.
Tot vorig jaar:

  • 2 middenstrepen: meestal 80 km/uur
  • 2 middenstrepen+groen: 100 km/uur (heb ik nog nergens gezien).

Dit jaar wordt deze indicatie door de gemeente gebruikt:

  • middenstreep: 80 km/uur (alleen een paar doorgaande wegen, deze staan in het bestemmingsplan van de gemeente)
  • geen middenstreep: 60 km/uur (bijna alles buiten de bebouwde kom op een paar wegen na)

Natuurlijk zijn er overal uitzonderingen om het niet te gemakkelijk te maken.

Naar mijn mening zegt lanes=1 dat de weg eenrichting is of dat tegenliggers aan elkaar voorrang moeten geven. Een weg zonder rijstroken (alle erftoegangswegen die volgens de richtlijnen zijn ontworpen) voldoet hier niet aan. Het deel van de weg tussen de kantstrepen wordt dan aangeduid als rijloper, niet als rijstrook. Ik zou zeggen dat er in dat geval geen rijstrookindeling is, dus ook geen lanes=1.

De wiki raadt aan om in zo’n geval de width-tag te gebruiken om de breedte aan te geven en eventueel te taggen met de nogal discutabele tag ‘lanes=1.5’.

Nog geen reactie van dvdhoven. Dick, ben je overtuigd?

Ik zou dan zeggen:

  • Wegen en straten zonder middenmarkering krijgen in principe géén lanes-tag. Er zijn immers geen gemarkeerde rijstroken. Een uitzondering: wanneer een weg is afgeleid van en/of uitkomt op een enkele rijstrook, zoals afritten van snelwegen, krijgt deze lanes=1.

  • Wegen met éénrichtingsverkeer krijgen dus doorgaans ook géén lanes-tag. De breedte kan wel aangegeven worden met width=*.

  • Voor normale tweebaanswegen met middenmarkering is lanes=2 optioneel.

Een weg waar voor auto’s éénrichting geldt kan voor fietsers en brommers wel tweerichting zijn en kan een normale wegbreedte hebben. Ook in geval van éénrichting is dus width=* en niet lanes=* de aangewezen tag om een smaller dan normaal traject aan te geven.

Oké, ik heb de tag lanes=1 van de wegen op het industrieterrein Betterwird in Dokkum verwijderd.

Ik heb mijn tags aangepast.

Geen lanes=1 meer op wegen, die geen rijstroken hebben, met uitzondering van op en afritten (1 richting), etc.

OSM term: lanes.

We weten wat het meest voorkomend is, gevoelsmatig logisch.
Blijft bij mij nog steeds de vraag: Kan een tweerichtingsweg, 1 rijbaan, 1 rijstrook hebben?
Als de kantlijnen wel of niet ontbreken.

Als de OSM term: lanes vertaald naar Nederlands, rijstrook betekend op basis van de RVV.

Situatie:

Rotonde:

Het niet gebruiken van lanes=1, maakt het lastig controleren of een gebied goed getagd is. Waar het nog zou kunnen ontbreken.
Met overpass in je gebied, die wegen opzoeken, die nog geen tag hebben.

Is het een optie om lanes=no te taggen?.
Voor beter controle.

Bij oneway gebruiken we wel oneway=no.

In plaats van de taglijst lezen, zie ik graag hints op de kaart.
Als test een style opgemaakt, al een tijd geleden.
Waarbij ook bij diep inzoomen de value zichtbaar wordt op het element, om in de kaartstyle, een legenda te hebben.
Voor als je bedenkt, wat zou het betekenen.

Hier een rijbaan van een snelweg, met tweerijstoken, asfalt en een route (gele stip).

bij lanes=no zou ik het eerste blokje rood, 1 blokje rood maken.

Er is ook een grote lanes style, is goed, maar dit is een hint om die ook even aan te zetten, en weer uit, het werkt niet altijd even lekker, te aanwezig.

Gezien uitbeelding, net als hier boven, houd ik mij bezig met lanes visualisatie.
Wil graag zien, waar iets getagd is, niet eerst de lijn selecteren en de taglijst lezen, je mist tags bij verschuiving, feit!, nu zichtbaar gemaakt kom ik veel meer tegen, ook hoe consequent er getagd is. Dit terzijde.

De topic vraag met:

“Hoort lanes=1 op weg zonder middenstreep?”

Een lane een breedte van een auto.
Nu tagging lezend.
Wereldwijd gebruikt men lanes (meerdere lanes), ook als er geen belijning is.
Vele vinden dat ook een goede toepassing, passend bij de wereld van Openstreetmap.
Ik zou graag lanes alleen zien als belijnd, maar dat is niet meer haalbaar omdat het al veelvuldig voor niet belijnde wegen word gebruikt. We moeten dus met , wel of niet belijnde tag gaan werken, om het verschil te maken. Welke nog moet worden ontwikkeld, voorstellen als lanes:marked=no, lane_markings=no
Willen we dat? Hoe?

Ik stelde lanes:virtual voor, voor lanes zonder belijning. (wordt niet eens op gereageerd, dus n.v.t. meer)

Een makkelijker tag, lanes, zal sneller gebruikt worden, dus geen verschil daar.

Spanje is het gebruikelijk om een weg ter breedte van een auto, met lanes=1 te taggen met toevoeging van oneway=no, possible.

Schijnbaar hoort het toch zo. Zo gegroeid, omdat men in andere delen van de wereld wel banen zien bij geen belijning.
Er zijn van die landen, waar ze rustig in jouw lane, naast je gaan rijden.

De discussie begon daar met het gebruik van lanes=0, wat zou in houden, dat er geen weg is. Evenals lanes=no
Voor mij zou het zijn, geen rijstrook. Standpunt herzien!

Moet ik nu mijn verwijderde tags weer terug zetten?

Op het Duitse subforum vond ik deze discussie. Die heb ik vluchtig doorgelezen en ik zie verschillende opvattingen en een open einde.
Ik vermoed dat het in andere landen net zou zijn, terwijl er tussen landen onderling weer verschil kan zijn tussen weginrichting, verkeerswetten en definities, en verkeersgedrag in de praktijk.

Dit is volgens mij zo’n voorbeeld waar het toevoegen van meer informatie en het streven naar compleetheid meer kwaad doet dan goed. De lanes-tag zal eerst wel bedoeld zijn of vooral gebruikt zijn om duidelijk afwijkende situaties aan te geven, zoals extra rijbanen van een snelweg. Het gebruik voor alle ‘normale’ wegen zorgt voor de verwarring.

Moeilijk om hier iets op te baseren. Als de lanes-tag gebruikt gaat worden voor allerlei factoren door elkaar (belijning, wegbreedte, verkeersgedrag) dan is het zinloos geworden om het nog in te vullen.

Nog even over de bovenste foto van je eerdere bericht:
het zorgt voor optische wegsmalling. De ruimte tussen de markeringen is op het randje van twee wagenbreedtes. Men kan elkaar wel op normale snelheid passeren door over de rechter markering te gaan. Bij veel buitenweggetjes zonder markering moet je eigenlijk wel remmen en bijna of helemaal de berm gebruiken.
Bij invulling van het aantal lanes zou ik in geval van de weg op de foto zeggen dat het formeel lanes=1 moet zijn.
Daarom wat mij betreft gewoon niet invullen want het verduidelijkt de aard van de weg niet.

Als het inderdaad zo is dat de lanes-tag massaal wordt gebruikt voor wegen zonder markering dan is dat dus (ook hier :roll_eyes:) in strijd met de Wiki.
Het lastige is en blijft dat het vrijwel onmogelijk is om een goed overzicht te krijgen in aantallen, zowel qua gebruik als qua meningen wereldwijd. Ik zou toch eerst willen uitgaan van wat we in Nederland vinden en hier het beste werkt, en dan pas kijken hoe zich dat verhoudt tot het buitenland en aanpassing behoeft. Noem je Spanje als voorbeeld van velen of is het Spanje die een eigen methode heeft?

Allerlei kunstgrepen in tagging zie ik eerder meer verwarring scheppen en zoals gebruikelijk ten koste gaan van gebieden met minder mapactiviteit.

Spanje als voorbeeld, dat werd aangegeven in tagging. Gebruik lane, ook op ongemarkeerd.
Voortkomend uit hun wetgeving.

Naast rijbaan en rijstrook, wordt ook in Nederland de term rijloper genoemd.
Wat je veelvuldig terug ziet in verkeersbesluiten.

Tijdens plaatsen bovenstaande foto’s, kwam bij mij ook de vraag naar boven is een rijloper een “lane”?

Rijstrookpagina, met rijloper, wegenwiki

Rijloperpagina, wegenwiki

Ik vroeg mij eerder al af waar dat parkeerverbod vandaan komt.

Een duidelijk taggingsschema, daar hebben we het meeste baat bij.

Ik zou een rijloper op een erftoegangsweg zeker niet als lanes=1 taggen. Meestal kunnen auto’s elkaar daar gewoon passeren, maar lanes=1 suggereert dat er maar plek is voor één auto.